Nieuwsbrief #1

mei  2023

Agenda:

  • 17 mei - sportdag midden- en bovenbouw 
  • 18 en 19 mei Hemelvaart - alle leerlingen vrij
  • 29 mei tweede Pinsterdag - alle leerlingen vrij
  • 30 mei Studiedag - alle leerlingen vrij
  • 7 juli: kinderen om 12..15 uur vrij, start zomervakantie!

Tingue

Nieuws van de directie

Beste ouders,

Na 6 maanden (zwangershaps-) verlof ben ik sinds afgelopen maandag weer vol energie aan de slag op Valkenbos. Het was ontzettend fijn om door het team, de kinderen en de ouders zo hartelijk te worden ontvangen. Vlak voor de meivakantie heeft Maurice Schaepkens, mijn vervanger, alles aan mij overgedragen. Vol goede moed ga ik de komende weken, samen met het team, aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Mocht u iets willen bespreken of een vraag hebben, loop dan gerust even langs mijn kantoor of spreek me aan bij de voordeur. Daar ben ik iedere (ma/di/woe/vrij) ochtend en vaak ook 's middags te vinden. 
Voor iedereen die nieuw is op onze school (of hier al een tijdje langer rondloopt ;-) ), een foto van mezelf zodat jullie mij weten te vinden. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Betalen TSO en ouderbijdrage

voor aanstaande maandag

Om de tussenschoolse opvang en alle activiteiten (bezoek aan theater en museum, feestdagen, schaatsen, sportdag, muzieklessen, dansexpressie, musical groep 8 e.d.)  op school mogelijk te maken zijn we afhankelijk van de (verplichte) bijdrage voor de TSO en (vrijwillige) ouderbijdrage. Mocht u de bijdrage(n) nog niet hebben voldaan, dan verzoeken wij u dit voor aanstaande maandag (15 mei 2023) in orde te maken. 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. In totaal dus € 110.

Dit houdt in inclusief kosten voor TSO:
1 kind: €35 + € 75 + €125 = € 235
2 kinderen €70 + €150 + €220 = € 440
3 kinderen €105 + €225 + €290 = € 620

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joke Achterberg (administratie)

MR nieuws

De MR heeft op 20 april haar derde vergadering van dit kalenderjaar gehad. Tijdens deze bijeenkomst is met de directie van de school onder andere gesproken over een veilige schoolomgeving en pesten, de schrijfvaardigheid en het beleid voor mobieltjes op school. Bij dit laatste onderwerp is het goed om te benadrukken dat mobieltjes niet in de klassen mogen. Bel of app je kind dan ook niet tijdens schooltijd. Indien contact noodzakelijk is met een kind tijdens schooltijd kan contact worden opgenomen met Joke Achterberg.  Mocht u vragen hebben aan de MR, een onderwerp voor een vergadering willen agenderen of geïnteresseerd zijn in de notulen, dan kunt u ons bereiken via mrvalkenbos@gmail.com. 

Dichte ballustrade

Verbouwing tijdens de vakantie

Wellicht heeft u het al gezien.... in de meivakantie is er hard gewerkt om de balustrades op de 1ste en 2de etage dicht te maken. We zijn enorm blij met het resultaat: bijna 25 vierkante meter meer vloeroppervlak, minder geluidsoverlast en ruimte om lekker op kleedjes te werken of een groepsles te kunnen geven. De aankomende tijd gaan we goed nadenken over de inrichting van de nieuwe ruimte.  

Schoolfeest, groot succes!

Afgelopen woensdag was er weer ons jaarlijkse Valkenbos schoolfeest, dit keer in het thema 'helden'. Na de feestelijke opening op het schoolplein door Pippy Langkous en de brandweervrouw, kon iedereen op zoek naar de held in zichzelf. Er waren o.a. optredens tijdens het open podium, er was een helden speurtocht, er werd geschminkt, je kon je toekomst laten voorspellen bij de waarzegster, er was een voelcircuit en je kon zelfs klimmen in de boom op het schoolplein. Samen met alle lekkere hapjes, drankjes, muziek en gezelligheid was ook dit jaar het schoolfeest weer een groot succes. Ik wil alle ouders en andere hulptroepen die, op welke wijze dan ook, hebben geholpen enorm bedanken! Op naar het schoolfeest in 2024!

Schoolspullenpas

Schoolspullenpas

voor kinderen van 4 t/m 17 jaar 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan mag u bij Leergeld Den Haag een Schoolspullenpas aanvragen. 
Bent u bij Leergeld Den Haag bekend? U ontvangt eind mei automatisch een aanvraagformulier voor de Schoolspullenpas.

Bedrag Schoolspullenpas
Het bedrag op de pas is:
€50 voor kinderen op de basisschool
€200 voor brugklassers
€100 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het mbo.

Met de Schoolspullenpas kunt u de spullen kopen die de school van uw kind adviseert: pennen, potloden, gymspullen, mappen.

Wat moet u doen?
Controleer het aanvraagformulier goed. Klopt alles? Dan kunt u het formulier terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig).
U kunt met de code op het aanvraagformulier de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: https://www.leergelddenhaag.nl/aanvragen/schoolspullenpas
De aanvraag wordt dan sneller behandeld.

Lees verder

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
Dinsdag 30 mei 2023       

Schoolvakanties 

2022-2023

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023