Nieuwsbrief #3

september 2021

Agenda:

  • 6 oktober: start kinderboekenweek
  • 12 oktober: herfstwandeling OB
  • 13 oktober: algemene ouderavond
  • 14 oktober: culturele spelen
  • 15 oktober: studiedag (vrij)
  • 18 t/m 22 oktober: herfstvakantie

volgende nieuwsbrief: 8 oktober 

Halen en brengen

tot de herfstvakantie ongewijzigd

Het halen en brengen van de kinderen blijft tot de herfstvakantie ongewijzigd. Dit zorgt ervoor dat we met het team een plan kunnen opstellen voor het halen en brengen na de herfstvakantie. Op dit moment wachten we nog op het protocol van de PO-Raad en ons bestuur. 

Het hek/ de deur van de school gaat om 8.15 uur open. Alle kinderen nemen bij het hek afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig het plein op en de school in. Alle leerkrachten zijn aanwezig in hun lokaal, waar ze de kinderen zullen ontvangen. We verwachten dat alle kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de klas zijn.

Op dinsdag 28 september mag er één ouder van de kinderen van groep 1, 3 en 6 mee naar binnen.

Op dinsdag 5 oktober mag er één ouder van de kinderen van groep 2, 4 en 7 mee naar binnen.

Op dinsdag 12 oktober mag er één ouder van de kinderen van groep 5 en 8 mee naar binnen. 

Om 14.30 uur gaat het schoolhek voor ouders van kinderen uit de onderbouw open en kan 1 ouder zijn/haar kind ophalen op het plein. We verzoeken deze ouders het plein te verlaten na het ophalen en op de stoep op eventuele andere kinderen te wachten. De kinderen van de midden- en bovenbouw komen om 14.45 onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en verlaten de school zelfstandig via het hek. Wilt u a.u.b. uw fiets in de straat of verderop in de wijk parkeren. Fietsen van ouders zijn niet toegestaan op het plein. Verlaat u alstublieft na het ophalen van uw kind(eren) zo snel mogelijk de straat. 

NPO gelden 

hoe zetten wij deze in 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. 

Met het team  is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een degelijk plan hoe deze gelden goed te besteden. Het plan is in de MR besproken en goedgekeurd.

We vinden het als school van groot belang dat de gelden goed en zo duurzaam mogelijk worden ingezet. De gelden zullen wij als school o.a. inzetten voor nog intensiever leesonderwijs in groep 3, Remedial Teaching op het gebied van spelling in de midden- en bovenbouw, aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen in de onderbouw, een Instructional Leader die het geven van goede instructielessen zal begeleiden in de gehele school, uitbreiding van ons creatieve en culturele aanbod, investeren in onze digitale middelen, het opzetten van gedegen plusklas beleid en scholing van leerkrachten o.a. op het gebied van executieve functies en leren leren. 

           Tekenjuf Lilian

De NPO gelden willen we als school deels besteden aan de uitbreiding van ons creatieve aanbod. Iedere vrijdagmiddag krijgen een aantal klassen tekenles van Lilian. Juf Lilian begint met het geven van tekenles in de middenbouw. Haar lessen zullen in het teken staan van de kosmische thema's waarmee we werken. Rond februari, als de middenbouw lessen beeldende vorming krijgt van juf Cornelie, zal juf Lilian tekenles geven in de bovenbouw. 

In de volgende nieuwsbrief stelt Lilian zich graag aan u voor.  

Muziekjuf Elise

Muziekjuf Martine heeft afgelopen zomer afscheid genomen van onze school. Juf Elise geeft, sinds vorige week, iedere vrijdag muziekles aan de midden- en bovenbouw. Ook hier wordt gewerkt met de kosmische thema's, net als bij beeldende vorming en tekenen.

In de volgende nieuwsbrief stelt juf Elise zich aan u voor. 

Plusklas

druk bezig met alle voorbereidingen 

De NPO gelden maken het mogelijk om op onze school weer een plusklas op te starten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Het is een enorme puzzel om tot een gedegen 'plusklas' beleid te komen waarin duidelijk voorwaarden en doelen worden opgenomen. We hebben nog wat tijd nodig om op de woensdagen te kunnen starten met een plusklas voor de midden- en bovenbouw. We houden u op de hoogte. 

Wereld Vrede Dag

Op 21 september was het Wereld Vrede Dag. In de hele school is er aandacht besteed aan deze wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Liam en Sepp hebben er zelf thuis aan gewerkt. Het resultaat: een prachtige vredesduif van Kapla. 

Ouderavond 13 oktober

digitale geletterdheid

Op woensdag 13 oktober organiseren we een algemene ouderavond. U bent bij deze van harte hiervoor uitgenodigd. 

U kunt zich opgeven voor de ouderavond door een berichtje te sturen via Socialschools aan Tingue Klapwijk. 

Programma:
19.00 - 19.30 inloop met koffie/thee
19.30 - 20.00 gelegenheid voor het stellen van vragen over het MR jaarverslag en financiën oudergelden 
20.00 - 21.00 Presentatie Digitale geletterdheid 

Het onderwijs heeft als taak de leerling voor te bereiden op een digitale samenleving. Daarnaast is het van belang dat leerlingen kritisch en bewust kunnen omgaan met digitale middelen binnen en buiten school. Digitale geletterdheid is daarom een belangrijke vaardigheid. Op de ouderavond zal Nadira Saab, ouder van Mirco in OB2 en Joaquin (al naar het HML), hoogleraar e-didactiek bij de Universiteit Leiden en werkzaam bij Kennisnet toelichten wat digitale geletterdheid inhoudt. We zullen aan de hand van voorbeelden bespreken hoe de school werkt aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid van de leerlingen. Wil je alvast meer weten over digitale geletterdheid? 

Culturele spelen 

donderdag 14 oktober

We doen als school, net zoals vorig schooljaar, mee aan de Culturele Spelen, een feestelijke creatieve dag voor basisscholen in Den Haag. Op deze dag maken kinderen kennis met kunstvormen en ontdekken ze wat ze zélf leuk vinden. Daar kunnen ze dan ook in hun vrije tijd mee aan de slag! De Culturele Spelen vinden plaats op donderdag 14 oktober.

Internationaal volksdansen

Het volksdansen van de Stichting Jeugd en Muziek
op de woensdagmiddag is weer begonnen en er is nog plaats.
Groep 1; kinderen van 5 tot 8 jaar, zij dansen van 12.30 tot 12.15
Groep 2; kinderen van 8 tot 10 jaar, zij dansen van 13.15 tot 14.00. 
De kosten zijn €75,00 per jaar

Informatie bij Annemieke: 070-363 59 04    of th_ligthart@ziggo.nl

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18 - 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022