Nieuwsbrief Valkenbos

juni  2019 - nummer 14

Agenda:  
04-07 juli het nieuwe rapport gaat mee! Wij zijn ontzettend benieuwd hoe u deze vindt geworden.
08-12 juli kindgesprekken
10 juli eind musical groep 8
11 juli groep 8 vakantie
19 juli kinderen om 12.15 vrij

Sportdag 

De sportdagen van de onderbouw en bovenbouw waren een groot succes. Bedankt voor al uw hulp.
Helaas is de sportdag van de middenbouw letterlijk in het water gevallen. Gelukkig hebben de kinderen wel een extra uur gym gekregen. 

Haagse Schoolsport Olympiade

Groep 8

De Schoolsport Olympiade in het Zuiderpark was ook dit jaar weer een succes. 

Nieuws van de MR

We hebben als MR alweer de laatste vergadering van dit schooljaar achter de rug en we kijken terug op een jaar met mooie ontwikkelingen en afgehamerde stukken. 

Een belangrijk onderdeel dit jaar betrof de TSO. Zoals jullie weten is de TSO sinds januari anders geregeld en hoeven ouders geen 'TSO-dienst' meer te doen. Afgelopen vergadering hebben we als MR met de directie de huidige TSO geëvalueerd. Ook hebben we de kinderraad gevraagd wat de ervaringen zijn. Het is heel leuk te horen dat de reacties van zowel het team als de leerlingen over het algemeen positief zijn. Er zal op verzoek van de kinderen nog gekeken worden naar meer eenduidigheid in de regels. We zijn heel blij dat door de extra inspanning van het team de TSO op deze manier geregeld is en ook binnen het budget. Ook kijken we terug op een heel geslaagde thema-avond met allerlei workshops van ouders zelf. Bij de algemene ouderavond begin oktober zullen we het jaarverslag presenteren met alle andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.   

Verkiezingen MR

In de eerste week na de zomervakantie krijgt u direct weer te maken met MR verkiezingen voor de oudergeleding. Op basis van het MR reglement is er een zittingsperiode van 3 jaar voor MR leden. De zittingsperiode van Marjolijn van Schelt als ouder-lid van de MR is dan ten einde. Marjolijn heeft aangegeven dat ze dit zou willen continueren.  Het reglement schrijft voor dat er wel een verkiezing moet komen om andere ouders de gelegenheid te geven lid te worden van de oudergeleiding van de MR. De MR van de Montessorischool Valkenbos bestaat uit 3 personeelsleden en 3 leden uit de oudergeleidingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MR via mrvalkenbos@gmail.com

Groepsbezetting 2019-2020

Hieronder kunt u de formatie voor komend schooljaar lezen. De nieuwe leerkrachten zullen op het wenmoment aanwezig zijn.

Groepsbezetting Montessori  Valkenbos2019-2020

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
18-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
11-05-2020    19-06 2020