Nieuwsbrief #10

maart 2024

Agenda:

  • 22 maart: bovenbouw disco (19.00-21.00 uur)
  • 5 april: 14.00-15.15 uur afscheid Joke Achterberg
  • 15 april: middenbouw schoolreisje
  • week van 22 april: aandacht voor Pesach 
  • 24 april: sportdag OB, MB en BB
  • 26 april: meivakantie start om 14.45 

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt weer een verse nieuwsbrief met een aantal leuke nieuwtjes, veel leesplezier!

Vorige week woensdag, 13 april, hadden we een fijn studiedag in het kader van 'Meer Montessori'. Debbie van den Burgh, zij begeleidt ons op het gebied van Montessori, heeft groepsbezoeken gedaan in het kader van de voorbereide omgeving. Zij gaf ons hierop feedback en feedforward. Met haar tips gaan we de komende periode aan het werk. De leerkrachten gaan o.a. op bezoek in andere klassen om daar mooie dingen  af te kijken'. Ook hebben we op de studiedag de opbrengsten op de Leerling In Beeld toetsen van groep 3 t/m 8 besproken en per klas bekeken wat goed goed gaat en waar we de komende periode mee aan de slag moeten. Jo-Ann, onze kwaliteitscoördinator, gaat deze punten ook in de bouwen bespreken. 
Ook nog fijn om te melden is dat Marjet Simons, zij heeft hier zo'n 20 jaar geleden gewerkt als leerkracht in de bovenbouw, is gestart als vrijwilliger. Zij zal op de dinsdag een aantal kinderen in de bovenbouw begeleiden op het gebied van rekenen en ze zal ondersteunen bij de TSO.

Ik wens u en de kinderen een heerlijk weekend toe. Volgende week is het een korte week. Met hopelijk een zonnige Goede Vrijdag en 2de paasdag. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Afscheid van Joke

5 april 14.00 uur

Zoals u weet gaat onze administratief medewerker, Joke Achterberg, vanaf 5 april heerlijk genieten van haar welverdiende pensioen.
Op vrijdag 5 april kunt u, van 14.00 uur-15.15 uur, onder het genot van een drankje en hapje (op school) Joke gedag zeggen.

 

Pensioen

Montessori erkenning

voor 4 jaar 

Op vrijdag 15 maart werd onze school bezocht door een auditteam van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). 
Er werden groepsbezoeken gedaan, gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, medewerkers en de directie en over ingestuurde stukken werden verdiepende vragen gesteld.
Aan het einde van de dag volgde een prachtige uitslag: wederom voor 4 jaar erkenning van de NMV. 

Het auditteam gaf aan duidelijk de ontwikkelingen op het gebied van montessorionderwijs te zien die we de afgelopen maanden hebben ingezet. Ze waren onder de indruk van onze verslagen, waren erg te spreken over hoe wij ouders bij het montessorionderwijs betrekken en ze hebben ons een aantal aanbevelingen meegegeven over o.a. meer eigenaarschap voor de kinderen en ons leerlingvolgsysteem.
Ook hiermee gaan we aan de slag om ons montessorionderwijs nog beter vorm te geven en de ontwikkelingen die zijn ingezet vervolg te geven. 

20240318 074813
Janna

Juf Janna geslaagd

Juf Janna is geslaagd voor haar zij-instroomopleiding. Voor haar eindassessement kreeg ze maarliefst een 10!
We zijn als team super trots op juf Janna.  

Trots

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek

De afgelopen weken werd het oudertevredenheidsonderzoek (OTO) afgenomen. 57% van alle ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Zij geven ons gemiddeld een 8,4. Daarnaast is 87% van de ouders trots op montessorischool Valkenbos. En dat is dan weer iets waar wij heel trots op zijn.

De resultaten van het OTO worden gedeeld met het team, in het team besproken en komen ook op de agenda van de MR. 
Dank voor alle complimenten, tips en ideeen die u met ons heeft gedeeld. Daar gaan wij weer mee aan de slag. 

Bhv1
Bhv2

BHV en EHBO

Afgelopen woensdag was weer de BHV opleidingsmiddag. 3 teamleden deden nascholing, maarliefst 5 teamleden deden voor het eerst aan de opleidingsmiddag mee. Dat betekent dat we nu 8 BHV'ers in ons team hebben. Daarnaast zijn er 3 teamleden met een kinder-EHBO diploma. 
Afgelopen dinsdag was er een onaangekonidgde brandoefening, die heel soepel verliep. Alle kinderen en medewerkers waren binnen 4 minuten buiten. 
De volgende brandoefening is een aangekondigde oefening, met een brandhaard. Dan oefenen we dus ook hoe het is om een andere route te moeten nemen omdat bijvoorbeeld de reguliere trap geen optie is. 

Lopen op de stoep

We krijgen van omwonenden weer regelmatig klachten over dat er veel wordt gefietst op de stoepen. Vooral fietsen op de stoep vanuit de Fahrenheitstraat richting de school is 'populair'.
Bij deze wederom het verzoek om te lopen op de stoep, zodat omwonenden veilig hun deur uit kunnen lopen. 

Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 12 juli 2024 om 12.15 uur