Nieuwsbrief #4

oktober 2021

Agenda:

  • 12 oktober: herfstwandeling OB
  • 13 oktober: algemene ouderavond
  • 14 oktober: culturele spelen
  • 15 oktober: studiedag (vrij)
  • 18 t/m 22 oktober: herfstvakantie
  • week van 25 oktober: kindgesprekken
  • 26 en 27 oktober: schoolfotograaf

volgende nieuwsbrief: 29 oktober 

Halen en brengen

Na de herfstvakantie zullen we het halen en brengen weer grotendeels organiseren zoals we dat voor Covid-19 deden. Voorheen liepen vrijwel alle ouders mee de school in om hun kind(eren) naar de klas te brengen. Veel ouders hebben aangegeven het prettig te vinden om hun zoon en/of dochter bij het hek of de voordeur af te kunnen zetten. Veel kinderen nemen makkelijker afscheid en het scheelt veel tijd. In de school zorgt het voor rust, kinderen starten makkelijker en sneller het werken op en we zien dat het veel zelfstandigheid bij de kinderen heeft opgeleverd. 
Maar natuurlijk is het voor ons ook fijn als er weer ouders de school in kunnen als ze daar behoefte aan hebben, hun zoon of dochter willen helpen met het opstarten van een werkje, een werkje willen bekijken of kort iets met de leerkracht willen afstemmen.

Daarom gaan we het halen en brengen na de herfstvakantie zo organiseren: 
Het hek/ de deur van de school gaat om 8.15 uur open. We zorgen ervoor dat er bij beide ingangen bij het hek iemand van de school aanwezig is. Alle kinderen en ouders die daar behoefte aan hebben, nemen bij het hek afscheid en gaan zelfstandig het plein op en de school in. Ouders van kinderen die mee naar binnen willen, zijn van harte welkom om een werkje te bekijken, te helpen met het opstarten van een werkje of een korte mededeling aan de leerkracht. We willen in de school graag de rust behouden, zodra de kinderen binnenkomen ze de mogelijkheid geven rustig aan het werk te gaan en om 8.30 ook echt met onze lessen beginnen. 
We verwachten dat alle ouders om 8.25 de klas en de school verlaten en dat kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de klas zijn.

Om 14.45 uur gaat het schoolhek open voor ouders. Kinderen uit de onderbouw kunnen binnen, voor hun klas, opgehaald worden. De kinderen uit de midden- en bovenbouw komen zelfstandig naar beneden en kunnen op het plein of in de straat opgehaald worden. 
Hiermee hopen we ook dat tijdens het halen de verkeersdrukte in de straat weer minder wordt.

Voor OB 4 (juf Jo-Ann en juf Brigit): de kinderen mogen zelf naar hun lokaal lopen, de juffen wachten in het lokaal. 
Wat betreft het ophalen: OB 4 zit om 14.45 uur buiten op het muurtje en kunnen opgehaald worden op het plein (net zoals dat nu gebeurt). Als het erg slecht weer is kunnen de kinderen van OB4 binnen opgehaald worden. 

Brandoefening

Vandaag hebben we met de hele school, 2Samen en de Abeel een brandoefening gedaan. De kinderen waren hiervan op de hoogte. Samen hebben we geoefend waar we naar toe moeten als het alarm af gaat en wat je moet doen als je je lokaal verlaat. AWe gaan dit samen met de Abeel en 2Samen evalueren voor de volgende oefening die onaangekondigd al zijn.  

          TSO en ouderbijdrage

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om deze te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind

€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 

€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

De helft van dit bedrag dient voldaan te zijn voor 1 januari 2022 en het totale bedrag voor 1 mei 2022. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op (minimaal) € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. Wanneer de groepen 7 en 8 op werkweek gaan komen er extra kosten bij. 

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling en erbij vermelden of het gaat om kosten TSO of ouderbijdrage. 

