Nieuwsbrief #4

oktober 2022

Agenda:

  • na schoolse sportactiviteit: dammen groep 3 t/m 8 (voor kinderen die zich hebben opgegeven)
  • 12 oktober: ouderavond over kosmisch onderwijs
  • week van 17 oktober: kindgesprekken
  • 20 oktober: culturele spelen op school 
  • 21 oktober: studiedag; kinderen vrij
  • 24 t/m 28 oktober: herfstvakantie 

volgende nieuwsbrief: 21 oktober 2022

Heeft u tijdens schooltijden een afspraak op school en bent u op de fiets? Wilt u dan a.u.b. uw fiets buiten
het schoolhek plaatsen op de stoep. Dit in verband met het buitenspelen van de kinderen op het schoolplein.

Naschoolse sportactiviteiten

Terug van (helaas) weggeweest zijn de naschoolse sportactiviteiten die onze gymmeester Joshua weer organiseert. Na ruim 2 jaar afwezigheid wegens Covid-19 kunt u uw kind(eren) weer opgeven voor allerlei sportactiviteiten na schooltijd. 
U ontvangt hierover steeds een mail via Socialschools van meester Joshua en kunt u middels deze mail inschrijven. Alle benodigde informatie ontvangt u na inschrijving, ook via Socialschools. 

Bij deze een overzichtje van de komende naschoolse sportactiviteiten:
Dammen: groep 3 t/m 8, vindt plaats op woensdag 12 oktober (inschrijving gesloten)
Voetbal: groep 4, vindt plaats op woensdag 9 november (inschrijving gesloten)
Badminton: groep 5/6, vindt plaats op woensdag 23 november (inschrijving tussen 17 oktober en 1 november)

Middels deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van alle komende sportactiviteiten.

Culturele spelen

op donderdag 20 oktober

Dit jaar komen De Culturele Spelen van De Betovering weer bij ons op school. In de workshops voor de leerlingen krijgen zij de mogelijkheid om hun eigen beelden, verhalen en ideeën tot uiting te brengen. Daarbij wordt hun input, als de kinderen het leuk vinden (en als ouders het goed vinden), ook nog eens gebruikt als input voor een nieuwe theatervoorstelling, namelijk Aan Tafel Junior. We zorgen voor verschillende type workshops en natuurlijk ook dat ze passend zijn voor de verschillende leeftijdscategorieën in school.

Planning 
Op 20 oktober 2022 komen we op school langs om de leerlingen hun workshops te geven. Dat kan zijn een muziek- beeldende vorming- of theaterworkshop. De kinderen doen mee één van deze drie workshops.

De voorstellingen van Aan Tafel Junior vinden twee keer per dag plaats van 22 tot en met 26 oktober 2022 op het festivalplein voor Amare. De leerlingen krijgen een uitnodiging om op 22 oktober gratis bij de premièredag aanwezig te zijn in het publiek.

Om 13.00 uur en om 15.30 uur spelen we die zaterdag (22 oktober) ook de voorstelling Aan Tafel Junior. We hebben voor die momenten maar een paar plekken aan tafel beschikbaar voor leerlingen. Als jij wilt aanschuiven en mee-eten, vraag dan je ouders om je aan te melden door te e-mailen naar ellen@debetovering.nl. Je kunt zaterdag als VIP gratis bij de voorstelling aanschuiven om te kijken, dan doe je dus niet mee met de voorstelling.

Concept
Onderstaand een korte weergave van de inhoud van het project en dat wat we uiteindelijk bij jullie op school komen doen.

Hoe smaakt jouw thuis?
Het is geen kunst om te vertellen hoe het er thuis uit ziet. Het antwoord op de vraag hoe thuis smaakt is een stuk minder makkelijk. Smaak is een belevenis waarbij het niet alleen gaat over het eten dat je thuis op je bord krijgt. Bij de smaak van thuis horen ook alle herinneringen die je daarbij hebt, de beelden die je daarbij ziet, de geluiden die je daarbij hoort. Ieder kind heeft een eigen unieke smaakbelevenis bij thuis, een eigen verhaal. Tijdens het project “Hoe smaakt jouw thuis?” begeleiden we kinderen om hun verhaal te concretiseren. Met de tastbare elementen maken we de multimediale dinervoorstelling Aan Tafel Junior. Het resultaat is een interactieve voorstelling met unieke filmportretten, live speeches van kinderen en natuurlijk hapjes waarmee je leert hoe thuis bij jou en bij anderen smaakt.

