Nieuwsbrief #6

november 2021

Agenda:

  • 19 november: aandacht voor de dag van de rechten van het kind 
  • 3 december: Sintviering 
  • 3 december: kinderen zijn om 12.15 uur vrij 
    volgende nieuwsbrief: 26 november

Halen en brengen

vanaf maandag 15 november

De nieuwe maatregelen omtrent Covid zorgen er helaas voor dat we ons haal- en brengbeleid weer moeten aanpassen. 

Vanaf aanstaande maandag nemen alle kinderen weer afscheid bij het hek. Iedere dag is er iemand van ons team bij het hek aanwezig om te helpen en ondersteunen waar nodig. 
Juf Brigit en juf Jo-Ann (OB4) zitten beneden in de hal om de kinderen te ontvangen.

Is uw kind jarig of is het noodzakelijk dat u de leerkracht van uw kind kort kan spreken, dan kunt u meelopen naar binnen. 

Om 14.45 gaat de school uit.  De kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelfstandig naar beneden, u kunt hen ophalen op het plein of u wacht op de stoep. 
I.v.m. de veiligheid van de kinderen worden de kinderen van OB4 (Juf Brigit en juf Jo-Ann) en van OB2 (juf Esther en juf Dieuwke) van het schoolplein opgehaald. Zij zitten dus buiten. De kinderen van OB 1 (juf Anne) en OB3 juf Evalien kunnen binnen worden opgehaald. Ik verzoek u direct de school te verlaten na het ophalen van uw zoon/dochter. En buiten te wachten op uw zoon/dochter uit de midden- of bovenbouw. 

Mocht u, na schooltijd, een vraag hebben aan de leerkracht van uw kind, dan kunt u naar binnen lopen en de leerkracht in het klaslokaal opzoeken. 

Vervanging zieke leerkracht

Met het herfstweer en de omstandigheden omtrent Covid breekt helaas ook de periode aan waarin we te maken (kunnen) krijgen met uitval van teamleden.  Ik informeer u over de situatie die we op Valkenbos zien ontstaan bij plotselinge, kortstondige uitval van een van de teamleden. Het is helaas niet altijd mogelijk, mede door het lerarentekort, om een invaller te vinden voor onvoorziene uitval. Voor we te maken kregen met Corona en ook onlangs nog heb ik op het laatste moment weleens moeten vragen uw kind thuis te houden.

Dit is onwenselijk; maar in de huidige realiteit onontkoombaar. Om u goed te informeren leest u hieronder welke keuzes wij maken in het geval van plotselinge uitval van een van de teamleden. Het gaat dan over uitval tot maximaal een week.

  • Leerkracht is afwezig door ziekte: op de eerste dag wordt de groep verdeeld of zo mogelijk onder begeleiding van een van de aanwezige teamleden geplaatst. In de loop van de dag ontvangt u hierover een bericht via Social Schools
  • Dag twee tot en met vijf. We vragen u om uw kind thuis te houden. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw kind thuis aan het werk kan met schoolwerk. Is er geen andere mogelijkheid voor opvang voor uw kind, dan is uw kind van harte welkom op school. We verdelen dan over een van de andere groepen.
  • U ontvangt indien mogelijk een bericht over de lengte van afwezigheid; wanneer we weten dat de leerkracht weer aanwezig zal zijn, geven we dat aan.

Het langdurig verdelen van een groep over de andere groepen leidt niet tot een gewenste leersituatie. Er wordt op een dag als deze wel gewerkt door de kinderen, maar er is niet een instructie moment voor de leerstof die op die dag aan de orde hoort te komen.

De inzet van ambulante teamleden, de interne begeleider of de directeur leidt tot een verhoogde werkdruk op de taken die deze teamleden hebben in de organisatie. De keuze voor een kortstondig invalmoment wordt zeer zeker wel gehanteerd. Het structureel voor de klas zetten van deze teamleden, leidt uiteindelijk tot een kwaliteitsvermindering van de schoolorganisatie.

De inzet van personeel van een uitzendbureau bood en biedt geen garantie voor een kwalitatief goede, dan wel gediplomeerde leerkracht. Als een leerkracht ziek is, is het daarnaast nog maar de vraag of een leerkracht diezelfde dag ook geleverd kan worden. Meestal is het zo dat er geen invalkrachten beschikbaar zijn.

Bij ziekte langer dan 5 dagen is er een andere situatie; waarbij er structureel gekeken wordt naar de wijze van vervanging in de groep. Zoals wij al meer hebben laten zien zoeken én vinden we iedere keer een passende invulling voor de groepen. Uiteraard begrijpen we dat de vraag om uw kind thuis op te vangen voor problemen kan zorgen met uw eigen werk.

U bent van harte welkom om uw vragen of inbreng over dit onderwerp te delen met mij.

Vacature leerkracht onderbouw

Graag breng ik de vacature die wij hebben voor een leekracht in de onderbouw nogmaals onder uw aandacht. Onder de button 'meer lezen' is de vacature te vinden. Onder de button 'bekijken' is een kort promotiefilmpje te zien dat we onlangs hebben gemaakt. 
Delen wordt gewaardeerd. 