 

 

Muziekjuf Elise

Stelt zich graag aan u voor

Iedere vrijdag krijgen de kinderen van midden- en bovenbouw muziekles van juf Elise. Bij deze stelt zij zich graag aan u voor. 

Ik ben Elise Sluiman, de nieuwe muziekdocent van De Valkenbos. Samen met mijn man en twee jonge kinderen woon ik dichtbij de school. In Den Haag en Brussel studeerde ik hobo en barokhobo en volgde ik minors gespecialiseerd in muziekeducatie. Na de geboorte van mijn dochter volgde ik de opleiding Muziek op Schoot, om ook met de allerjongste kinderen muziek te kunnen maken. Tegenwoordig combineer ik de concertpraktijk met het lesgeven, een hele fijne combinatie! Ik vind het heerlijk om kinderen te enthousiasmeren voor muziek en samen met hen muziek te ontdekken en creëren.

Tekenjuf Lilian 

Stelt zich graag aan u voor 

Als nieuwe tekenjuf op de vrijdagmiddag, zal ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Lilian van Herpen. In 1995 ben ik afgestudeerd op de KABK, richting tekenen en schilderen. Na mijn afstuderen ben ik, naast het maken van mijn eigen schilderijen, meteen met lesgeven begonnen. Zo heb ik allerlei doelgroepen schilderlessen gegeven: kinderen, volwassenen, gehandicapten en bedrijven. Maar de meeste jaren geef ik beeldende lessen aan kinderen in achterstandswijken. Het is prachtig om kinderen middels het beeldende vak meer over zichzelf en  de wereld om hun heen te laten ontdekken, ze te inspireren en hun talenten te ontwikkelen. Ik vind het erg leuk de tekenlessen op de Valkenbos te gaan geven. Hiernaast ben ik coördinator van de Straatnieuws en maak hiervoor ook altijd de portretten van de Straatnieuws verkopers. 

Schoolfotograaf 

26 en 27 oktober

Op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober komt de schoolfotograaf. Brenda Riethoven zal ook dit jaar weer mooie portret- en groepsfoto's maken. 
Op woensdagmiddag 27 oktober kunnen broertjes en zusje op de foto. U ontvangt van mij volgende week een mail waarmee u zich in kunt schrijven voor een broers- en zussenfoto. 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen er netjes uitzien op de foto, ben ik op zoek naar 2 ouders die willen ondersteunen tijdens het maken van de foto's op dinsdag en woensdag. Aanmelden kan bij mij, Tingue Klapwijk, middels een berichtje via Socialschools. 

Hoofdluis. HELP!

Er zijn op dit moment veel kinderen die last hebben van luizen. Er wordt op school regelmatig gecontroleerd. De laatste weken is het vaak raak...

Aan u de vraag uw kind(eren) regelmatig te controleren op luizen. Samen kunnen we deze kriebelaars de school uit krijgen!

Informatie is te vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis

Opening Kinderboekenweek

Op woensdag 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek geopend met een toneelstuk voor alle kinderen, opgevoerd door het Valkenbos team. De boekenbus had pech, een spijker zorgde voor een lekke band. Er kwamen allerlei hulplui langs die de band wilden repareren. De bakker, de tandarts, een tuiner, een dokter..... Gelukkig waren er twee meisjes die op het idee kwamen om in de aanhanger van de boekenbus een boek te zoeken met informatie over het repareren van een band. Nadat de werkman samen met de buschauffeur de band had verwisseld, kon de boekenbus gelukkig weer verder rijden.

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er heel veel voorgelezen, leeshoeken en leesplekjes worden gepimpt en alle klassen mogen nieuwe boeken, strips of tijdschriften kopen. 

Ouderavond 13 oktober

digitale geletterdheid

Op woensdag 13 oktober organiseren we een algemene ouderavond. U bent bij deze van harte hiervoor uitgenodigd. 

U kunt zich opgeven voor de ouderavond door een berichtje te sturen via Socialschools aan Tingue Klapwijk. 

