Nieuwsbrief #7

november/december 2022

Agenda:

  • 5 december Sintviering, leerlingen 12.15 uur vrij
  • 22 december Kerstviering
  • 23 december alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team

volgende nieuwsbrief: 10 december 2022

Meer lezen

Naschoolse sportactiviteiten

Middels deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van alle komende sportactiviteiten.

Schoolkosten 

Tussenschoolse opvang en vrijwillge ouderbijdrage 

HERINNERING

Bijna alle kinderen blijven in de middagpauze op school over.  De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een aantal vaste medewerkers vanuit 2Samen. Ook maken wij gebruik van betaalde vrijwilligers (vrijwilligers vergoeding). Om de medewerkers van 2Samen en de vrijwilligers te kunnen bekostigen vragen wij een verplichte vergoeding van:

€ 125,00 per schooljaar voor het eerste kind
€  95,00 per schooljaar voor het tweede kind 
€  70,00 per schooljaar voor het derde en volgende kind

Wij verzoeken u de helft van deze bijdrage te voldoen voor 1 januari 2023 en het totale bedrag voor 1 mei 2023. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar onmisbaar om alle kinderen mee te laten doen aan wat er op school voor hen georganiseerd wordt.  De middelen worden o.a. besteed aan schoolreisjes en uitstapjes, voorstellingen, de creactieve lessen van juf Cornelie in de mb en bb, muzieklessen, lessen dansexpressie in de OB, het organiseren van feesten en voor aanschaf van materialen die in de school kunnen worden gebruikt.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 75 per kind per schooljaar. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 35 voor het schoolreisje. In totaal dus € 110.

Dit houdt in:
1 kind: €35 + € 75 + €125 = € 235
2 kinderen €70 + €150 + €220 = € 440
3 kinderen €105 + €225 + €290 = € 620

Wilt u de bijdrage voor TSO en de ouderbijdrage overmaken op DHS Valkenbos NL 46 INGB 0007 2340 34. Graag de voor- en achternaam van uw kind vermelden bij de betaling.

Beste ouders, 

 Dank voor de hartelijke ontvangst op Valkenbos. Na de decembermaand ben ik in de gelegenheid op vaste dagen aanwezig te zijn; gecombineerd met mijn werkzaamheden op mijn andere school, OBS Waterland. 

Het is prettig samenwerken met de collega's van Valkenbos, de school maakt een mooie ontwikkeling door.

 Graag tot ziens bij de voordeur, bij aanvang of uitgaan van de school! 

 Maurice Schaepkens

Directeur a.i. Montessorischool Valkenbos

Geen fietsen op het plein tijdens schooltijd

We zijn ontzettend blij dat er veel ouders zijn die ons tijdens schooltijd komen helpen met o.a. luizen pluizen of het begeleiden van een activiteit in de school. 
Bij deze een verzoek aan u om, tijdens schooltijden, uw fiets op de stoep of in de buurt van de school te stallen 

Nieuws uit het team

Op 19 december as. zal Eveline Roos met zwangerschapsverlof gaan. In MB3 is deze week haar vervanging al bekend gemaakt aan de kinderen en de ouders. Door de flexibiliteit van zowel Lianne, Milou, Denise en Emma is de vervanging uiteindelijk tot stand gekomen. Hieronder kunt u lezen hoe de vervanging per 20 december geregeld is. 

 

MB3 

MB4 

BB3 

maandag 

Lianne 

Naomi 

Milou 

dinsdag 

Lianne 

Milou 

Emma 

woensdag 

Lianne en Denise 

Milou 

Emma 

donderdag 

Lianne en Denise 

Naomi 

Emma 

vrijdag 

Lianne  

Naomi 

Milou 


Vanaf 15 december zal Janna van der Holst met zwangerschapsverlof gaan, zij werk dit schooljaar naast Ghiselle in MB1. Zij hoeft dan ook niet vervangen te worden. 

 We wensen zowel Janna als Eveline een voorspoedige bevalling toe en wensen hen veel geluk. Beide leerkrachten zien we na de meivakantie, rond 22 mei weer terug op Valkenbos.

Op dinsdag 29 november zal Kevin Gieles voor het laatst aanwezig zijn op Valkenbos. Hij zet zijn conciërge werkzaamheden elders voort. 

 Inval en vervanging bij ziekte teamleden

 Inmiddels is het griepseizoen begonnen. Helaas betekent dit ook dat teamleden ziek kunnen zijn. Zoveel mogelijk vangen we dan de inval intern op door te schuiven in het team op dagen dat dit mogelijk is. Wanneer dit niet kan, verzoeken we u de kinderen thuis te houden. In social schools kunt u dan bij de absenties de mogelijkheid terugvinden om uw kind voor die dag aan- of af te melden. Deze mogelijkheid passen we slechts toe als er geen andere mogelijkheden zijn om de groep op te vangen. We begrijpen dat dit soms ongemakkelijk is, maar hopen daarbij op uw begrip. 

Schoolfoto's

Schoolfoto's 

 Vergeten om de schoolfoto te bestellen?

Geen probleem, dat kan nog steeds.

Nog geen leuk kado voor de feestdagen voor opa & oma?

Wat dacht u van een foto van uw kind(eren)? Er zijn diverse leuke fotocadeau's, bijv. een mok met foto, puzzel of een mooie vergroting, er is veel mogelijk. 

Houd u rekening met de levertijd? Deze kan door de feestdrukte langer zijn dan normaal.

 Ik wens u alvast een mooie feestmaand! 

Warme groet,

Brenda Riethoven 

Studiedagen

2022-2023

Ook dit schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023    

     

Schoolvakanties 

2022-2023


Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari - 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2de Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli - 18 augustus 2023