Nieuwsbrief #1

augustus 2022

Agenda:

 • 22 augustus: 1ste schooldag 
 • 1 september: kennismakingsavond 
  Onderbouw: 18.30 - 19.15
  Middenbouw: 19.15 - 20.00
  Bovenbouw: 20.00 - 21.00
 • 5 t/m 7 september: schoolfotograaf 
 • 19 september: studiedag (kinderen vrij)
 • 20 september: Prinsjesdag (vrij)

volgende nieuwsbrief: 2 september 2022

Welkom

We hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijke zomervakantie. Na een week vol voorbereidingen zijn wij, het Valkenbosteam, er helemaal klaar voor om van het komende schooljaar weer een super fijn jaar te maken.   

Halen en brengen

Hoe verliep het brengen en ophalen van de kinderen ook alweer:

Voor schooltijd: kinderen en ouders wachten op het schoolplein (als het regent kunt u ook in de hal wachten). De kinderen kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen. I.v.m. enorme drukte is het verzoek zoveel mogelijk zonder fiets/step naar school te komen indien mogelijk. Wilt u als ouder uw fiets a.u.b. op het schoolplein 'parkeren'? Dan is er voldoende ruimte op de stoep en beperken we schade aan auto's door fietsen die door drukte omvallen. 

8.15 uur: het schoolhek en de schooldeur gaan open: ouders zijn van harte welkom om hun kind te helpen met het opstarten van een werkje of om een korte vraag aan de leerkracht te stellen. Kinderen mogen natuurlijk ook afscheid nemen bij het hek of op het schoolplein.
8.25 uur: de eerste bel gaat. We verzoeken ouders afscheid te nemen en de klas/school te verlaten. Kinderen van de midden- en bovenbouw die na de eerste bel binnenkomen, nemen afscheid in de centrale hal. Ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen meelopen naar het klaslokaal.
8.30 uur: de tweede bel gaat. De lessen gaan starten en de schooldeur gaat dicht. Bent u later, dan kunt u aanbellen en doen we de deur voor u open. Afscheid nemen a.u.b. in de centrale hal.

14.45 uur: de kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelfstandig naar het schoolplein.
De kinderen van OB4 (juf Sofie en juf Jet) kunnen (bij goed weer) opgehaald worden op het schoolplein.
De kinderen van OB1/2/3 kunnen opgehaald worden bij hun klas. 

              Juf Jet en juf Denise

stellen zich graag aan u voor

Mijn naam is Jet Verdoorn en ik ben 35 jaar oud. Ik geniet enorm van het werken met kinderen en de dynamiek van het onderwijs.De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier in de middenbouw op de Maria Montessorischool in het Wateringse Veld gewerkt. 
Dit schooljaar vond ik het tijd voor een nieuwe, inspirerende omgeving. Zodoende ga ik drie dagen per week op de Montessori Valkenbos in de onderbouw aan de slag. Samen met mijn duo Sofie Jansen zal ik groep OB4 leiden.
Naast mijn werk geniet ik ook erg van mijn gezin, mijn vrienden, de natuur en lekker eten. Mijn man Vincent en ik hebben twee zoontjes; Arthur van 4 en Hugo van 3.
Ik verheug me op een goed schooljaar in fijne samenwerking met jullie, de kinderen en natuurlijk mijn nieuwe collega’s!  

Hallo allemaal! Ik ben Denise van den Ende en vanaf komend jaar zal ik ondersteuning gaan bieden in de midden- en bovenbouw groepen. Ik woon in het Westland samen met mijn man, onze twee kinderen van 8 en 10 en een hond! Mijn hobby’s zijn fotografie en reizen. De afgelopen jaren heb ik al mogen proefdraaien in de bovenbouwklassen als ondersteuner en dat smaakte naar meer.  Ik ben verheugd om mezelf nu te mogen toevoegen aan het Valkenbosteam! Ik heb ontzettend veel zin in komend schooljaar en kijk uit naar een fijne samenwerking! Tot snel!

 Groetjes, Denise

Contactgegevens veranderd?

wilt u dit doorgeven?

Contact gegevens (zoals een adres, mailadres of telefoonnummer) veranderen regelmatig.
Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dan de leerkracht(en) én onze administratie (Joke Achterberg) hiervan op de hoogte stellen?
Voor ons is het van groot belang over de juiste contactgegevens te beschikken bijvoorbeeld als uw kind plots ziek wordt en we u willen bereiken. 

Babynieuwtjes

Meester Joshua is op 19 juli trotse vader geworden van Manuel. Op dinsdag en donderdag zal meester Joshua dit jaar gymles geven. Op de woensdagen gaat hij genieten van ouderschapsverlof. Gymmeester Nick Hofland zal op de woensdagen de gymlessen aan 2 middenbouwgroepen verzorgen. 
En dan is er nog meer babynieuws....
Juf Eveline en haar vriend verwachten in januari 2023 een zoon. Vanaf half december zal juf Eveline gaan genieten van haar verlof. 

Invulling kennismakingsavond 

donderdag 1 september 

Op donderdag 1 september is er weer de jaarlijkse kennismakingsavond. Alle ouders zijn deze avond welkom om kennis te maken met de groepsleerkracht(en) en andere ouders. Naast een stukje kennismaking met elkaar zullen we uitgebreid vertellen over de manier waarop er in de diverse bouwen (montessoriaans) gewerkt wordt. 
Start van de avond:
18.30 uur: onderbouw (info toegespitst op groep 0-1)
19.15 uur: middenbouw (info toegespitst op groep 3)
20.00 uur: bovenbouw (info toegespitst op groep 6)

Schoolfotograaf

5, 6 en 7 september

Op 5, 6 en 7 september komt de schoolfotograaf weer langs. U krijgt binnenkort, via Socialschools, een bericht met bijzonderheden en de mogelijkheid u in te schrijven voor het maken van foto's met broertjes en zusjes.

Schoolkosten

Tussenschoolse opvang en vrijwillige ouderbijdrage

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om de medewerkers van 2Samen en de vrijwilligers te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind
€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 
€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

Wij verzoeken u de helft van deze bijdrage te voldoen voor 1 januari 2023 en het totale bedrag voor 1 mei 2023. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, de creacteiev lessen van juf Cornelie in de mb en bb, lessen dansexpressie in de OB, het organiseren van feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. 

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling en erbij vermelden of het gaat om kosten TSO of ouderbijdrage. 

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 19 september 2022
Vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022
Prinsjesdag: 20 september 2022
Herfstvakantie: 24 oktober - 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023