Nieuwsbrief #2

september 2021

Agenda:

  • 20 september: studiedag (vrij)
  • 21 september: Prinsjesdag (vrij)
  • 6 oktober: start kinderboekenweek
  • 12 oktober: herfstwandeling OB
  • 13 oktober: algemene ouderavond
  • 15 oktober: studiedag (vrij)

volgende nieuwsbrief: 24 september 

Goede start

   Maandag 30 augustus was de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Voor de één een spannende dag, voor de ander wat minder. We vinden het ontzettend fijn om alle kinderen weer te zien. We kijken terug op 2 geslaagde weken. 

Halen en brengen

even een reminder

- het hek/ de deur van de school gaat om 8.15 uur open. Alle kinderen nemen bij het hek afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig het plein op en de school in. Alle leerkrachten zijn aanwezig in hun lokaal, waar ze de kinderen zullen ontvangen. We verwachten dat alle kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de klas zijn. 

- Op maandag 13 september mag er 1 ouder van leerlingen uit groep 2, groep 5 en groep 8 mee naar de klas.  We gaan ervan uit dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden en ouders om 8.25 uur de klas en de school verlaten. 

- om 14.30 uur gaat het schoolhek voor ouders van kinderen uit de onderbouw open en kan 1 ouder zijn/haar kind ophalen op het plein. We verzoeken deze ouders het plein te verlaten na het ophalen en op de stoep op eventuele andere kinderen te wachten. De kinderen van de midden- en bovenbouw komen om 14.45 onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en verlaten de school zelfstandig via het hek. Wilt u a.u.b. uw fiets in de straat of verderop in de wijk parkeren. Fietsen van ouders zijn niet toegestaan op het plein. Verlaat u alstublieft na het ophalen van uw kind(eren) zo snel mogelijk de straat. 

Schoolkosten

Kosten TSO en ouderbijdrage

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om deze te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind

€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 

€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

De helft van dit bedrag dient voldaan te zijn voor 1 januari 2022 en het totale bedrag voor 1 mei 2022. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op (minimaal) € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. Wanneer de groepen 7 en 8 op werkweek gaan komen er extra kosten bij. 

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling en erbij vermelden of het gaat om kosten TSO of ouderbijdrage. 

             Judith Pellenaers

zal de ib taken van juf Alice overnemen

Judith Pellenaers, die onze school al eerder kwam versterken op het gebied van Interne Begeleiding, zal vanaf 1 oktober de onderbouw ib taken van juf Alice op zich nemen. Judith is aanwezig op de woensdagen. 

Wereld Vrede Dag

21 september is het Wereld Vrede Dag. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. We besteden hier in de hele school op vrijdag 17 september aandacht aan. . 

ICT vacature vervuld

Goed nieuws! De ICT vacature,die ik onlangs met u deelde via deze nieuwsbrief, is vervuld. 

We zijn ontzettend blij dat er binnenkort iemand ons team voor twee dagen komt versterken. In de volgende nieuwsbrief stel ik onze nieuwe collega graag aan u voor. 

Werkweek groep 7/8

Vledder

Groep 7 en 8 gaan van 13 t/m 17 december 2021 op werkweek naar Vledder in Drenthe. Handig om deze week alvast in uw agenda te noteren. Verdere informatie volgt. 

Schoolbibliotheek geopend!

Bij deze wil ik alle vrijwilligers, vaders, moeders, opa's, oma's bedanken die zich dagelijks inzetten voor onze eigen schoolbieb.

Dankzij hen is het mogelijk dat de kinderen iedere dag naar onze bieb kunnen om een nieuw boek uit te zoeken en in de klas lekker kunnen lezen. 

Beeldende vorming

van juf Cornelie

De kinderen van bovenbouw 3 en 4 krijgen op dit moment iedere vrijdag lessen beeldende vorming van juf Cornelie. Omdat ze in kleine groepen in een handvaardigheidlokaal werken, kan juf Cornelie aan de slag met bijzondere materialen en technieken. Vandaag hebben de kinderen alles geleerd over de Tie-dye techniek. Ze hebben hun eigen T-shirt voorzien van allemaal elastiekjes en knopen en daarna het T-Shirt begoten met diverse kleuren speciale verf. Ze zijn net zo nieuwsgierig als ik naar het resultaat. Nog een weekje wachten en dan kunnen we alle mooie creaties bewonderen. 

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

vrijdag 15 oktober 2021

vrijdag 24 december 2021

vrijdag 25 februari 2022

woensdag 16 maart 2022 

dinsdag 7 juni 2022                       

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18-22 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari- 4 maart 2022

Goede vrijdag en Pasen: 15-18 april

Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022

Hemelvaart: 26 en 27 mei

Pinksteren: 6 juni 

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022