Nieuwsbrief #7

november 2021

Agenda:

  • 3 december: Sintviering 
  • 3 december: kinderen zijn om 12.15 uur vrij
  • 10 december: Paarse vrijdag
  • 13-17 december: werkweek groep 7/8
  • volgende nieuwsbrief: 10 december

Nieuwe maatregelen omtrent Covid

alles op een rijtje

Wat zijn we als team blij dat we onze deuren gewoon geopend kunnen houden de aankomende weken. We zien ernaar uit om er met de kinderen een gezellige sinterklaasweek van te maken. Per klas houden we de situatie omtrent Corona goed in de gaten en zullen extra maatregelen nemen als dat nodig is. 

Bij deze zet ik de maatregelen voor u op een rijtje:

- Alle kinderen nemen afscheid bij het hek. Iedere dag staan er teamleden klaar bij het hek om te helpen. 
- Ouders kunnen, tot onze spijt, voorlopig de school niet in. Vergeten spullen zoals tassen en lunchtrommels kunnen bij de voordeur worden afgegeven. Wij zorgen ervoor dat de spullen bij de kinderen terechtkomen. 
- Wilt u de leerkracht graag spreken, maak dan a.u.b. een afspraak via Socialschools of stel de vraag aan het eind van de dag op het schoolplein.
- Hulpouders voor de bibliotheek, hulp bij lezen en luizenpluizen zijn welkom i.v.m. o.a. het leerproces van de kinderen. 
- Er is een dringend advies om kinderen vanaf groep 6 op de gangen een mondkapje te laten dragen.
- Is uw kind verkouden of moet hij/zij hoesten dan vragen we u uw zoon/dochter thuis te houden. De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind thuis aan het werk kan met schoolwerk. 
- Hebt u als ouder een afspraak met iemand in de school, dan vragen wij u in de gangen een mondkapje te dragen.
- Gesprekken met leerkrachten vinden zoveel mogelijk plaats via TEAMS. 
- Alle kinderen van de onderbouw worden om 14.45 uur opgehaald op het plein. - De kinderen van de midden- en bovenbouw komen samen met de leerkracht naar beneden. Heeft u een vraag aan de leerkracht dat kunt u die buiten stellen.
- We verzoeken u het plein zo snel mogelijk te verlaten, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen en er niet te veel drukte in de straat ontstaat i.v.m. de veiligheid van de kinderen. 

Nieuws van de MR

Verkiezingen MR
De afgelopen weken liep de procedure voor de MR verkiezingen. Er waren twee vacatures ontstaan en er hebben zich ook twee kandidaten gemeld. Daarom waren er geen verkiezingen noodzakelijk, maar is de MR wel weer op volle sterkte. Op 18 november is Maurits Schut (vader van Linde (MB3) en Merle (OB3)) toegetreden tot de oudergeleding van de MR en is Nadira Saab (moeder van Mirco (OB2) en Joaquin (HML)) herbenoemd voor een termijn van 3 jaar.

Terugblik ouderavond 13 oktober
Op woensdag 13 oktober vond, sinds lange tijd, weer een ouderavond plaats op school. Het onderwerp 'digitale geletterdheid' was zeer interessant en trok zo'n 25 ouders. Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-didactiek van het primair en voortgezet onderwijs, introduceerde de aanwezigen in het onderwerp, ging dieper in op het beleid en gaf met de school voorbeelden van wat reeds op de Valkenbos wordt gedaan. Een geslaagde avond, met als terugkerend aandachtspunt voor de MR of en hoe wij voldoende betrokkenheid van de ouders voor dergelijke avonden kunnen bewerkstelligen.

Welkom Sinterklaasje...

Sinds maandag 15 november is ook Valkenbos in Sint sferen. De hal en gangen zijn gezellig ingericht, de geur van vers gebakken pepernoten bereikt regelmatig mijn kantoor, er worden sinterklaasliedjes gezongen en er wordt volop geknutseld.

