Nieuwsbrief #7

november/december 2022

Naschoolse sportactiviteiten

Bij deze een overzichtje van de komende naschoolse sportactiviteiten:
Badminton: groep 5/6, vindt plaats op woensdag 23 november (inschrijving tussen 17 oktober en 1 november)

Middels deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van alle komende sportactiviteiten.

Schoolkosten 

Tussenschoolse opvang en vrijwillge ouderbijdrage 

HERINNERING

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om de medewerkers van 2Samen en de vrijwilligers te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind
€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 
€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

Wij verzoeken u de helft van deze bijdrage te voldoen voor 1 januari 2023 en het totale bedrag voor 1 mei 2023. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, de creactieve lessen van juf Cornelie in de mb en bb, muzieklessen, lessen dansexpressie in de OB, het organiseren van feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. In totaal dus € 110.

Dit houdt in:
1 kind: €35 + € 75 + €125 = € 235
2 kinderen €70 + €150 + €220 = € 440
3 kinderen €105 + €225 + €290 = € 620

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling.

Maurice Schaepkens stelt zich aan u voor

Beste ouders,Zoals u heeft kunnen lezen zal ik tot aan de meivakantie als interim directeur 2 1/2 dag aanwezig zijn op Montessorischool Valkenbos. Tingue is dan met zwangerschapsverlof. In het kort iets over mij zelf: Sinds 2018 ben ik werkzaam als directeur binnen DHS, op Daltonbasisschool Waterland. Daarvoor heb ik gewerkt in het Westland voor West Onderwijs en in Den Haag Moerwijk voor SCOH. Tussen 2001 en 2007 was ik werkzaam als leerkracht op een school van Lucas Onderwijs in Transvaal. De afgelopen maanden heb ik naast Waterland een interim opdracht vervuld op OBS Het Galjoen en de komende maanden ben ik bij jullie op school.Momenteel woon ik met mijn gezin in Voorburg, dat is mijn vrouw Astrid en tweeling Ruben en Lucas van 4. Om het weekend zijn mijn zoon Michiel (12) en dochter Rianne (13) bij ons. Af en toe een drukke bedoening dus, maar wel gezellig,Tot aan de kerst plan ik mijn aanwezigheid op school per week in, afhankelijk van de afspraken die ik reeds gemaakt heb voor OBS Waterland. In samenspraak met het managementteam zijn de werkzaamheden voor de school verdeeld, zo zal ik bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de MR vergaderingen en werk ik mede aan de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. Komende dinsdag zal ik vanaf de middag aanwezig zijn, bij het uitgaan van de school ben ik bij de deur te vinden,Voor nu vast een goed weekend en tot binnenkort! 

Geen fietsen op het plein tijdens schooltijd

We zijn ontzettend blij dat er veel ouders zijn die ons tijdens schooltijd komen helpen met o.a. luizen pluizen of het begeleiden van een activiteit in de school. 
Bij deze een verzoek aan u om, tijdens schooltijden, uw fiets op de stoep of in de buurt van de school te stallen 

Er heerst roodvonk

Roodvonk is een overwegend mild verlopende vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de groep A-streptokokbacterie. Met name kinderen lopen risico besmet te raken. Er bestaat geen vaccin tegen roodvonk.

Wat is roodvonk?

Roodvonk is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pyogenes, die vooral voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.

Wat zijn symptomen van roodvonk?

Een roodvonkinfectie kent meestal een mild verloop. De eerste ziekteverschijnselen zijn hoge koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn en treden 2 tot 7 dagen na infectie op. Vervolgens komen er vlekjes die eruit zien als rood kippenvel en aanvoelen als schuurpapier op sommige delen van het lichaam waaronder de nek, borst, onder de oksels, bij de ellebogen, de liezen en aan de binnenkant van de dijbenen. Daarnaast kunnen rode puntjes op de tong verschijnen. De huid rondom de mond en neus blijft vrij van vlekjes. Een aantal dagen na het begin van de klachten, begint de huid te vervellen, met name aan de vingers en tenen. Herstel van de ziekte treedt op na 7 tot 10 dagen.

Besmetting en preventie van roodvonk

Besmetting vindt voornamelijk plaats door middel van besmette druppeltjes vocht die roodvonkpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Patiënten zijn besmettelijk vanaf het begin van de eerste klachten tot na het vervellen van de huid. Er bestaat geen vaccinatie tegen roodvonk.

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.

Foto impressie creatieve vakken

Sectorplan Covid

Scenario 1, donker groen

Onlangs hebben we als school, op verzoek van het ministerie van OCW, een draaiboek gemaakt omtrent ons handelen rondom Covid. Dit draaiboek is bedoeld om het handelen op  Montessorischool Valkenbos tijdens vier verschillende scenario’s in kaart te brengen voor bestrijding van het coronavirus. Dit draaiboek is op 15 september 2022 afgestemd met de MR. Het opschalen of afschalen naar een scenario wordt door het kabinet o.b.v. wekelijkse duiding van het RIVM bepaald. 

Hieronder treft u het scenario aan waarin we ons nu begeven, scenario donker groen. 
Wat dit precies inhoudt, leest u in de tekst hieronder.

Kinderen die ziek zijn of niet naar school kunnen als gevolg van Covid krijgen geen lesbrief of thuiswerk mee. 

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 19 september 2022
Vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023

Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022
Prinsjesdag: 20 september 2022
Herfstvakantie: 24 oktober - 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023