Nieuwsbrief #8

januari 2024

Agenda:

  • week van 22 en 29 januari: toetsweek 
  • 6 en 7 februari: doorstroomtoets groep 8
  • 15 februari: kinderen krijgen hun verslag
  • 16 februari: studiedag, kinderen vrij
  • 19 t/m 23 februari: voorjaarsvakantie 
  • week van 26 februari: verslaggesprekken 

Tingue

Nieuws van de directie


Beste ouders,

De eerste weken van januari zitten er alweer op. Op dinsdag 9 januari kwamen alle kinderen weer uitgerust op school na een fijne kerstvakantie van ruim 2 weken. 
Op maandag 8 januari waren de kinderen nog heerlijk een dag vrij. Met het gehele Valkenbosteam hadden we een studiedag. We hebben met alle werkgroepen weer even de puntjes op de i gezet, alle veranderingen/verbeteringen die we de afgelopen maanden hebben ingevoerd, hebben we vastgelegd in kwaliteitskaarten en 's middags hebben we onze successen gevierd met een teambuildingsmiddag en gezellige borrel.
Na de studiedag, voorafgaand aan de borrel, gingen er een aantal collega's met elkaar hardlopen. Lekker samen trainen voor de CPC in maart. Komt u ze ook aanmoedigen op zondag 10 maart?

Inmiddels zijn we in de klassen gestart met het afnemen van de leestoetsen AVI en DMT. Volgende week starten we met de andere Citotoetsen (o.a. rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen).
Het is voor de leerkrachten heel fijn om deze toetsen met de gehele groep af te kunnen nemen. Wilt u er daarom voor zorgen dat er geen doktersafspraken e.d. gepland staan de komende 2 weken? Kinderen die (een deel van) een toets missen, kunnen dit natuurlijk wel inhalen. 

Ik wens u en de kinderen een heerlijk winters weekend toe.
Tot maandag, bij de deur. 

Met vriendelijke groet, 
Tingue Klapwijk
~directeur Montessorischool Valkenbos~ 

Oudertevredenheidsonderzoek

start eind januari 

Om goed in kaart te brengen wat er op onze school goed gaat en wat beter kan, vinden we het belangrijk om ook de mening en ideeën van ouders hierin mee te nemen. Daarom wordt er vanuit ons bestuur, De Haagse Scholen, eind januari een oudertevredehiedsonderzoek uitgezet. 
Op vrijdag 26 januari ontvangt u van Steda een mail met daarin de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen. 
We hopen dat u allemaal de vragenlijst in wilt vullen, zodat we onze fijne school nog beter kunnen maken. 

Op tijd komen

Om een goede start van de dag te maken en om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen starten, vinden we het voor de kinderen van groot belang dat iedereen op tijd in de klas is. 
Gelukkig komen de meeste kinderen iedere dag op tijd. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw zoon of dochter een keer te laat komt. Mocht het zo zijn dat hij/zij regelmatig of structureel te laat komt, dan nemen we contact met u op om te bespreken of er ergens hulp nodig is om ervoor te zorgen dat het op tijd komen toch lukt. Indien nodig wordt er contact opgenomen met dienst leerplicht Den Haag om te kijken of er extra stappen nodig zijn.

Even een reminder:
8.25 uur 1ste bel; aanwezige ouders verlaten de school
8.30 uur: 2de bel: kinderen uit de midden- en bovenbouw die na deze bel binnenkomen gaan zelfstandig naar de klas en nemen afscheid in de hal. Ouders gaan dus niet mee naar de klas. Ouders van de onderbouw kunnen mee naar de klas, maar gaan niet meer mee de klas in. 

Trakteren

Trakteren 

Bij deze brengen we onze afspraken over trakteren als je jarig bent graag weer even onder uw aandacht.

De jarige mag in zijn of haar eigen groep trakteren, het is een eigen keuze van ouders en kind. We stimuleren gezonde traktaties. Mocht u wat inspiratie kunnen gebruiken, kijk dan eens op Kindertraktaties | Voedingscentrum

Wordt er getrakteerd op snoep, dan mogen de kinderen in de klas 1 snoepje opeten, de rest gaat mee naar huis. We verzoeken u om niet te trakteren op zakken snoep. De jarige maakt in de klas een verjaardagskaart. De jarige mag met deze kaart de klassen rond. Zij mogen een traktatie voor alle meesters en juffen meenemen, maar het hoeft niet. Mochten de kinderen graag iets willen uitdelen aan alle medewerkers, we zijn dol op iets gezonds. 

Studiedagen

2023-2024

Ook volgend schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 13 oktober 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 8 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024

Schoolvakanties 

 2023-2024

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Prinsjesdag: dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: start 12 juli 2024 om 12.15 uur