Nieuwsbrief #5

oktober 2021

Agenda:

  • week van 25 oktober: kindgesprekken
  • 5 november: start week van de mediawijsheid
  • 8 november: OB voorstelling in de speelzaal

    volgende nieuwsbrief:12 november

Op tijd op school komen

Voor kinderen is het fijn wanneer zij op tijd op school zijn en zo min mogelijk afwezig zijn. Hierdoor missen zij geen instructie of delen van instructie, geen schooltijd en hebben zij voldoende tijd om startklaar te zijn wanneer de lessen beginnen en blijven zij in contact met de andere kinderen in de klas (zoals afspraakjes maken voor spelen). Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat een kind een keer te laat is of ziek is. 

Na de herfstvakantie mogen alle ouders, wanneer zij dit willen, weer de kinderen in de klas brengen. In de klas kan uw kind u een werkje laten zien en u kunt uw kind helpen met een werkje of opstarten met het werk. Dit moment is voor de kinderen belangrijk i.v.m. de betrokkenheid en belangstelling voor het schoolwerk van uw kind en u heeft meer zicht op wat uw zoon en/of dochter kind doet op school.  

In Den Haag zijn er tussen diverse partijen (o.a. leerplicht, JGZ (schoolarts/schoolverpleegkundige) en het samenwerkingsverband passend onderwijs) afspraken om het te laat komen en het verzuim te monitoren en te registeren. Hiermee kan mogelijk ernstig schoolverzuim in de toekomst worden voorkomen.

Dat geldt ook voor ons als Valkenbosschool. De leerkracht zal contact met u opnemen als uw zoon/dochter 4 x te laat op school is gekomen. De leerkracht zal vragen wat de reden hiervoor is. Bij 8 x keer te laat zal de directie met u hierover in gesprek gaan. Wanneer uw kind 12 keer te laat is dan zal de directie leerplicht op de hoogte stellen. Leerplicht kan contact met u opnemen bij 16 keer te laat.

De gesprekken over het te laat komen zullen gericht zijn op het komen tot een oplossing. Vaak is de oplossing makkelijker te vinden dan het lijkt. We hebben er volledig vertrouwen in dat u er alles aan doet om uw kind op tijd op school te brengen.  

Bij verzuim kan Valkenbos de schoolarts inschakelen middels een Aanvraag Onderzoek (AO) wanneer uw kind regelmatig ziek is. Het gaat om meer dan 7 aaneengesloten dagen ziek zijn of een 4e keer ziek melden in 12 weken. U wordt op de hoogte gesteld wanneer school het AO verstuurt naar schoolarts. De schoolarts kan met u meedenken over wat uw kind nodig heeft wat de gezondheid van uw kind ten goede komt.

Mocht bovenstaande vragen bij u oproepen, loop dan gerust even bij mij (Tingue Klapwijk) langs. Bellen mag natuurlijk ook. 

Zij-instromer Jade van Woesik 

Start per 1 november in de bovenbouw

Vanaf 1 november zijn we een nieuwe collega rijker. Jade van Woesik zal als zij-instromer aan de slag gaan in bovenbouw 2 bij meester Jan. Jade wordt tot de zomervakantie intern opgeleid en daar zijn we ontzettend blij mee. Jade stelt zich hieronder graag aan u voor. 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Jade van Woesik en ik start 1 november op de Valkenbos in de BB groep bij meester Jan als zij-instromer. De afgelopen 6 jaar heb ik als online marketeer gewerkt voor o.a. KLM, Heineken en Action. Een uitdagend werkveld, maar het commerciële werk bracht mij de laatste tijd geen voldoening meer waardoor ik ervoor heb gekozen om mijn hart te volgen en een switch te maken naar het onderwijs. 

Ik kom uit een onderwijsgezin en word ontzettend blij van het contact met kinderen. Na 8 jaar in Amsterdam gewoond te hebben, kwam ik drie jaar geleden mijn huidige vriend tegen en wonen we inmiddels in Scheveningen vanwege zijn grootste passie: surfen. Zelf probeer ik ook af en toe op de plank te staan. Verder pak ik in mijn vrije tijd graag een goed boek, kook of eet ik het liefst uitgebreid met vrienden en ik word erg blij van kunst en cultuur.

Na het ontmoeten van de groep kijk ik er enorm naar uit om te starten op de Valkenbos en ik hoop jullie snel te ontmoeten.

Wegwerkzaamheden

Vanaf begin november zal de gemeente werken aan het aanbrengen van een zebrapad en het plaatsen van verkeersborden op de brug bij de kruising Thomsonlaan/Valkenboskade. Tijdens de wegwerkzaamheden kan er mogelijk sprake zijn van verkeershinder. 

Wat een creativiteit!

Iedere vrijdag krijgen de kinderen van de midden- en bovenbouw beeldende vorming van juf Lilian (tekenen) en juf Cornelie (handvaardigheid).

Bij deze een kleine impressie van een aantal creaties. 

Valkenbos Ouder-Kerstkoor 

Doet u ook mee?

Het mag weer! Na twee jaar kerst zonder kerstkoor, zijn wij - de ouders van het Valkenbos Ouder-Kerstkoor - erg blij dat er weer gezongen mag worden. We kijken dan ook erg uit om als vanouds rondom het kerstdiner van de kinderen op te treden. Omdat een aantal koorlid-ouders de school verlaten hebben, zoeken wij nieuwe aanwas. We repeteren vanaf deze week op woensdagavond om 20hr. op school of bij een koorlid thuis, algelang het uitkomt. Zang-ervaring is niet vereist; plezier in zingen wel. Opgeven kan bij Paula en Ian (ouders van Fenna/BB3, via whatsapp op 06-53118788 of 06-51008234). Wees welkom!

Culturele spelen

Een groot succes!

Op donderdag 14 oktober kwamen acteurs en actrices van theater Artemis naar school om met de kinderen te zoeken naar wat hen dwars zit. Na een geweldig muzikaal ontvangst op het schoolplein, bouwden ze samen met de kinderen aan een druilorgel en schreven ze een Magnum Opus van gejammer en gemopper.  
De dag werd centraal afgesloten in de gymzaal waar iedere groep een kort optreden mocht verzorgen. 

Werkweek groep 7/8

13 t/m 17 december 2021

In de week van 13 december is het éindelijk zover! Groep 7 en 8 gaan op werkweek naar School in bos in Wilhelminaoord.

Een week vol buitenactiviteiten zoals, het bezoeken van hunebedden, dierensporen zoeken in het bos en een creatieve dag in het nagebouwde prehistorische dorp. Maar natuurlijk ook avondspellen in het bos, de bonte avond en een leuke fietstocht door de omgeving.

Binnenkort ontvangt u van de leerkrachten meer informatie over bijvoorbeeld de vertrektijden, wat de kinderen allemaal moeten meenemen en wat ze allemaal aan leuke activiteiten te wachten staat. 
Zo’n volledig verzorgde week met ontbijt, lunch, diner, alle lessen, fietsen busvervoer e.d. brengt natuurlijk kosten met zich mee.

De kosten voor deze super leuke week bedragen €130,00 per leerling, alles inclusief.
Bij deze wil ik u vragen bovenstaand bedrag voor 8 december 2021 over te maken op ons rekeningnummer: NL46INGB0007234034 t.a.v. DHS Valkenbos (o.v.v. werkweek en de naam van uw zoon/dochter). 

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even langs. 

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022