Nieuwsbrief #10

januari 2023

Agenda:

  • 11 februari warme truien dag
  • 14 februari Valentijnsdag
  • 24 februari alle leerlingen vrij ivm Studiedag
  • 27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie

volgende nieuwsbrief: 

Beste ouders,

We zijn het nieuwe jaar goed gestart met elkaar. Het is fijn om te zien dat alle kinderen na een fijne vakantie weer volop in het schoolritme zitten. Inmiddels hebben we de eerste foto's al binnen van Viktor, de zoon van juf Janna en van Luca de zoon van juf Evelien. Het is fijn om te weten dat het goed gaat met de kersverse ouders en hun kinderen. 

Op vrijdag 3 februari zal juf Tingue de school bezoeken met haar dochter Yinthe. Ze zal dan samen met Maarten in alle klassen langskomen! 

Met vriendelijke groet,

mede namens Jo Ann en Brigit,

Maurice Schaepkens

Directeur a.i. Montessori Valkenbos

T.S.O.

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  

De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om de medewerkers van 2Samen en de vrijwilligers te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind
€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 
€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

Wij verzoeken u de helft van deze bijdrage te voldoen voor 1 januari 2023 en het totale bedrag voor 1 mei 2023. Gebruik de betaallink hieronder of de qr-code hiernaast:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=n2xTcq88gDPYDPjTA23n3D4mbwpAaswG

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, de creatieve lessen van juf Cornelie in de mb en bb, muzieklessen, lessen dansexpressie in de OB, het organiseren van feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. In totaal dus € 110.

Dit houdt in:
1 kind: €35 + € 75 + €125 = € 235
2 kinderen €70 + €150 + €220 = € 440
3 kinderen €105 + €225 + €290 = € 620

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling.

Via deze betaallink of de QR-code kunt u het bedrag dat van toepassing is op uw situatie in een keer invullen en overmaken. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NWDhfYkZ24yJSFDWVrsxbVUjJWk2f3Zi

Bericht van meester Jan

Op herhaling

Beste ouders,

In nieuwsbrief nr. 8 van 14 december beschreef ik mijn marathonplannen voor aanstaande 16 april in Rotterdam. Ik ren met het KWF-marathonteam. Heel hartelijk dank voor de donaties die ik namens de KWF-stichting reeds in ontvangst mocht nemen. Op verzoek hier nogmaals de link waarmee u een bijdrage zou kunnen storten. Het KWF-marathonteam zamelt geld in voor het Familiehuis Daniël den Hoed in Rotterdam. Alle kleine beetjes helpen. Alvast hartelijk dank,  

Met vriendelijke groet,

Meester Jan

 

https://acties.kwf.nl/fundraisers/janhofmeester/marathon-rotterdam 

Wat doen we als ...

teamleden ziek of afwezig zijn?

In nieuwsbrief 7 hebben we aangegeven dat we u zouden kunnen vragen om uw kind thuis te houden, wanneer we geen vervanger beschikbaar hebben als een teamlid die dag niet aanwezig kan zijn. Per keer dat een collega afwezig is volgen we een aantal stappen die passen bij de situatie: We een duo collega om die dag waar te nemen, bekijken we of de inzet van een ambulante collega die dag mogelijk is. Als dit niet lukt, verdelen we de kinderen voor die dag over de andere groepen. 

Deze drie mogelijkheden bekijken we per dag of situatie en zal ook worden bekeken in het belang van de groep zelf. Pas als een van deze mogelijkheden er niet is of niet wenselijk is, zullen we u de vraag stellen uw kind thuis te houden.

First Lego League

Aanstaande zaterdag (28 januari) doet er een team van Valkenbos mee met de FLL.

Dit is een wedstrijd waar de kinderen aan de slag zijn gegaan met het thema SUPERPOWERED. Ze hebben een presentatie gemaakt en een robot gebouwd en geprogrammeerd.

De wedstrijden zijn tussen 11.00 en 16.00 uur in het Museon.

Iedereen is welkom om ons aan te moedigen en te ondersteunen. 

Baby nieuws

We hebben mooi nieuws te melden zo aan het begin van dit jaar! 

Juf Janna is bevallen van haar zoon Victor Jan op donderdag19 januari en                        juf Eveline is bevallen van haar zoon Luca op zondag 22 januari.

We wensen zowel Janna & Pieter als Eveline & Stan veel geluk met de geboorte van hun zoon!

Vanuit de MR

Op 19 januari heeft de MR haar eerste vergadering van dit kalenderjaar gehad. Tijdens deze bijeenkomst is met de directie van de school onder andere gesproken over het vervangingsbeleid bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht en de sociale veiligheid op school. 

De MR is het officiële overlegorgaan voor het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) wanneer het om beslissingen en besluiten gaat die de school betreffen. De MR heeft met betrekking tot de te bespreken onderwerpen de ene keer adviesrecht en de andere keer instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht op informatie van het bevoegde gezag en het recht op overleg en initiatief. De MR komt zo’n tien keer per jaar bijeen voor een vergadering waarbij de vertegenwoordiger van het bevoegde gezag bij aanwezig is. Er zijn terugkerende onderwerpen en onderwerpen die eenmalig besproken worden. De basis van de agenda voor de vergadering is het jaarplan van de MR. Mocht u vragen hebben aan de MR, een onderwerp voor een vergadering willen agenderen of geïnteresseerd zijn in de notulen, dan kunt u ons bereiken via mrvalkenbos@gmail.com.

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022
Prinsjesdag: 20 september 3
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023