Nieuwsbrief Valkenbos

juni  2019 - nummer 13

Agenda:  
18-06 sportolympiade groep 8
20-06 schoolreis bovenbouw
21-06 schoolreis middenbouw
04-07 het nieuwe rapport gaat mee!

komend schooljaar

onderwijskundige ontwikkelingen

Komend schooljaar gaat er een aantal onderwijskundige zaken verder  ontwikkeld worden op school. Dit om ons onderwijs te verbeteren en nog meer tegemoet te komen aan de leerbehoeftes van de kinderen.

  

Het leesonderwijs in groep 3

Actief leren lezen

Komend schooljaar gaan wij met de methode Actief leren lezen aan de slag. De kinderen uit groep drie krijgen drie keer per week lees instructie van onze leerkracht Jo-Ann. Zij krijgen in kleine groepjes de aandacht die een groep drie verdient en nodig heeft om het aanvankelijk leren lezen en spellen goed onder de knie te krijgen. De verwerking doen zij gewoon in hun eigen groep. 

Ons rekenonderwijs

Getal en Ruimte Junior

Wij rekenen sinds enkele jaren met de methode Getal & Ruimte Junior op school. Vanaf groep 6 hebben wij aan de hand van deze methode een eigen rekenwijze ontwikkeld. Naar aanleiding van gesprekken met de kinderen uit de bovenbouw, de resultaten, de groepsbezoeken,de audit en de centrale eindtoets hebben wij besloten komendschooljaar hier voorlopig mee te stoppen en in één lijn met de middenbouw op te trekken. 

Getal en Ruimte Junior heeft een aantal aspecten heeft die wij als montessorischool belangrijk vinden. De onderwerpen zijn zo geordend dat er per week een rekenonderwerp aan bod komt. Dat maakt het voor ons eenvoudiger om lessen te clusteren. Ook zijn er verschillende materialen om te differentiëren, oftewel om het aanbod goed te laten aansluiten op het niveau van het kind.

Verder staan de doelen expliciet vermeld, kinderen kunnen dus teruglezen wat het doel is van de les en de oefeningen. Ook staan er rekenvoorbeelden uitgewerkt, wat van pas komt bij het zelfstandig verwerken van de stof.

Om de methode goed in de vingers te krijgen, hebben we als team afgesproken om dit jaar de voorgeschreven planning zo veel mogelijk te volgen. Dat betekent, zeker in het begin, meer reken (instructie)lessen dan we gewend waren. Om het overzicht voor kinderen en leerkrachten te behouden, zijn er geclusterde instructie momenten. 

Het doel voor komend schooljaar jaar is de methode zo te leren kennen dat we er flexibel en op een montessoriaanse manier mee om kunnen gaan. Met behoud van het maken van eigen keuzes, zelfstandige verwerking, en werken op je eigen niveau met voldoende uitdaging.

Afscheid van twee collega's 

Helaas nemen wij afscheid van twee collega's komend schooljaar. Meester Siebe gaat komende zomer verhuizen naar Breda en wordt daar op een Montessorischool meester van een bovenbouwgroep. Juf Suzanne heeft er voor gekozen om op een reguliere basisschool binnen ons bestuur te gaan werken. Zij zal les gaan geven bij De Vlierboom. Wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat zij vertrekken maar wensen Siebe en Suzanne heeft veel geluk en succes toe met hun nieuwe uitdaging. 

Wij zijn blij dat Monique Terpstra en Emma van Wezenbeek gaan de taken van Siebe en Suzanne gaan vervullen. Zij zullen aan het einde van dit schooljaar al een aantal keren meedraaien en kennismaken met de groep.

verkiezing MR

De eerste week na de zomervakantie krijgt u direct weer te maken met MR verkiezingen voor de oudergeleding. Op basis van het MR reglement is er een zittingsperiode van 3 jaar voor MR leden. De zittingsperiode van Marjolijn van Schelt als ouder-lid van de MR is dan ten einde. Marjolijn heeft aangegeven dat ze dit zou willen continueren.  Het reglement schrijft voor dat er wel een verkiezing moet komen om andere ouders de gelegenheid te geven lid te worden van de oudergeleiding van de MR. De MR van de Montessorischool Valkenbos bestaat uit 3 personeelsleden en 3 leden uit de oudergeleidingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MR via mrvalkenbos@gmail.com

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
18-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
11-05-2020    19-06 2020