Nieuwsbrief #1

augustus 2023

Agenda:

  • 21 augustus: 1ste schooldag 
  • 31 augustus: 19.30-21.00 kennismakingsavond 
  • 11 en 12 september: schoolfotograaf 
  • 18 september: studiedag; kinderen vrij
  • 19 september: Prinsjesdag; kinderen vrij 

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders,

Wat zijn de afgelopen weken voorbij gevlogen! Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke zomervakantie, zijn er mooie herinneringen gemaakt en hebben de kinderen weer zin om naar school te gaan.
Tijdens de afgelopen dagen hebben we als team hard gewerkt om de school weer startklaar te maken voor een nieuw, fris schooljaar. We hebben er heel veel zin in om er samen weer een fijn jaar van te maken. 

Mocht u een vraag hebben of ergens mee zitten, spreek me dan gerust aan bij de voordeur of loop even langs mijn kantoor. 

Heeft u donderdagavond 31 augustus al in uw agenda genoteerd? We organiseren dan een kennismakingsavond in een nieuwe 'stijl'. Van 19.30 tot 21.00 kunt op een informele manier kennismaken met alle leerkrachten, andere ouders en met de school. In diverse lokalen en kraampjes kunt u montessorimaterialen bekijken of een lesje krijgen met montessorimaterialen. Maar we geven ook informatie over bijvoorbeeld rekenen, lezen in groep 3 en onze leerlingvolgsystemen MijnKleuterGroep en Leerling In Beeld. Dinsdag aanstaande, 22 augustus, ontvangt u een mail met een link waarmee u zich kunt opgeven voor deze avond. 

Ik wens u en de kinderen een heerlijke laatste zomervakantieweekend toe en hoop iedereen maandag weer te zien bij de voordeur. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Halen en brengen

hoe verliep dat ook alweer

Voor schooltijd: kinderen en ouders wachten op het schoolplein (als het regent kunt u ook in de hal wachten). De kinderen kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen. I.v.m. enorme drukte is het verzoek zoveel mogelijk zonder fiets/step naar school te komen. Wilt u als ouder uw fiets a.u.b. op het schoolplein 'parkeren'? Dan is er voldoende ruimte op de stoep en beperken we schade aan auto's door fietsen die door drukte omvallen. 

8.15 uur: het schoolhek en de schooldeur gaan open: ouders zijn van harte welkom om hun kind te helpen met het opstarten van een werkje of om een korte vraag aan de leerkracht te stellen. We zeggen altijd "binnen is beginnen". We verwachten dat kinderen die binnen zijn (in de klas) aan een werkje beginnen. Kinderen mogen natuurlijk ook afscheid nemen bij het hek of op het schoolplein.
8.25 uur: de eerste bel gaat. We verzoeken ouders afscheid te nemen en de klas/school te verlaten. Kinderen van de midden- en bovenbouw die na de eerste bel binnenkomen, nemen afscheid in de centrale hal. Ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen meelopen naar het klaslokaal.
8.30 uur: de tweede bel gaat. De lessen gaan starten en de schooldeur gaat dicht. Bent u later, dan kunt u aanbellen en doen we de deur voor u open. Afscheid nemen a.u.b. in de centrale hal.

14.45 uur: de kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelfstandig naar het schoolplein.
De kinderen van OB4 (juf Jet en juf Marjolein) kunnen (bij goed weer) opgehaald worden op het schoolplein.
De kinderen van OB1/2/3 kunnen opgehaald worden bij hun klas. 

Na 15.00 uur is er alleen op afspraak toegang tot het schoolgebouw. 

Gymlessen mb en bb tot 26 september

Op dinsdag 26 september zal onze nieuwe gymmeester, Christian Keus, starten op Valkenbos. Tot 26 september hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw gewoon gym. De gymlessen worden echter door een aantal gymleerkrachten verzorgd en op de dinsdagen in een iets andere vorm.
Op welke dag uw zoon/dochter gym heeft, hoort u van de groepsleerkracht. De gymlessen worden als volgt georganiseerd:
- dinsdagen: danslessen (moderne dans) Leerkracht: Kim Beemsterboer
- woensdagen: gymlessen. Leerkracht: Dennis Dube
- donderdagen: gymlessen. Leerkracht: Erminio Heessen 

Ik wens de kinderen de aankomende weken heel veel beweegplezier en ben ervan overtuigd dat zij met deze leerkrachten een fijne tijd zullen hebben. We kijken als team uit naar de komst van onze nieuwe gymmeester Christian. 

Contactgegevens veranderd?

geef dit a.u.b. aan ons door

Contact gegevens (zoals een adres, mailadres of telefoonnummer) veranderen regelmatig.
Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dan de leerkracht(en) én onze administratie (Joke Achterberg) hiervan op de hoogte stellen?
Voor ons is het van groot belang om over de juiste contactgegevens te beschikken, bijvoorbeeld als uw kind plots ziek wordt en we u willen bereiken. 

Schoolfotograaf

11 en 12 september

Op 11 en 12 september komt de schoolfotograaf weer langs. U krijgt binnenkort, via Socialschools, een bericht met bijzonderheden en de mogelijkheid u in te schrijven voor het maken van foto's met broertjes en zusjes.

Verlof aanvragen

niet via SocialSchools 

Wilt u voor uw kind(eren) verlof aanvragen? Gebruik hiervoor dan NIET de verlofbutton in SocialSchools, maar vraag hiervoor een verlofformulier bij Joke van de administratie. Verlofaanvragen die via SocialSchools worden gedaan, worden afgekeurd aangezien er vaak aanvullende informatie nodig is voor het aanvragen van verlof.

Ouderbijdrage verhoogd vanaf schooljaar 2023-2024

Ieder schooljaar betalen ouders een ouderbijdrage waar wij als school lessen en activiteiten van organiseren. Al 9 jaar is deze bijdrage hetzelfde en niet verhoogd. Denk aan muziekles van juf Elise, dansles van juf Juliette, schaatsen in de Uithof, bezoek aan theater en musea, de afscheidsmusical in theater de Regentes voor groep 8, sportdagen en feestdagen.
Helaas hebben ook wij te maken met hogere kosten voor vakleerkrachten die we inhuren om lessen te geven, de prijzen van kaartjes voor musea en theater die omhoog gaan, hogere kosten voor busvervoer of bijvoorbeeld het huren van materialen voor de sportdagen.
In de MR is dit besproken. Met instemming van de oudergeleding is beloten dat de bijdrage voor de ouderbijdrage en het schoolreisje de komende 2 jaar omhoog zullen gaan. 

Schooljaar 2023-2024: schoolreisje €40,00 en ouderbijdrage €85,00 per kind
Schooljaar 2024-2025: schoolreisje €40,00 en ouderbijdrage €95,00 per kind 

Ouderbijdrage

Wiscollect

een nieuwe manier van factureren 

Om het voor u en de school eenvoudiger te maken om de kosten voor de ouderbijdrage,  de TSO en het schoolreisje te betalen, zullen we vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gebruik gaan maken van het programma WISCOLLECT. 
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op onderstaande button voor een kort filmpje. 

Hulp tussenschoolse opvang

Voor de Tussenschoolseopvang (grote pauze) zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het buitenspelen.
Op maandag en dinsdag kunnen we tussen 11.30 en 13.00 hulp gebruiken. Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft, neem gerust contact met ons op. 


Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 12 juli 2024 om 12.15 uur