Nieuwsbrief Valkenbos

april  2019 - nummer 11

Agenda:  
11-04 start entree toets groep 7
15-04 start centrale eindtoets groep 8
18-04 Paasontbijt
18-04 Onderbouw speelgoeddag
19- 04 start meivakantie 
6 mei zien wij jullie graag weer op school!

Onderzoekend en Ontwerpend leren

Samen in de klas

De zon schijnt, de roze en witte bloesem zie je in de straten, jonge dieren worden geboren; de lente is duidelijk zichtbaar! Ook in de kleutergroepen komt het thema lente uitgebreid aan de orde. De OOL les die écht bij dit thema past is de les over de drie biggetjes (https://samenindeklas.nl/les/de-drie-biggetjes/) Hoe kun je de biggetjes helpen een stevig huis te bouwen, zodat deze niet omver wordt geblazen door de Grote Boze Wolf?

In de groep van juf Jarah las Maaike, de moeder van Jelka, het sprookje beeldend voor en besprak met de kinderen waarom het huisje van stro niet handig was en wat je nodig hebt om een huis wel stevig te laten zijn. De kinderen gingen daarna aan de slag om zelf een stevig huis te bouwen.

Het leuke en tegelijk lastige aan deze les is dat de kinderen niet zelf hun materialen mogen uitkiezen. Ze moeten het doen met dat wat op de tafel ligt. En daardoor kunnen ze tegen beperkingen aanlopen. Maar beperking zorgt bij sommige kinderen juist voor creativiteit! Doordat ze al vaker een OOL les hebben gehad en bedreven worden in de ontwerpvaardigheden, kunnen ze alle kanten op denken. Ze kunnen ideeën tot leven brengen zonder vast te zitten aan het materiaal. Er was een huis van rietjes en laserstralen, dat bescherming gaf tegen de wolf. Er was een huis van karton met een handige, veilige slotgracht en een ophaalbrug! Er was een stevig vliegend huis, dat wegvliegt als de wolf eraan komt. De kinderen hebben tijdens de les geëxperimenteerd met materialen (satéprikkers, loom elastiekjes, klei, rietjes, pijpenragers) en met het maken van verbindingen (hoe krijg je twee rietjes aan elkaar, drie stokken staan steviger dan twee stokken). Alle ontwerpen zijn getest (hard blazen, net als de wolf!) en trots mee naar huis genomen.

De werkgroep Onderzoekend en Ontwerpend Leren werkt eraan om OOL ook volgend schooljaar een goede plek binnen het onderwijs op Valkenbos te geven.

Audit op onze school

Afgelopen dinsdag hebben wij een (pilot) audit bezoek gehad bij ons op school. Audits nemen in veel besturen en scholen een belangrijke plaats in als onderdeel van de kwaliteitszorg op school niveau en op het niveau van ons bestuur. Wij zijn gevisiteerd door 2 internbegeleiders van collega scholen een directeur, audit opleider en Jo van Willenborg CvB.  We kunnen samen met en van elkaar veel leren. De auditcommissie houdt de school als ‘critical friend’ als het ware een spiegel voor. Tijdens de audit presenteert de school zich. 

De auditoren en Mireille hebben groepsbezoeken met nagesprekken gevoerd. Er zijn kindgesprekken geweest. Directie/ IB gesprekkken en er zijn gesprekken gevoerd met de bouwcoodinatoren. 
Wij hebben al een korte feedback mogen ontvangen. 

Als zeer positief werd de sfeer, veiligheid, taakgerichteheid en zelfstandigheid benoemd. Als punt van aandacht werd de gegeven instructie en leeromgeving benoemd. Het uitgewerkte rapport ontvangen wij over ongeveer 14 dagen. Hier zullen wij u van op de hoogte houden.

Wij hebben het als een zeer leerzame dag ervaren. De resultaten zullen verwerkt worden in het schoolplan met als uitvloeisel hiervan het komend jaarplan.

Overblijf/ TSO kosten

Wanneer uw kind gebruik maakt van onze TSO dienst (overblijven) zijn hier per schooljaar verplichte kosten aan verbonden. Helaas heeft nog niet iedereen deze betaald. Zou u deze zo spoedig mogelijk kunnen overmaken. U krijgt komende week een persoonlijk bericht hierover via MSI.

Kosten voor een heel schooljaar:
125,00 euro voor het eerste kind,
 95,00 voor het 2e kind en
 70,00 voor 3e en volgende kind.

Betalen op IBAN: NL 46 INGB 000 723 4034 t.n.v. DHS Valkenbos.

Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.

stagiair

Ralf Radermacher

Ralf Radermacher volgt de opleiding: directeur van buiten. Bij deze vorm is een werk/ leerplek zeer van belang. Ralf loopt 6 weken stage bij ons op school.

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
18-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
11-05-2020    19-06 2020