Nieuwsbrief Valkenbos

November 2018 - nummer 01

Agenda:  
17 november Sint intocht
20 november Voorlichtingsavond VO inloop 19.15 start 19.30 uur
27 november gaat middenbouw 1&2 naar de voorstelling robotje 

30-11 gaan mb 3&4 naar de voorstelling kijken.
22 november MR
1 december overgang naar Mijn School Info
5 december Sint feest

Nieuw rapport

informatie 

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte over de voortgang van het nieuwe Montessori Valkenbos rapport. Inmiddels hebben wij de balans opgemaakt nadat wij de bevindingen van de ouders hebben geïnventariseerd. De input van het team op een studiedag hebben bekeken en de kinderraad te hebben gesproken.

Dit zijn in de grote lijn de uitkomsten:
Ouders: duidelijk en helder/ naar ouders toe geschreven/ citoscores vermeld met goede uitleg hierover / een eindstukje naar kind geschreven/ digitaal/ of in mapje.
Kinderraad: kleurrijk/ liever vinkjes dan bolletjes/ positief geschreven/ een stukje zelf schrijven over hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren.
Team: positief geschreven/ kleurrijk/ citoscores vermelden met uitleg/ een regel naar het kind schrijven/ niet te summier maar niet te tijdrovend.

Onze belofte is dat wij het tweede rapport dit schooljaar in de nieuwe vorm gaan uitreiken.

Lees verder

De Haagse Scholen 10 jaar

Lustrum

Onze school valt onder het bestuur van De Haagse Scholen. Op 2 november hebben wij met al onze onderwijscollega's van de Haagse Scholen het lustrum gevierd in het World Forum. Wij hebben onder andere mooie keynotes gehoord en genoten van Jitske Kramer. Ik denk dat wij trots kunnen zijn om onderdeel uit te maken van De Haagse Scholen. 

Kerstkoor

oefenen

He

CPC loop 2019

Montessorischool Valkenbos loopt weer mee met de scholenloop

Op zondag 10 maart 2019 zal heel Den Haag weer in de ban zijn van de City Pier City loop. Een terugkerend onderdeel tijdens de NN CPC Loop Den Haag is de Scholenloop. De Ernst & Bobbie Kinderloop 1 km (0-10 jaar) en de Triodus Jeugdloop 2,5 km (8-12 jaar) is speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs. Ook in 2019 willen we weer met veel Valkenboskinderen aan de lopen deelnemen. Meester Joshua zal de training op zich gaan nemen. Het meedoen is wederom op eigen initiatief.

 

Aanmelden kan zoals voorgaande jaren bij de moeder van Jonna (MB3) en Felix (BB3) via e-mail: saamft@gmail.com. Vermeld in de e-mail de naam van je kind, de leeftijd, welke afstand je kind wil lopen en of er een begeleider zal meelopen. Deadline voor aanmelden is 14 januari 2018.

Kosten voor deelname zijn: 3€ voor de 1km loop, 4€ voor de 2,5 km loop en 3,50€ voor de coach. Over de betaling wordt je na de deadline geïnformeerd per e-mail.

Let op: Elke school dat met meer dan 50 leerlingen mee doet krijgt een gratis marktkraam. We hopen dat dit komend jaar voor het eerst lukt zodat we een vaste ontmoetingsplek hebben als school

Lees verder

Wetenschap en techniek

Young Enginereers

 In de bovenbouw  hebben we bij alle 4 de groepen  een competitie gedaan waarbij het doel was de langst draaiende tol te bouwen. Uiteindelijk is het Isa uit de laatste groep gelukt om boven de minuut uit te komen. Felix als goede tweede. Felix had zowel over de tol, maar ook over de afstandsbediening goed nagedacht. Erg leuk om te zien!

Bekijken

Rekenen

Nieuwe werkwijze 

In de centrale hal is er weer een rekentafel te vinden met bewijswerkjes die gemaakt zijn door kinderen uit de bovenbouw. De komende weken wordt de tafel gevuld met nieuwe bewijswerkjes. Neem er gerust eens een kijkje!