Dag van de rechten van het kind

Op vrijdag 19 november besteden we met de school aandacht aan de dag voor de rechten van het kind (20 november). In iedere groep wordt besproken wat deze dag inhoudt en waarom deze dag zo belangrijk en bijzonder is. Wilt u meer weten over deze dag? Klik dan op de button 'bekijken'. 

Stagiairs bewegingsonderwijs

stellen zich aan u voor 

Vanaf dinsdag 16 november zullen Alex Bertram en Nathan Kempees iedere week stagelopen bij gymmeester Joshua. Ze stellen zich graag aan u voor. 

Goedendag, mijn naam is Alex Bertram (foto links). Ik ben momenteel een tweedejaars HALO-student. Ik zal samen met Nathan ongeveer een halfjaar op het Valkenbos stagelopen. Ik heb voor de HALO mijn VWO afgerond op 't Rijks in Bergen op Zoom. Ik heb jarenlang judo en waterpolo gedaan alleen ben er mee gestopt sinds dat ik in Den Haag woon. Ik werk zomers als catamaran instructeur op Texel. Vandaar ook de foto. Ik ben benieuwd naar mijn stage op het Valkenbos. Hiervoor hebben Nathan en ik stagegelopen op het Liduina. Dit is een normale basisschool. Ik heb nog geen ervaring met het montessorionderwijs maar ik heb er vertrouwen in. Als je mij ziet lopen, wees niet bang om hoi te zeggen.

Hoi allemaal, mijn naam is Nathan Kempees (foto rechts). Een tweedejaars HALO-student die voor een halfjaar stage komt lopen op dinsdagen. Dit samen met mijn compagnon Alex. Ik ben 24 jaar oud en al een lange tijd werkzaam in de horeca, als kok. Nu wil ik ook werk maken van een andere passie en ben ik blij weer stage te lopen. Verder kom ik graag nog met enige regelmaat in de sportschool en voor een potje voetbal of tennis ben ik ook altijd wel in. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland maar ik ben voor mijn studie naar Den Haag verhuisd. Ik zie uit naar een leuke tijd.

Little Amal komt naar Den Haag

een bijzonder project

Ze is 10 jaar oud en reist helemaal alleen van de Turks-Syrische grens naar Europa. Ze legt 8.000 kilometer af. Te voet, op zoek naar haar moeder. Haar naam is Little Amal. Little Amal is een metershoge pop en verbeeldt een vluchtelingenmeisje. Zij vraagt aandacht voor de miljoenen kinderen die geen thuis hebben, die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, met hun familie of -zoals Amal- alleen. Na een ongelofelijke reis, komt Amal begin november aan in Engeland.

Amare heeft Amal daarna uitgenodigd voor een verblijf in Den Haag. Van 15 t/m 21 november is zij speciale gast in onze stad. In die week ontdekt zij diverse belangrijke plekken in Den Haag, zoals Madurodam, het Vredespaleis, Cultuurankers, scholen, én natuurlijk Amare. Ook in Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht, blijft Amal aandacht vragen voor kinderen en hun rechten. Wil jij Amal welkom heten? Vanaf 4 november vind je het gehele programma op www.amare.nl 

Reparatie glijbaan

De glijbaan op ons schoolplein is al een tijdje kapot. We hebben direct een niuewe glijbaan besteld, maar de levering laat nogal op zich wachten. Zodra de glijbaan er is, wordt deze geplaatst en zal de rubberen vloer onder de glijbaan ook direct goed gerepareerd worden. We verwachten dat de kinderen half december weer veilig kunnen klimmen, klauteren en glijden. 

Werkweek groep 7/8

13 t/m 17 december 2021

In de week van 13 december is het éindelijk zover! Groep 7 en 8 gaan op werkweek naar School in bos in Wilhelminaoord.

Een week vol buitenactiviteiten zoals, het bezoeken van hunebedden, dierensporen zoeken in het bos en een creatieve dag in het nagebouwde prehistorische dorp. Maar natuurlijk ook avondspellen in het bos, de bonte avond en een leuke fietstocht door de omgeving.

Binnenkort ontvangt u van de leerkrachten meer informatie over bijvoorbeeld de vertrektijden, wat de kinderen allemaal moeten meenemen en wat ze allemaal aan leuke activiteiten te wachten staat. 
Zo’n volledig verzorgde week met ontbijt, lunch, diner, alle lessen, fietsen busvervoer e.d. brengt natuurlijk kosten met zich mee.

De kosten voor deze super leuke week bedragen €130,00 per leerling, alles inclusief.
Bij deze wil ik u vragen bovenstaand bedrag voor 8 december 2021 over te maken op ons rekeningnummer: NL46INGB0007234034 t.a.v. DHS Valkenbos (o.v.v. werkweek en de naam van uw zoon/dochter). 

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even langs. 

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022