Nieuwsbrief Valkenbos

april  2019 - nummer 10

Agenda:  
11-04 start entree toets groep 7
15-04 start centrale eindtoets groep 8
18 -04 Paasontbijt
19- 04 start meivakantie 

MR thema avond

Graag willen wij alle ouders die een workshop hebben gegeven bedanken voor de geslaagde avond. Het waren mooie workshops.

Vanuit de jaarkrant van het bestuur

Samen in de klas

Samen met een ouder invulling geven aan een bepaald thema. “Spannend, maar zo waardevol omdat je echt expertise in school haalt”, geeft juf Sandra van basisschool Valkenbos aan. ‘Samen in de klas’ is een mooie invulling van onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 t/m 8. Daarnaast werkt Valkenbos op een eigen manier aan rekendoelen. Er zijn weliswaar kaders aangegeven, maar de kinderen kiezen zelf hun manier om zich de leerstof ‘eigen’ te maken

Samen in de klas’ stimuleert structurele samenwerking tussen school en ouders, met als doel om onderwijskansen, motivatie en leerprestaties bij leerlingen te verhogen. “Samen in de klas is bij ons een project”, legt Mireille Heijboer, directeur van Valkenbos uit. Het lesmateriaal ziet er aantrekkelijk uit, met mooie leskaarten en duidelijke instructiekaarten. Instap klaar dus.

Samen in de klas draagt bij aan 21-eeuwse vaardigheden

Juf Sandra met Bram en Olivier

Belangrijke leerdoelen zijn onder andere ‘durf fouten te maken’, ‘je idee delen’ en ‘je inleven in een ander’. De ene keer is de focus gericht op het verzinnen van ideeën, de andere keer meer tekstgericht of op het maken en testen of op een andere fase van de ontwerpcyclus. Presenteren van wat je bedacht of gemaakt hebt hoort er altijd bij. Bram en Olivier vinden het project leuk. Olivier: “Ik hou van knutselen en uitvinden.”

Rekenen op een andere manier

De oude rekenmethode was vorig jaar aan vervanging toe. Daarnaast was Valkenbos op zoek naar een manier die aansluit bij de visie. “Belangrijk vinden we dat leerlingen weten waar ze mee bezig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het leerproces.

Wij werken met 5 periodes met eigen rekendoelen. Groene doelen zijn gebaseerd op nieuwe lesstof, zwarte doelen is herhaling”, legt juf Tingue uit. Kinderen kunnen kiezen uit verschillende manieren om de stof eigen te maken. Zo zie je bijvoorbeeld verschillende maatsoorten op de trappen in de school. Gedurende de periode bewijzen leerlingen op hun manier dat ze lesstof beheersen. “Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen geometrische figuren vormgegeven met klei.

Deze werkjes gebruiken we nu weer voor andere lessen. Mooi, vind ik dat”, vertelt juf Tingue trots

Voor de ouders van groep 7

Entreetoets 

Zoals ieder jaar zal in de maand april de entreetoets bij uw kind worden afgenomen. Wij nemen dit jaar alleen de basistoets af. Deze toets geeft een vooruitblik op de mogelijke vervolg opleiding van uw kind.
Ook dit jaar biedt het cito een nieuwe module binnen de entreetoets aan, nl. een intelligentietest. Deze test zegt iets over de leercapaciteiten van uw kind. Samen met de basistoets kunnen wij een nog beter advies aan uw kind geven.

Wij nemen deze test en de basistoets bij uw kind af op 11, 12, 15,16 en 17 april. Wilt u zo vriendelijk zijn om in deze week geen dokters en/of tandartsafspraken te plannen.

Van beide toetsonderdelen krijgt u binnenkort van het Cito een informatiefolder. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij Juf Sandra terecht.

stagiair

Ralf Radermacher

Ralf Radermacher volgt de opleiding: directeur van buiten. Bij deze vorm is een werk/ leerplek zeer van belang. Ralf loopt 6 weken stage bij ons op school.

Lessen starten om 8.30 uur

Wilt u voor 8.30 binnen zijn

Gelukkig zijn de meeste kinderen ruimschoots op tijd binnen en kunnen de groepen op tijd starten met de lesactiviteiten. Helaas zijn er ook enkele kinderen structureel te laat. Dit is voor iedereen vervelend. Bij veelvuldig te laat komen zijn wij als school genoodzaakt dit te melden bij  de leerplichtambtenaar.

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
18-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
11-05-2020    19-06 2020