Programma:
19.00 - 19.30 inloop met koffie/thee
19.30 - 20.00 gelegenheid voor het stellen van vragen over het MR jaarverslag en financiën oudergelden 
20.00 - 21.00 Presentatie Digitale geletterdheid 

Het onderwijs heeft als taak de leerling voor te bereiden op een digitale samenleving. Daarnaast is het van belang dat leerlingen kritisch en bewust kunnen omgaan met digitale middelen binnen en buiten school. Digitale geletterdheid is daarom een belangrijke vaardigheid. Op de ouderavond zal Nadira Saab, ouder van Mirco in OB2 en Joaquin (al naar het HML), hoogleraar e-didactiek bij de Universiteit Leiden en werkzaam bij Kennisnet toelichten wat digitale geletterdheid inhoudt. We zullen aan de hand van voorbeelden bespreken hoe de school werkt aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid van de leerlingen. Wil je alvast meer weten over digitale geletterdheid? 

Culturele spelen 

donderdag 14 oktober

Wat is het toch heerlijk om af en toe lekker te zagen, te zeuren en te zaniken en alle ellende, groot of klein, er uit te gooien!  

Theater Artemis komt op 14 oktober naar school om met de kinderen te zoeken naar wat hen dwars zitten. Samen bouwen ze aan Druilorgel en schrijven ze een Magnum Opus van gejammer en gemopper.  

Tijdens Festival Betovering verschijnt het Druilorgel op 23 oktober in het openbaar en laten de kinderen hun klaagzang horen. Ze trekken brommend en met een pruillip de stad door. Wandel mee en wie weet lucht het op!

 U kunt uw kinderen nu al opgeven voor deze afsluiting op 23 oktober. Ga naar: www.debetovering.nl/culturele-spelen/ouders-kinderen

wachtwoord: druilorgel2021

Nieuws uit de MR

verkiezingen en jaarverslag 

Verkiezingen MR 
Na de start van het nieuwe schooljaar gaat de MR gelijk aan de slag met verkiezingen. Op basis van het MR-reglement is er steeds een zittingsperiode van drie jaar voor MR leden.  
Vanuit de personeelsgeleding is Emma van Wezenbeek Eric Kandhai opgevolgd, omdat laatgenoemde de Valkenbos heeft verlaten. Sandra Kramp heeft haar termijn verlengd. 
 
Nadira Saab heeft zich afgelopen zes jaar actief ingezet binnen de MR als lid van de oudergeleding. Ze heeft aangegeven dit graag te willen continueren. Daarnaast heeft Clara Bowley aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de MR.  
Het reglement schrijft voor, dat er een verkiezing moet komen om ouders/verzorgers de gelegenheid te geven lid te worden van de oudergeleding van de MR. De MR van de Valkenbosschool bestaat uit drie personeelsleden en drie leden uit de oudergeledingen.  Wilt u meer weten over het werk van de MR, schiet dan een ouder van de huidige MR aan. De huidige ouderleden van de MR zijn Nadira Saab en George Rodenhuis (secretaris). Ook zijn we te bereiken via mrvalkenbos@gmail.com. Bij deze nieuwsbrief treft u een bijlage aan betreffende de verkiezingen.

Jaarverslag MR
De MR heeft haar jaarverslag 2020-2021 vastgesteld en is bijgevoegd als bijlage in het Socialsschools bericht Nieuwsbrief. Tijdens de aankomende ouderavond op woensdag 13 oktober is er gelegenheid om vragen te stellen over of naar aanleiding van het jaarverslag.

VAKANTIEPAS

voor de herfstvakantie

Mozaïeken of beeldhouwen, dansen of naailes, speuren of klimmen: voor de leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze herfstvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met wel 18 activiteiten en kortingsbonnen.

Een van de acties is: maak bewoners van een verzorgingshuis blij met een leuke kaart of tekening. Deze actie loopt tot en met 24 oktober. Daarna kiest een jury van bewoners een winnaar. Kijk op de website voor alle informatie.

 Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18 - 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022