Nieuwsbrief #2

september 2022

Agenda:

  • 5 t/m 7 september: schoolfotograaf 
  • 19 september: studiedag (kinderen vrij)
  • 20 september: Prinsjesdag (vrij)
  • 21 september: Wereld vrededag

volgende nieuwsbrief: 16 september 2022

Conciërge 

Aangezien juf Miranda de komende tijd nog afwezig zal zijn, ben ik heel blij te kunnen vertellen dat Kevin Gieles ons team als conciërge komt versterken.
Kevin is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik wens Kevin namens het gehele Valkenbos team een fijne tijd op Valkenbos. 

Ouder gezocht voor de kinderraad

Jarenlang was er een kinderraad op Valkenbos, we hadden zelfs de eerste kinderraad van Nederland. Helaas gooide Covid roet in het eten, waardoor bijeenkomsten van de kinderraad niet meer mogelijk waren.
Als school vinden we het belangrijk dat er een groep kinderen, per midden- en bovenbouw klas een afgevaardigde, kan en wil meedenken over dingen die we als school belangrijk vinden. Maar de kinderraad kan ook dingen inbrengen die zij belangrijk vinden.

Om de kinderraad te begeleiden, zo'n 6 keer per jaar 1,5 uur, ben ik op zoek naar een ouder die het leuk en interessant vindt om dit proces te begeleiden.
Heb je interesse? Stuur mij (Tingue Klapwijk) dan een berichtje via Socialschools en dan neem ik contact met je op. 

Contactgegevens veranderd?

wilt u dit doorgeven?

Contact gegevens (zoals een adres, mailadres of telefoonnummer) veranderen regelmatig.
Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dan de leerkracht(en) én onze administratie (Joke Achterberg) hiervan op de hoogte stellen?
Voor ons is het van groot belang over de juiste contactgegevens te beschikken bijvoorbeeld als uw kind plots ziek wordt en we u willen bereiken. 

Schoolkosten

Tussenschoolse opvang en vrijwillige ouderbijdrage

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om de medewerkers van 2Samen en de vrijwilligers te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind
€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 
€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

Wij verzoeken u de helft van deze bijdrage te voldoen voor 1 januari 2023 en het totale bedrag voor 1 mei 2023. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, de creacteiev lessen van juf Cornelie in de mb en bb, lessen dansexpressie in de OB, het organiseren van feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. In totaal dus € 110.

Dit houdt in:
1 kind: €35 + € 75 + €125 = € 235
2 kinderen €70 + €150 + €220 = € 440
3 kinderen €105 + €225 + €290 = € 620

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling.

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 19 september 2022
Vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022
Prinsjesdag: 20 september 2022
Herfstvakantie: 24 oktober - 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023