Nieuwsbrief #15

juni 2023

Agenda:

  • 23 juni: kinderen krijgen hun verslag
  • week van 26 juni: verslaggesprekken groepen 1, 2, 5 en 7
  • 30 juni: afscheidsdag en -avond groep 8 voor genodigden 
  • 7 juli: kinderen om 12..15 uur vrij, start zomervakantie!

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders,

Een nieuwsbrief met veel informatie die o.a. heel relevant is voor het komende schooljaar. Nog 4 weken (voor groep 8 nog 3!) en dan is het alweer tijd voor de zomervakantie. 
We hebben een paar bijzondere weken achter de rug en voor de boeg. Het schoolreisje van de onderbouw en de bovenbouw waren geslaagd, de sportdag op het Stokroosveld was een groot succes, er deden veel kinderen mee aan het hockeytoernooi voor de groepen 5/6/7/8 en op dit moment worden de laatste toetsen van de toetsweken afgerond.

Groep 8 werkt hard aan hun eindopdracht die ze binnenkort aan hun ouders en alle kinderen van de school zullen presenteren. En natuurlijk, niet te vergeten, de eindmusical en de verslagen die eraan komen. Het zijn spannende en leuke tijden. 
Geniet van de laatste weken van dit schooljaar!

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Vordering schoolplan 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het schoolplan. Dit schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2023-2027 weer. We zullen in het schoolplan werken met een aantal pijlers: Montessori, zorg en kwaliteit, digitalisering en kosmisch onderwijs en burgerschap. Natuurlijk krijgen ook doelen en ambities op het gebied vde cognitieve vakken, didactisch handelen en ons pedagogisch klimaat een plek in dit plan. 
In samenwerking met het team en met de input van ouders die we hebben ontvangen tijdens de ouderavond in april wordt dit schoolplan opgesteld. 
Een aantal punten die vanuit de ouderinput in het schoolplan terug te vinden zullen zijn:
samenwerken, 21ste century skills, eigenaarschap van de kinderen, inzet van montessori materiaal, growth mindset, ouderbetrokkenheid, inzet MR, online sociale vaardigheden en meertaligheid.
Eind juni wordt het schoolplan besproken in de MR. Zodra het schoolplan is goedgekeurd, wordt het plan op onze website geplaatst. Ik zal u hier t.z.t. over informeren. 

Nieuws van de MR

Op 1 juni heeft de MR wederom vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst is met de directie van de school onder andere gesproken over verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage, de kalender voor het komende schooljaar en de samenstelling van de formatie van de leerkrachten voor het volgende schooljaar. Mocht u vragen hebben aan de MR, een onderwerp voor een vergadering willen agenderen of geïnteresseerd zijn in de notulen, dan kunt u ons bereiken via mrvalkenbos@gmail.com. 

Ouderbijdrage verhoogd vanaf schooljaar 2023-2024

Ieder schooljaar betalen ouders een ouderbijdrage waar wij als school lessen en activiteiten van organiseren. Al 9 jaar is deze bijdrage hetzelfde en niet verhoogd. Denk aan muziekles van juf Elise, dansles van juf Juliette, schaatsen in de Uithof, bezoek aan theater en musea, de afscheidsmusical in theater de Regentes voor groep 8, sportdagen en feestdagen.
Helaas hebben ook wij te maken met hogere kosten voor vakleerkrachten die we inhuren om lessen te geven, de prijzen van kaartjes voor musea en theater die omhoog gaan, hogere kosten voor busvervoer of bijvoorbeeld het huren van materialen voor de sportdagen.
In de MR is dit besproken. Met instemming van de oudergeleding is beloten dat de bijdrage voor de ouderbijdrage en het schoolreisje de komende 2 jaar omhoog zullen gaan. 

Schooljaar 2023-2024: schoolreisje €40,00 en ouderbijdrage €85,00 per kind
Schooljaar 2024-2025: schoolreisje €40,00 en ouderbijdrage €95,00 per kind 

Ouderbijdrage

Opbrengst schoolfeest

Ieder jaar organiseren we een schoolfeest om samen met ouders en kinderen een feestje te vieren. Het doel is gezelligheid. Om uit de kosten te komen, verkopen we bonnen. Hier kan iedereen leuke activiteiten van doen of iets lekkers van kopen. 
Dit schooljaar hebben we €1200,00 meer aan inkomsten gehad dan dat we hebben uitgegeven.
Dit geld gaat de school in. Als school willen we heel graag een aantal discolampen aanschaffen die we kunnen gebruiken tijdens feestjes, zodat we deze niet steeds heel duur hoeven te huren.
Daarnaast wil ik met de kinderraad, die we weer nieuw leven in gaan blazen na de zomervakantie, bespreken wat zij graag aan zouden willen schaffen om de school weer een stukje leuker of mooier te maken. Ik ben benieuwd naar de ideetjes die zij t.z.t. hebben. 

We nemen afscheid van juf Anne, meester Joshua en juf Emma

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent soms dat er leerkrachten zijn die ons gaan verlaten. Juf Anne (OB1) en juf Emma (BB3) gaan rond de zomervakantie verhuizen en dat betekent voor hen ook dat ze op een andere school zullen gaan werken. Gymmeester Joshua heeft een mooie nieuwe uitdaging gevonden op het HML en gaat daarom helaas afscheid nemen van Valkenbos. Ik wens juf Anne, juf Emma en meester Joshua héél veel geluk toe in de toekomst en heel veel succes en plezier op hun nieuwe school. 

Bij deze wil ik u ook graag melden dat ik een goede vervanger voor juf Emma én voor meester Joshua heb gevonden en dat betekent dat de formatie voor Valkenbos voor komend schooljaar helemaal rond is. In tijden van extreme lerarentekorten ben ik daar ontzettend blij mee en ook trots dat nieuwe leerkrachten onze fijne school weten te vinden en hier graag willen komen werken. 
Eind juni ontvangt u van mij het formatieplaatje voor volgend schooljaar. 

Mobiel

Mobiele telefoons

in de school

Kinderen mogen mobiele telefoons meenemen naar school, maar de school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. De telefoons mogen onder schooltijd voor geen enkele activiteit (telefoneren, spelletjes, foto’s maken, muziek luisteren etc.) zonder toestemming van de leerkracht gebruikt worden, ook niet tijdens de pauzes. Als ouders de kinderen of de school willen bereiken, kunnen ze dat doen op het telefoonnummer van de school. Kinderen die dringend moeten bellen, kunnen toestemming vragen aan een leerkracht of schoolmedewerker om te mogen bellen met de schooltelefoon.

Impressie beeldende vorming

Onze vakleerkrachten juf Cornelie (beeldend), juf Lilian (tekenen) en Merel (muziek) hebben ook de afgelopen weken weer vol enthousiasme en energie met de kinderen gewerkt. Bij deze een kleine impressie, ook van werkjes die gemaakt zijn in de klas met de groepsleerkracht. 

Hulp tussenschoolse opvang

Voor de Tussenschoolseopvang (grote pauze) zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het buitenspelen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen we tussen 11.30 en 13.00 hulp gebruiken. Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft, neem gerust contact met ons op. 


Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 15 juli 2024 om 12.15 uur