Nieuwsbrief #1

augustus 2021

Agenda:

  • 30 augustus: 1ste schooldag¬†
  • 9 september: kennismakingsavond¬†
    groep 1: 18.30 - 19.15
    groep 3: 19.15 - 20.00
    groep 6: 20.00 - 20.45
  • 20 september: studiedag (vrij)
  • 21 september: Prinsjesdag (vrij)

volgende nieuwsbrief: 10 september 

Welkom

We hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijke zomervakantie. Na een week vol voorbereidingen zijn wij, het Valkenbosteam, er helemaal klaar voor om van het komende schooljaar weer een super fijn jaar te maken.   

Halen en brengen

vanaf maandag 30 augustus

Op 13 augustus heeft het kabinet besloten welke maatregelen er na de zomervakantie, omtrent Covid-19, zullen zijn in het basisonderwijs. Middels een brief van minister Slob zijn wij hiervan op de hoogte gebracht. De maatregelen zijn voor ons ongewijzigd. Toch heb ik een aantal aanpassingen gedaan m.b.t. het halen en brengen van de kinderen. Dit onder meer in het kader van de veiligheid in de straat voor de kinderen.  Hierbij zet ik de (nieuwe) maatregelen graag voor u op een rij:

- het hek/ de deur van de school gaat om 8.15 uur open. Alle kinderen nemen bij het hek afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig het plein op en de school in. Alle leerkrachten zijn aanwezig in hun lokaal, waar ze de kinderen zullen ontvangen. We verwachten dat alle kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de klas zijn. Maandag 30 augustus zal juf Jo-Ann (OB4) op het schoolplein de kinderen ontvangen. Ze zit op het muurtje bij de ramen van de onderbouw. Dit omdat OB4 dit schooljaar in een klas op 1ste etage zit. 

- Op maandag 30 augustus, de 1ste schooldag, mag er 1 ouder van nieuwe leerlingen, leerlingen uit groep 3 en groep 6 mee naar de klas. Voor kinderen van wie er geen ouder mee naar binnen gaat/kan, zal juf Esther klaar staan hen de weg naar het juiste lokaal te wijzen. We gaan ervan uit dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden en ouders om 8.25 uur de klas verlaten. 

- om 14.30 uur gaat het schoolhek voor ouders van kinderen uit de onderbouw open en kan 1 ouder zijn/haar kind ophalen op het plein. We verzoeken deze ouders het plein te verlaten na het ophalen en op de stoep op eventuele andere kinderen te wachten. De kinderen van de midden- en bovenbouw komen om 14.45 onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en verlaten de school zelfstandig via het hek. Wilt u a.u.b. uw fiets in de straat of verderop in de wijk parkeren. Fietsen van ouders zijn niet toegestaan op het plein. Verlaat u alstublieft na het ophalen van uw kind(eren) zo snel mogelijk de straat. 

De gemeente (handhaving) zal de aankomende tijd regelmatig de verkeerssituatie in de straat in de gaten houden. 

We zullen na een week in het team evalueren hoe het halen en brengen verloopt. 

              Juf Steffanie

                  stelt zich graag voor 

Mijn naam is Steffanie Tinge en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Valkenbosschool als remedial teacher en leesleerkracht. Als remedial teacher ga ik de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw ondersteunen. Tevens werk ik vier ochtenden in de week met de groepen 3 aan het leesonderwijs. Mijn doel is om de leesvaardigheid en het leesplezier van de kinderen te vergroten. Mijn hobby’s zijn koken, tuinieren en reizen! Ook ga ik graag naar het strand met onze hond Frits. Werkervaring heb ik opgedaan als groepsleerkracht op de Zonnebloem en als coördinator bij Mooi Jong. Namens dit bedrijf gaf ik ook remedial teaching en ‘Ik leer leren’-trainingen. Ik kijk er onwijs naar uit om met de kinderen aan de slag te gaan! 

Organisatie OB2 en BB4

i.v.m. vertrek juf Alice en juf Annemarie

Voor de vakantie heeft u van mij het bericht ontvangen dat juf Alice en juf Annemarie onze school helaas gaan verlaten. Er zijn vacatures op diverse platforms geplaatst, ik heb gesprekken gevoerd met teamleden, medewerkers van het bestuurskantoor en bovenschools directeur Patricia Houtsma. 

Juf Esther en juf Dieuwke zullen tijdelijk, totdat er een nieuwe meester of juf is gevonden, onderbouw 2 vervangen. Zij worden ingewerkt door juf Alice die tot 1 oktober ook in ob2 zal werken. Daarna worden zij begeleid door juf Brigit en juf Jo-Ann. 

De kinderen van bovenbouw 4 starten maandag in hun vertrouwde lokaal, samen met juf Annemarie en juf Janna. Ik heb aankomende week een aantal sollicitatiegesprekken. Vandaar het voor bovenbouw 4 nog niet duidelijk is hoe de invulling er na 1 oktober uit zal zien. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat er zo een goede tijdelijke oplossing is gevonden voor onderbouw 2 en dat we ook voor bovenbouw 4 een goede oplossing gaan vinden. Mijn zoektocht naar een goede meester en juf loopt dus.

Alle ouders van de desbetreffende klassen heb ik middels Socialschools op de hoogte gebracht. Ook onze MR en bovenschools directeur Patricia Houtsma zijn op de hoogte.

Mocht u zelf een onderwijstopper zijn of kent u die topper die wij zoeken....      Dit zijn de vacatures (delen wordt gewaardeerd)

Onderbouw

Bovenbouw

Hulp gezocht op het gebied van ICT

Meester Eric, die sinds 1 augustus op een andere school werkzaam is, regelde op onze school heel veel op het gebied van ICT. 

Helaas heeft er nog niemand gereageerd op de vacature die ik voor de zomervakantie heb geplaatst. Bent of kent u iemand die ons 1 dag per week op het gebied van ICT zou kunnen ondersteunen neem dan contact met mij op via SocialSchools. Natuurlijk ben ik ook te bereiken op het schoolnummer 070-3600377 

Werkweek groep 7/8

Vledder

Groep 7 en 8 gaan van 13 t/m 17 december 2021 op werkweek naar Vledder in Drenthe. Handig om deze week alvast in uw agenda te noteren. Verdere informatie volgt. 

Babynieuws

juf Janna en juf Sofie zwanger

Wat een geluk voor juf Janna en juf Sofie. Ze verwachten beide een baby. We wensen ze heel veel geluk toe!

Juf Janna zal 18 november met zwangerschapsverlof gaan en juf Sofie rond de kerstvakantie. 

Ik ben bezig met het regelen van vervanging voor de periode dat zij afwezig zullen zijn. Ik houd de desbetreffende klassen op de hoogte. 

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

maandag 20 september 2021

vrijdag 15 oktober 2021

vrijdag 24 december 2021

vrijdag 25 februari 2022

woensdag 16 maart 2022 

dinsdag 7 juni 2022                       

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18-22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari- 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022