Nieuwsbrief #12

februari 2022

Agenda:

* 22 februari: schaatsen in de Uithof groep 4 t/m 8
* 23 februari: kinderen krijgen hun 1ste verslag 
* 24 februari: Carnaval op Valkenbos
* 25 februari: studiedag, kinderen vrij
* 28 febr t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
* week van 7 maart: verslaggesprekken 

volgende nieuwsbrief: 11 maart 

BHV training 

Vorige week woensdag hebben een aantal teamleden (weer) een trainingsmiddag BHV gehad. We zijn allemaal geslaagd. Dat betekent o.a. dat we weten hoe we moeten handelen bij brand, hoe we op de juiste wijze verband moeten aanleggen en wat we moeten doen als een kind zich verslikt of zich flink heeft bezeerd. 
Binnenkort oefenen we weer met het brandalarm. De afgelopen 2 oefenmomenten wisten de kinderen dat het brandalarm af zou gaan. Nu gaan we oefenen zonder dat de kinderen dit van te voren weten. 

Verslaggesprekken

vanaf 7 maart 

Volgende week krijgen de kinderen hun eerste verslag.
De verslaggesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 maart.
We zijn ontzettend blij u weer in de school te kunnen ontvangen om het verslag en de ontwikkelingen van uw kind(eren) samen met u te bespreken. Bij deze zet ik een aantal belangrijke punten even voor u op een rijtje:
- op woensdag 23 februari ontvangt u via Socialschools een uitnodiging om u in te schrijven voor een gesprek
- de verslaggesprekken duren 15 minuten
- de gesprekken vinden op school plaats, heeft u er behoefte aan om het gesprek digitaal plaats te laten vinden, wilt u dat dan aan de leerkracht laten weten? U ontvangt een uitnodiging voor een TEAMS meeting.
- het dragen van een mondkapje is niet nodig, tenzij u daar natuurlijk zelf behoefte aan heeft. 

VakantiepasClub

voorjaarsvakantie

Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest uithangen, naar het poppentheater of een vaartje langs de kaden maken: voor de leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.

Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub ook iets bedacht. Op de website staat een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Binnenkijken in diverse musea, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website staat er vol mee. Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

VERZOEK TSO en ouderbijdrage 

Om ervoor te zorgen dat de tussenschoolse opvang goed verloopt en om ons aanbod aan creatieve vakken in stand te houden is uw bijdrage voor de TSO en de ouderbijdrage voor ons van groot belang. Tot op heden hebben we pas 33% van deze bijdragen ontvangen. 
Bij deze wil ik u vragen de bijdragen voor de TSO en de ouderbijdrage z.s.m. aan ons over te maken. 

TSO
Alle kinderen van onze school blijven tussen de middag over op school. Samen met de leerkracht wordt er gegeten, daarna gaan de kinderen lekker buiten spelen. Aan deze TussenSchoolseOpvang zijn kosten verbonden.

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door meerdere vaste medewerkers van 2Samen en een aantal vaste vrijwilligers. Om hen te kunnen betalen hebben we uw betaling hard nodig:

€ 125.00 voor het 1ste kind
€ 95.00 voor het 2e kind
€ 70.00 voor het 3e en volgende kind (eren).
Voor kinderen die later zijn ingestroomd zijn de kosten € 12.50 per maand.

De helft van dit bedrag zien we graag betaald vóór de kerstvakantie en de andere helft vóór 1 mei 2022.

Jammer genoeg hebben we nog niet veel betalingen ontvangen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 75.00. Het schoolreisje kost € 35.00. Dus totaal € 110.00.

Hiervan worden de uitstapjes, voorstellingen, feesten en bijvoorbeeld knutsel materialen betaald. Ook worden de muziek-, teken-, en dansjuf hiervan betaald.

Ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is, is deze voor ons onmisbaar om ons onderwijs zo vorm te kunnen geven zoals we nu doen. 

De kinderen van groep 7 en 8 betalen uiteraard geen schoolreisje, want zij gingen op werkweek.

De kosten hiervan zijn door alle ouders voldaan, waarvoor onze hartelijk dank.

Wilt u de naam van het kind erbij vermelden en of het gaat om de TSO of ouderbijdrage.

Studiedagen

2021-2022

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022