Nieuwsbrief #12

april 2023

Agenda:

 • 6 april Paasontbijt
 • 7 april Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
 • 10 april Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)
 • 17 t/m 21 april Entree-toets groep 7
 • 18-19-20 april Centrale Eind Toets groep 8
 • 24 april t/m 5 mei meivakantie (alle leerlingen vrij)
 • 8 mei weer naar school
 • 10 mei SCHOOLFEEST
 • 18 & 19 mei Hemelvaart (alle leerlingen vrij)
 • 29 mei Tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
 • 30 mei Studiedag (alle leerlingen vrij)

Beste ouders

De lente is weer begonnen, in de groepen is weer kikkerdril te vinden, de bloembollen zijn geplant. Er staan mooie activiteiten op het programma en we kijken terug op een geslaagde schaatsdag voor de middenouw en bovenbouw groepen.

Op 29 maart gingen we tijdens de studiedag aan de slag met ons nieuwe schoolplan. Tijdens de MR avond van 22 maart heeft u ons input gegeven die we gaan gebruiken in onze planvorming. 

De voorbereidingen voor het schoolfeest op 10 mei zijn in volle gang. Heeft u die datum al in de agenda staan? 

Na de meivakantie zal Tingue weer op Valkenbos aanwezig. Voor de meivakantie draag ik mijn werkzaamheden aan haar over. In de volgende nieuwsbrief blik ik kort terug op de leuke tijd die ik hier heb mogen beleven,

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Met vriendelijke groet,

 Maurice Schaepkens

Directeur a.i. Montessori Valkenbos

Tussenschoolse opvang

Op de vrijdagen kunnen we al twee ouders verwelkomen om mee te helpen tijdens de TSO van de kinderen. Nu zijn we op zoek naar meer ondersteuning om ons hierbij te helpen. Op maandag, dinsdag en donderdag zoeken we naar mensen die beschikbaar zijn tussen 11.30 en 13.00 uur om het buiten spelen te begeleiden. Heeft u familieleden of vrienden die dit leuk zouden vinden? Iedereen vanaf 18 jaar kan zich opgeven kan via info@valkenbos.net tav Maurice of Brigit. Er staat een vrijwilligersbijdrage tegenover en een VOG is verplicht. 

MR avond

Op 22 maart waren bijna 50 ouders aanwezig in ons speellokaal. Tijdens de avond is aangegeven welke kaders er de komende jaren zijn voor het onderwijs.

Alle scholen maken een schoolplan voor 4 jaren. Hierin staan de onderwijsdoelen voor die periode omschreven. Zo weten we dat we op gebied van Taal en rekenen werken met de referentieniveaus, werken we aan digitalisering, burgerschap en inclusief onderwijs/ kansengelijkheid. 

Aan de aanwezig ouders vroegen we wat zij van deze onderwerpen terugzien en wat zij graag willen dat we op Valkenbos meegeven aan de kinderen. We gebruikten deze informatie tijdens onze studiedag van 29 maart. 

In de medezeggenschapsraad zal het uiteindelijke schoolplan worden voorgelegd ter instemming,

Sportdag

Voor de sportdag van 17 mei huren we veel spellen en spullen bij de Sport-o-Theek in Scheveningen. Deze bezorgt helaas de spullen niet meer bij onze school. Joshua, onze gymleerkracht organiseert de sportdag. Hij is op zoek naar een bestelbusje, zodat op 16/17 mei de spullen kunnen worden opgehaald en teruggebracht. Heeft u misschien een bestelbusje te leen? Of misschien wilt u de spullen ophalen? 

U kunt dit aangeven via info@valkenbos.net tav Joshua van Adrichem (onze gymleerkracht). Joshua neem zo spoedig mogelijk contact met u op!

KOO & burgerschap

Op Valkenbos is er volop aandacht voor de wereld om ons heen. Zo laten we gedurende het jaar de kinderen zien welke mooie feesten er gevierd worden in de wereld. Op 6 april is het Japanse feest Hana Matsuri. Het aanbreken van de lente staat hierbij centraal, als ook het nieuwe leven. Kinderen zijn die dag extra belangrijk! Naast het paasontbijt zullen we het hier met de kinderen uitgebreid over hebben. 

 Gedurende deze weken gaan we ook in op de Ramadan maand die op 21 april eindigt met het Suikerfeest. Daarover leest u meer in onze volgende nieuwsbrief. 

 

Nieuws uit het team

Aan het einde van het schooljaar zal Anne Verdonk onze school gaan verlaten. Ze zal gaan verhuizen in de richting van Leiden en Haarlem. In haar bericht aan de ouders van haar groep schrijft ze het volgende: Ik heb een heerlijke tijd gehad op Valkenbos en heb mij hier ontzettend thuis gevoeld tussen de fijne collega's, leerlingen en ouders. Ik ben trots op wat ik hier allemaal heb mogen doen en ik kijk er naar uit om de komende maanden tot de zomer mijn leerlingen en de rest van mijn werk zo goed mogelijk over te dragen aan mijn collega's.

Natuurlijk zullen we voor de zomer stil staan bij het afscheid van Anne; voor nu wensen we haar nog een paar mooie maanden op Valkenbos toe!

 

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 


Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolfeest

Superhelden op Valkenbos

Superhelden op Valkenbos

 Heeft u de posters van ons feest op 10 mei as. al zien hangen in de school? Wanneer u de kinderen naar school brengt deze week, kunt u zich opgeven om mee te helpen tijdens dit feest. In de hal bij de entree hangen de inschrijflijsten! 

Schoolvakanties 

2022-2023


Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023