Nieuwsbrief #11

februari 2022

Agenda:

* 22 februari: schaatsen in de Uithof groep 4 t/m 8
* 23 februari: kinderen krijgen hun 1ste verslag 
* 24 februari: feest op Valkenbos
* 25 februari: studiedag, kinderen vrij
* 28 febr t/m 4 maart: voorjaarsvakantie

volgende nieuwsbrief: 18 februari 

Verslagen verplaatst naar 23 februari

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met veel afwezige kinderen en leerkrachten. Hierdoor was het lastig om binnen 2 weken alle toetsen af te ronden.

Omdat we de kinderen een volledig rapport willen meegeven, krijgen de kinderen iets later dan gepland hun 1ste verslag mee. Namelijk op 23 februari.

In de week na de voorjaarsvakantie starten we met de verslaggesprekken. 
Hoe we die verslaggesprekken gaan vormgeven, leest u in de volgende nieuwsbrief. 

24 februari feest op Valkenbos

Omdat we op 24 februari al aandacht zouden besteden aan Carnaval en omdat we allemaal wel een beetje positiviteit en een feestje kunnen gebruiken in deze roerige tijden, hebben we besloten van 24 februari een feestdag te maken. 
Om de feestvreugde te vergroten zouden we het ontzettend leuk vinden als alle kinderen die dag verkleed naar school komen.
Wij zorgen voor de slingers, ballonnen, serpentines en alles wat verder nodig is om er in de klas een feestje van te maken. 

Chinees Nieuwjaar

Regelmatig besteden we aandacht aan de feestdagen van diversie religies of bevolkingsgroepen. 

Afgelopen dinsdag, 1 februari, was het Chinees Nieuwjaar. Een feestdag die perfect aansluit bij het kosmische thema "Azië" waar de bovenbouw op dit moment aan werkt. Ook in de midden- en onderbouw werd op verschillende manieren aandacht aan deze feestdag besteed. In de hal werden alle kinderen verwelkomd door een grote kleurrijke draak, er was een optocht met een zelfgemaakte draak, er werd volop geknutseld en getekend, er is van alles verteld en uitgelegd over het Chinees Nieuwjaar, het jaar van de tijger, er werden filmpjes bekeken en er waren zelfs kinderen die zelf een presentatie hadden voorbereid. 
Bij deze een kleine foto impressie. 

Op tijd komen

Voor kinderen is het fijn wanneer zij op tijd op school zijn en zo min mogelijk afwezig zijn. Hierdoor missen zij geen instructie of delen van instructie, geen schooltijd en hebben zij voldoende tijd om startklaar te zijn wanneer de lessen beginnen en blijven zij in contact met de andere kinderen in de klas (zoals afspraakjes maken voor spelen). Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat een kind een keer te laat is of ziek is. 

In Den Haag zijn er tussen diverse partijen (o.a. leerplicht, JGZ (schoolarts/schoolverpleegkundige) en het samenwerkingsverband passend onderwijs) afspraken om het te laat komen en het verzuim te monitoren en te registeren. Hiermee kan mogelijk ernstig schoolverzuim in de toekomst worden voorkomen.

Dat geldt ook voor ons als Valkenbosschool. De leerkracht zal contact met u opnemen als uw zoon/dochter 4 x te laat op school is gekomen. De leerkracht zal vragen wat de reden hiervoor is. Bij 8 x keer te laat zal de directie met u hierover in gesprek gaan. Wanneer uw kind 12 keer te laat is dan zal de directie leerplicht op de hoogte stellen. Leerplicht kan contact met u opnemen bij 16 keer te laat.

De gesprekken over het te laat komen zullen gericht zijn op het komen tot een oplossing. Vaak is de oplossing makkelijker te vinden dan het lijkt. We hebben er volledig vertrouwen in dat u er alles aan doet om uw kind op tijd op school te brengen.  

