Nieuwsbrief #2

september 2023

Agenda:

  • 11 en 12 september: schoolfotograaf 
  • 18 september: studiedag; kinderen vrij
  • 19 september: Prinsjesdag; kinderen vrij 
  • 21 september: aandacht voor Wereld Vrededag
  • 26 september: OB herfstwandeling 

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders,

De eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar zijn voor ons als Valkenbosteam omgevlogen. En wat hebben we een fijne start gehad. Alle kinderen en medewerkers die weer 'gewoon' naar school komen. Dat is voor mij altijd een geruststelling na een periode van 6 weken zomervakantie.

Op vrijdag 18 augustus hadden we met het gehele team een studiedag over de voorbereide omgeving. In het kader van ons nieuwe schoolplan gaan we dit jaar aan de slag met 'meer Montessori'. Juf Brigit, onze montessoricoordinator, doet klassenbezoeken en begeleidt leerkrachten bij het vormgeven van hun voorbereide omgeving. Op 18 september, de volgende studiedag, brengen we een bezoek aan andere montessorischolen (o.a. Delft, Amsterdam, Barendrecht, Rijswijk en Monster) om ons te laten inspireren door hun voorbereide omgeving. Ik ben heel nieuwsgierig wat daar allemaal te zien is en wat we daar zelf van mee willen nemen in onze school. 

Ondertussen wordt er op school door kinderen en leerkrachten hard gewerkt. De tijdelijke gym- en dansleerkrachten zorgen dat de kinderen zich lekker in het zweet kunnen werken en er zijn diverse kosmische thema's geopend waaronder die van de bovenbouw met een prachtig verhaal over de inheemse Amerikanen. Juf Lilian, juf Merel en juf Cornelie zijn met de kinderen aan de slag op beeldend vlak, meester Eric zorgt ervoor dat alles op het gebied van ICT lekker loopt en er zijn 2 nieuwe ouders die de TSO begeleiden op maandag en dinsdag, super fijn!

Kortom: ik geniet iedere dag hier op Valkenbos van al het moois dat hier gebeurt. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Factureren via Wiscollect gestart

Ieder schooljaar betalen ouders een ouderbijdrage en bijdrage voor de TSO waar wij als school lessen, activiteiten en begeleiding van organiseren.  Denk aan muziekles van juf Merel, dansles van juf Juliette, tekenles van juf Lilian, bezoek aan theater en musea, de afscheidsmusical in theater de Regentes voor groep 8, sportdagen en feestdagen.
 Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, maken we vanaf dit schooljaar gebruik van het programma WISCOLLECT. Dit om de betaling voor u en voor ons eenvoudiger te maken. 

Vandaag en de komende tijd kunt u diverse facturen van Wiscollect verwachten. Bijna alle facturen zijn in termijnen te betalen.

De volgende kosten worden dit jaar via Wiscollect in rekening gebracht:
- Ouderbijdrage: €85,00 per leerling
- Tussenschoolse Opvang kosten (TSO kosten): €115,00 per leerling
- Werkweek Vledder (alleen voor groep 7/8): €150,00 per leerling
- Schoolreisje (groep 1 t/m 6): €40,00 per leerling 

We gaan ervan uit dat het factureren met Wiscollect het eenvoudiger maakt om schoolkosten te betalen. Mocht u hierover toch vragen hebben, loop gerust even bij mij of Joke (administratie) langs. 

Ouderavond

Kennismakingsavond 

een succes

Gisteravond, donderdag 31 augustus, organiseerden we een kennismakingsavond in een nieuw jasje. Ouders en medewerkers konden op het schoolplein, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar kennismaken. Van 20.00 tot 21.00 waren er in de school diverse lokalen en ruimtes geopend om informatie op te doen over bijvoorbeeld Montessori thuis, ons leesonderwijs in groep 3, onze plusklas en onze leerlingvolgesystemen. Ook konden er montessorilesjes gevolgd worden en werd er uitleg gegeven over hoe we werken op onze school. 
Wij vonden het een geslaagde en goedbezochte avond. Fijn dat we zoveel ouders enthousiast naar huis hebben zien gaan. 

Werkweek groep 7/8

in Vledder

In de week van 20 november is het éindelijk zover! Groep 7 en 8 gaan op werkweek naar School in bos in Wilhelminaoord.

Een week vol buitenactiviteiten zoals, het bezoeken van hunebedden, dierensporen zoeken in het bos en een creatieve dag in het nagebouwde prehistorische dorp. Maar natuurlijk ook avondspellen in het bos, de bonte avond en een leuke fietstocht door de omgeving. Dat wordt een week om nooit te vergeten!

Informatie over bijvoorbeeld de vertrektijden, wat de kinderen allemaal moeten meenemen, welke leerkrachten er als begeleider meegaan en wat ze allemaal aan leuke activiteiten te wachten staat, hoort u binnenkort van de groepsleerkracht(en)

Zo’n volledig verzorgde week met ontbijt, lunch, diner, alle lessen, fietsen busvervoer e.d. brengt natuurlijk kosten met zich mee. De kosten voor deze super leuke week bedragen €150,00 per leerling, alles inclusief.
De ouders van groep 7/8 ontvangen binnenkort via Wiscollect een factuur om de kosten (in termijnen) te betalen.

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even langs. 

School in bos
Fotograaf

Gymlessen mb en bb tot 26 september

Op dinsdag 26 september zal onze nieuwe gymmeester, Christian Keus, starten op Valkenbos. Tot 26 september hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw gewoon gym. De gymlessen worden echter door een aantal gymleerkrachten verzorgd en op de dinsdagen in een iets andere vorm.
Op welke dag uw zoon/dochter gym heeft, hoort u van de groepsleerkracht. De gymlessen worden als volgt georganiseerd:
- dinsdagen: danslessen (moderne dans) Leerkracht: Kim Beemsterboer
- woensdagen: gymlessen. Leerkracht: Dennis Dube
- donderdagen: gymlessen. Leerkracht: Erminio Heessen 

Ik wens de kinderen de aankomende weken heel veel beweegplezier en ben ervan overtuigd dat zij met deze leerkrachten een fijne tijd zullen hebben. We kijken als team uit naar de komst van onze nieuwe gymmeester Christian. 

Contactgegevens veranderd?

geef dit a.u.b. aan ons door

Contact gegevens (zoals een adres, mailadres of telefoonnummer) veranderen regelmatig.
Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dan de leerkracht(en) én onze administratie (Joke Achterberg) hiervan op de hoogte stellen?
Voor ons is het van groot belang om over de juiste contactgegevens te beschikken, bijvoorbeeld als uw kind plots ziek wordt en we u willen bereiken. 

Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 12 juli 2024 om 12.15 uur