Voorbeeld van de manier waarop Aan Tafel eerder is ingezet bij NT Jong: https://www.youtube.com/watch?v=N4mhBlBX1ck 

Filmbeelden 
Voor de voorstelling zullen er filmbeelden opgenomen worden tijdens de workshops op donderdag 20 oktober. Uiteraard kan dit alleen met toestemming van ouders, omdat deze filmbeelden gebruikt gaan worden in de voorstelling. Wilt u, door onderstaande link in te vullen, aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het maken van filmbeelden.

https://forms.office.com/r/06hgGrL3EG

First Lego League

Superpowered 

2 groepen kinderen uit groep 7 en 8 zullen vanaf aanstaande dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd, onder begeleiding van meester Eric, starten met deelname aan de Lego League 2022 in het thema "superpowered". Een ontwerp- en innovatieteam zullen de komende maanden werken aan allerlei lego en programmeeropdrachten. Op 28 januari 2023 zullen ze zichzelf en hun skills op het gebied van programmeren, presenteren, ontwerpen, ontwikkelen, samenwerken en creatief denken presenteren tijdens de regiofinale in het Museon. 

Vrijwilliger gezocht

voor de tussenschoolse opvang

Voor de tussenschoolse opvang zijn we op zoek naar iemand die ons 'tussenschoolse opvang team' wil komen versterken. We zoeken iemand voor de maandag, dinsdag en/of donderdag. Bent of kent u iemand die tegen een vrijwilligersvergoeding ons team wil komen versterken? U kunt met mij (Tingue Klapwijk) contact opnemen via Socialschools.  

Met zwangerschapsverlof

Zoals u wellicht weet ben ik zwanger van mijn tweede kindje. Bij deze wil ik u graag laten weten dat vrijdag 11 november voorlopig mijn laatste werkdag is en dat ik dan zal gaan genieten van mijn zwangerschapsverlof. Maandag 8 mei is officieel weer mijn eerste werkdag na mijn verlof.
Mijn collega's Jo-Ann van Oudheusden en Brigit Schutt zullen een deel van mijn taken overnemen. Daarnaast zal er een andere directeur taken en verantwoordelijkheden op zich nemen gedurende mijn verlof. Wie dat zal zijn, zal ik u zo spoedig mogelijk laten weten. 

Ouderavond kosmisch onderwijs

woensdag 12 oktober 

Bent u ook zo benieuwd naar hoe wij ons kosmisch onderwijs vormgeven? Kom dan vooral langs op de algemene ouderavond van woensdag 12 oktober. Tijdens deze avond zullen we u meenemen in wat kosmisch onderwijs precies is, kunt u zelf meedoen aan een kosmische les, u kunt u kijkje nemen op ons Wereld Wonder Web en gaat u hopelijk vol inspiratie weer naar huis.
Programma:
19.15: inloop met koffie en thee
19.30: jaarverslag van de MR ter bespreking (ontvangt u van te voren) in de speelzaal
19.50: korte uitleg over wat kosmisch onderwijs precies is
20.00: deelnemen aan een kosmische les/activiteit (diverse bouwen)
21.00: einde 

Inschrijven voor deze avond kan via deze link: https://forms.office.com/r/rr3giKJB5u 

Sectorplan Covid

Scenario 1, donker groen

Onlangs hebben we als school, op verzoek van het ministerie van OCW, een draaiboek gemaakt omtrent ons handelen rondom Covid. Dit draaiboek is bedoeld om het handelen op  Montessorischool Valkenbos tijdens vier verschillende scenario’s in kaart te brengen voor bestrijding van het coronavirus. Dit draaiboek is op 15 september 2022 afgestemd met de MR. Het opschalen of afschalen naar een scenario wordt door het kabinet o.b.v. wekelijkse duiding van het RIVM bepaald. 

Hieronder treft u het scenario aan waarin we ons nu begeven, scenario donker groen. 
Wat dit precies inhoudt, leest u in de tekst hieronder.

Kinderen die ziek zijn of niet naar school kunnen als gevolg van Covid krijgen geen lesbrief of thuiswerk mee. 

Ouder- en jeugdsteunpunt

voor al je vragen over passend onderwijs 

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact
Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op: sppoh.nl/wat-is-een-ouder-en-jeugdsteunpunt

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.

Wat doet het steunpunt?
Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies. 

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 19 september 2022
Vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022
Prinsjesdag: 20 september 2022
Herfstvakantie: 24 oktober - 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023