Oudertevredenheidspeiling

met een week verlengd

De peiling onder ouders loopt nu anderhalve week en de overall respons over alle scholen is 21,5%.De respons specifiek voor OBS Montessorischool Valkenbos is: 35,9% (DHS-breed: 21,5%). Een mooi percentage, maar we streven naar 50%.Omdat men graag nog wat respons erbij wil, zal men de invulperiode daarom verlengen met een week. Ouders kunnen de vragenlijst nog invullen t/m vrijdag 11 februari.

Aanstaande maandag ontvangen ouders die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld een laatste herinnering. 

Douchen na de gymles 

In de midden- en bovenbouw is het verplicht om na de gymles te douchen. We vinden het belangrijk dat de kinderen na een uur sporten leren dat het belangrijk is wat betreft de hygiene even lekker onder de douche te springen. 
We begrijpen dat het voor sommige kinderen wat onwennig kan zijn om na de gymles samen met je klasgenoten onder de douche te staan. Toch vragen we van u als ouders om het douchen na de gymles te stimuleren, zodat iedereen na de gymles weer fris in de klas zit. 

Mocht het vanwege medische redenen niet mogelijk zijn om te douchen na de gymles, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de groepsleerkracht. 

Ouderhulp bij uitstapjes

Gelukkig is het weer steeds meer mogelijk om samen met de kinderen een bezoekje te brengen aan een museum of voorstelling. 
Daarbij zijn we als school deels afhankelijk van de hulp van ouders wat betreft de begeleiding van de kinderen naar en in de bus en bijvoorbeeld in het museum. 
In de onderbouw hebben we veelal zo'n 5 ouders per klas nodig per uitstapje, voor de middenbouw zijn dat er ongeveer 4 en in de bovenbouw 3 (dat kan natuurlijk per uitstapje iets verschillen). 

Mocht er hulp gevraagd worden door de leerkracht en u bent in de gelegenheid om te helpen dan is dat super fijn!
Bij te weinig begeleiding kunnen we de uitstapjes helaas niet door laten gaan. 

VERZOEK TSO en ouderbijdrage 

Om ervoor te zorgen dat de tussenschoolse opvang goed verloopt en om ons aanbod aan creatieve vakken in stand te houden is uw bijdrage voor de TSO en de ouderbijdrage voor ons van groot belang. Tot op heden hebben we pas 33% van deze bijdragen ontvangen. 
Bij deze wil ik u vragen de bijdragen voor de TSO en de ouderbijdrage z.s.m. aan ons over te maken. 

TSO
Alle kinderen van onze school blijven tussen de middag over op school. Samen met de leerkracht wordt er gegeten, daarna gaan de kinderen lekker buiten spelen. Aan deze TussenSchoolseOpvang zijn kosten verbonden.

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door meerdere vaste medewerkers van 2Samen en een aantal vaste vrijwilligers. Om hen te kunnen betalen hebben we uw betaling hard nodig:

€ 125.00 voor het 1ste kind
€ 95.00 voor het 2e kind
€ 70.00 voor het 3e en volgende kind (eren).
Voor kinderen die later zijn ingestroomd zijn de kosten € 12.50 per maand.

De helft van dit bedrag zien we graag betaald vóór de kerstvakantie en de andere helft vóór 1 mei 2022.

Jammer genoeg hebben we nog niet veel betalingen ontvangen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 75.00. Het schoolreisje kost € 35.00. Dus totaal € 110.00.

Hiervan worden de uitstapjes, voorstellingen, feesten en bijvoorbeeld knutsel materialen betaald. Ook worden de muziek-, teken-, en dansjuf hiervan betaald.

Ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is, is deze voor ons onmisbaar om ons onderwijs zo vorm te kunnen geven zoals we nu doen. 

De kinderen van groep 7 en 8 betalen uiteraard geen schoolreisje, want zij gingen op werkweek.

De kosten hiervan zijn door alle ouders voldaan, waarvoor onze hartelijk dank.

Wilt u de naam van het kind erbij vermelden en of het gaat om de TSO of ouderbijdrage.

Studiedagen

2021-2022

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022