Nieuwsbrief #2

september 2023

Agenda:

  • 21 september: aandacht voor Wereld Vrededag
  • 26 september: gymmeester Christian start op Valkenbos
  • 26 september: OB herfstwandeling
  • 27 september: 8.30-9.00 bakkie op het plein
  • 29 september: verkiezing kinderraad (mb en bb)
  • 4 oktober: start kinderboekenweek
  • 5 oktober: dag van de leraar 

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders,

Afgelopen maandag hadden we een super fijne studiedag. In het kader van ons jaarplan en ons doel 'meer Montessori' bezochten we diverse montessorischolen om ons te laten inspireren op het gebied van de voorbereide omgeving. Op 6 verschillende scholen, waaronder scholen in Amsterdam, Barendrecht en Rijswijk, werden we hartelijk ontvangen. We kregen een rondleiding, mochten observeren in de klassen en konden al onze vragen stellen die we de afgelopen weken hadden verzameld naar aanleiding van de studiedag die we hadden op 18 augustus.
In de middag hebben we moodboards gemaakt waarop we konden laten zien wat we graag zouden willen toevoegen, verbeteren of veranderen aan onze voorbereide omgeving. Vol enthousiasme gaan we daarmee op onze volgende studiedag, vrijdag 13 oktober, aan de slag om onze school nog beter, mooier en meer montessoriaanser te maken. 
We hopen dat u en de kinderen hebben genoten van een heerlijk lang weekend. Met wellicht dat traditionele bezoekje aan de Efteling op Prinsjesdag. 
Aanstaande dinsdag zal meester Christian, onze nieuwe gymmeester, starten met zijn gymlessen. Afgelopen maandag hebben we als team met hem kennisgemaakt. Hij heeft er ontzettend veel zin in om er een sportieve, fijne tijd met de kinderen van te maken. Leuk!

Ik wens u en de kinderen alvast een heerlijk weekend toe. Wellicht zien we elkaar met een 'bakkie op 't plein' aanstaande woensdag van 8.30-9.00. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Wereld vrededag

Afgelopen donderdag was het Wereld Vrededag. In onze hal hangen vredesvleugels die 'gevuld' zijn 
met veren die door alle leerlingen van de school persoonlijk gemaakt zijn. Super leuk om voor de
vleugels te gaan staan en een foto te laten maken. 

Kom zoveel mogelijk zonder fiets naar school

Door het mooie weer van de afgelopen weken komen er veel kinderen met de fiets en step naar school. Bij deze wil ik u vragen alleen op de fiets/step naar school te komen als dat echt nodig is. Onze fietsenstalling raakt overvol o.a. door kleine fietsjes en stepjes waardoor er steeds vaker een overvolle fietsenstalling ontstaat waar kinderen niet meer veilig hun eigen fiets kunnen stallen of pakken. 
We zijn bezig met de gemeente om te kijken of er iets gedaan kan worden aan de enorme hoeveelheid fietsen die tegen ons schoolhek geparkeerd staan. De stoep staat vaak zo vol dat er ook daar een onveilige situatie ontstaat, zeker omdat mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen niet meer over de stop kunnen rijden. 

Impressie beeldende vorming

Bij deze weer een kleine impressie van de vakken beeldende vorming. 

Werkweek groep 7/8

in Vledder

In de week van 20 november is het éindelijk zover! Groep 7 en 8 gaan op werkweek naar School in bos in Wilhelminaoord.

Een week vol buitenactiviteiten zoals, het bezoeken van hunebedden, dierensporen zoeken in het bos en een creatieve dag in het nagebouwde prehistorische dorp. Maar natuurlijk ook avondspellen in het bos, de bonte avond en een leuke fietstocht door de omgeving. Dat wordt een week om nooit te vergeten!

Informatie over bijvoorbeeld de vertrektijden, wat de kinderen allemaal moeten meenemen, welke leerkrachten er als begeleider meegaan en wat ze allemaal aan leuke activiteiten te wachten staat, hoort u binnenkort van de groepsleerkracht(en)

Zo’n volledig verzorgde week met ontbijt, lunch, diner, alle lessen, fietsen busvervoer e.d. brengt natuurlijk kosten met zich mee. De kosten voor deze super leuke week bedragen €150,00 per leerling, alles inclusief.
De ouders van groep 7/8 ontvangen binnenkort via Wiscollect een factuur om de kosten (in termijnen) te betalen.

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even langs. 

School in bos
Dunas

Factureren via Wiscollect gestart

Ieder schooljaar betalen ouders een ouderbijdrage en bijdrage voor de TSO waar wij als school lessen, activiteiten en begeleiding van organiseren.  Denk aan muziekles van juf Merel, dansles van juf Juliette, tekenles van juf Lilian, bezoek aan theater en musea, de afscheidsmusical in theater de Regentes voor groep 8, sportdagen en feestdagen.
 Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, maken we vanaf dit schooljaar gebruik van het programma WISCOLLECT. Dit om de betaling voor u en voor ons eenvoudiger te maken. 

Vandaag en de komende tijd kunt u diverse facturen van Wiscollect verwachten. Bijna alle facturen zijn in termijnen te betalen.

De volgende kosten worden dit jaar via Wiscollect in rekening gebracht:
- Ouderbijdrage: €85,00 per leerling
- Tussenschoolse Opvang kosten (TSO kosten): €115,00 per leerling
- Werkweek Vledder (alleen voor groep 7/8): €150,00 per leerling
- Schoolreisje (groep 1 t/m 6): €40,00 per leerling 

We gaan ervan uit dat het factureren met Wiscollect het eenvoudiger maakt om schoolkosten te betalen. Mocht u hierover toch vragen hebben, loop gerust even bij mij of Joke (administratie) langs. 

Stadsspelen 1

Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 12 juli 2024 om 12.15 uur