Natuurlijk brengen Sinterklaas en zijn Pieten op vrijdagochtend 3 december een bezoekje aan onze school. Na een muzikaal ontvangst op het schoolplein gaan de kinderen zelfstandig de school in om er samen met de juffen en meesters en de Pieten en Sint een gezellige dag van te maken. 

Hiernaast een kleine impressie van alle gezelligheid in de school.  

SUPERBOEK!

Lezen is leuk en natuurlijk erg belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen door bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of een visuele beperking, kan dit ook lastig zijn. Passend Lezen heeft een jeugdcollectie met boeken, kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen, zoals audio, braille en grootletter. Zo wordt het makkelijker en leuker om te lezen. Deze collectie is te vinden via superboek.nl (onder bekijken) Het lidmaatschap van Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar.  

Lezen is leuk en belangrijk!

Op Valkenbos staat (leren) lezen en leesplezier hoog in het vaandel. 
De kinderen van groep 3 krijgen intensief leesonderwijs in kleine groepen, we hebben een eigen schoolbibliotheek met een grote collectie (nieuwe en óók Engelstalige) boeken, we besteden veel tijd aan 'kilometers' maken en leesplezier. Dit omdat we het van groot belang vinden dat álle kinderen goed kunnen lezen. 
Daarom mochten alle klassen nieuwe boeken aanschaffen en hun leeshoek lekker pimpen. De onderbouw heeft verkleedkleren aangeschaft om spel in de hoeken (en dus taal) te stimuleren. En dat valt in de smaak bij de kinderen!

Waterpokken

Helaas hebben veel kinderen in de onderbouw last van waterpokken. Mocht u behoefte hebben aan informatie, klik dan op 'bekijken'. 

Rookvrij schoolplein 

Onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten moeten sinds 1 augustus 2020 een rookverbod op hun terreinen instellen, aanduiden en handhaven. Dat geldt dus ook voor onze school. Dit betekent dat schoolterreinen volledig rookvrij moeten zijn. Per 1 januari 2021 gaat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod. Zij controleren steekproefsgewijs of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terrein naleven. 

Bij deze dus het verzoek niet te roken op ons schoolplein. 
 

Paarse vrijdag

Op 10 december is het Paarse Vrijdag. Op deze dag worden scholieren en leraren in heel Nederland opgeroepen om paars te dragen. Door dit te doen spreken ze hun steun uit voor seksuele- en genderdiversiteit. Jezelf zijn is een feestje en een feestje moet je vieren. Daarom zullen we op vrijdag 10 december in de hele school stilstaan bij hoe je jezelf kan zijn. Samen 'kleuren' we de school die dag een beetje paars. 

Werkweek groep 7/8

13 t/m 17 december 2021

In de week van 13 december is het éindelijk zover! Groep 7 en 8 gaan op werkweek naar School in bos in Wilhelminaoord.

Een week vol buitenactiviteiten zoals, het bezoeken van hunebedden, dierensporen zoeken in het bos en een creatieve dag in het nagebouwde prehistorische dorp. Maar natuurlijk ook avondspellen in het bos, de bonte avond en een leuke fietstocht door de omgeving.

Binnenkort ontvangt u van de leerkrachten meer informatie over bijvoorbeeld de vertrektijden, wat de kinderen allemaal moeten meenemen en wat ze allemaal aan leuke activiteiten te wachten staat. 
Zo’n volledig verzorgde week met ontbijt, lunch, diner, alle lessen, fietsen busvervoer e.d. brengt natuurlijk kosten met zich mee.

De kosten voor deze super leuke week bedragen €130,00 per leerling, alles inclusief.
Bij deze wil ik u vragen bovenstaand bedrag voor 8 december 2021 over te maken op ons rekeningnummer: NL46INGB0007234034 t.a.v. DHS Valkenbos (o.v.v. werkweek en de naam van uw zoon/dochter). 

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even langs. 

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 25 februari 2022
woensdag 16 maart 2022
dinsdag 7 juni 2022              

Schoolvakanties 

2021-2022

Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen: 15 -18 april
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022