De rekenwerkgroep heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het verbeteren van de doelenbladen voor de bovenbouw. Vanaf nu kunnen de kinderen ook werken met het WMBO (Wiskunde Montessori Basis Onderwijs) materiaal. De afgelopen week hebben de kinderen in de bovenbouw weer een automatiseertoetsje gemaakt, hun eigen grafiek ingevuld. Met deze grafiek, die in het rekenportfolio van de kinderen te vinden is, kunnen de kinderen bijhouden en bekijken of ze gegroeid zijn op het gebied van automatiseren (rekenen op tempo). Ook zijn de rekenboeken van groep 8 binnen, deze worden in de klassen al volop gebruikt.

In de middenbouw wordt er hard gewerkt aan het rekenen met de methode Getal en Ruimte Junior in combinatie met het montessorimateriaal. Het is mooi om te zien dat de resultaten op het gebied van rekenen vooruit gaan. Dit schooljaar zal de middenbouw blijven werken op de manier zoals er nu gewerkt wordt. Rond mei 2019 zullen we onderzoeken of het ook voor groep 5 wenselijk is om te gaan werken op de manier waarop de bovenbouw werkt, vanuit rekendoelen.

In de onderbouw blijft het werken met Montessorimaterialen centraal staan. Zij gaan onderzoeken of het werken met rekenprentenboeken een toegevoegde waarde heeft.  

Kosmisch onderwijs 

Da Vinci

Sinds de start van dit schooljaar werken de onderbouw en middenbouw met de nieuwe versie van de kosmische methode DaVinci. Deze methode biedt een leerlijn van groep 1 tot en met 8 en integreert diverse vakken (o.a. taal, rekenen, creatieve vakken, wetenschap & techniek, Engels) binnen het kosmische onderwijs (KOO) dat wij vanuit de montessori visie geven op onze school.  De kinderen raken door de algemene lessen verwonderd en met de verwerkingen die bij deze lessen horen gaan ze zelf met veel betrokkenheid aan de slag. De nieuwe versie sluit dan ook mooi aan bij de zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden.
In de onderbouw passen de onderwerpen goed bij de belevingswereld van de kleuter. De seizoenen worden gevolgd, met aandacht voor dieren, de verandering van het weer en de wereld dichtbij. In de middenbouw gaat verder met het kijken naar jezelf op de wereld maar ook naar de wereld om je heen (vroeger, nu en in de toekomst). Onderwerpen zoals de ruimte, water en land en de eerste mens komen aan de orde. 
De bovenbouw heeft door de aandacht voor het nieuwe rekenonderwijs ervoor gekozen, niet dit jaar te starten met de nieuwe versie. In de volgende schooljaren gaan zij stap voor stap over op de vernieuwde werkwijze. 

De lessen van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) worden ook geïntegreerd binnen het kosmisch onderwijs. Hierdoor passen wij het aanbod nog beter aan op het onderwijs bij ons op school. 

Lees verder

Montessori materiaal

Werken met montessorimateriaal in de middenbouw

In de middenbouw werken we dagelijks uit de rekenmethode Getal & Ruimte, maar naast de methode is er voor de kinderen volop gelegenheid om te werken met het Montessori-materiaal. De kinderen hebben een materiaal-boekje, waaruit ze zelfstandig en op eigen niveau kunnen werken. Alle rekenmaterialen komen daarin aan bod. Ze starten met de een herhaling van het Gouden Materiaal. De kinderen krijgen inzicht in het tientallig stelsel, leren getallen leggen en getallen benoemen en maken eenvoudige en – later – moeilijke optel- en aftreksommen. In eerste instantie zonder wisselen en als ze dat onder de knie hebben met wisselen. Na het werken met het Gouden Materiaal gaan de kinderen werken met het abstractere fiches-spel.

Voor het inzicht krijgen in vermenigvuldigen gebruiken we in de middenbouw het vermenigvuldigingsbordje. Voor het oefenen van de tafels kunnen de kinderenaan de slag met het Pythagoras-bord.

En als er in de methode een hoofdstuk over rekenen met geld gaat, oefenen we dit natuurlijk met ècht nep-geld!

Lees verder

Schaatsen

Subheading

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van 15 november  tot en met 13 december 2018 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 5 wekelijkse lessen.

De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn zo nodig op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar  op een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 50,00; 6 t/m 12 jaar € 52,50. Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursus geld! Voor data lessen en aanmelden Herfstcursus zie https://www.haagseschaatsschool.nl

Lees verder

Schoolfoto

U kunt bij Brenda nabestellen

Lees verder