Nieuwsbrief Valkenbos

augustus 2019 nummer 16

Agenda:  
02 september Start nieuwe schooljaar!
10 september kennismakingsavond bovenbouw.
11 september kennismakingsmiddag  onderbouw.
12 september kennismakingsmiddag middenbouw.
16 september Studiedag voor de leerkrachten. Kinderen vrij.
17 september Prinsjesdag. School gesloten.

Welkom!

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar heten we iedereen, namens het voltallige team, van harte welkom.
We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en goed is uitgerust. We maken er ook dit jaar weer een fantastisch schooljaar van.

Het schoolplein

Zoals u misschien al heeft gezien wordt er hard gewerkt aan het schoolplein. Naar alle waarschijnlijkheid is het 2 september grotendeels klaar en kunnen de kinderen hier weer naar hartelust op spelen. De mooie grote boom op het plein verdient meer ruimte. De wortels worden bevrijd van de stoeptegels en er zal een groter bankje rondom de boom geplaatst worden. Dit zal in de loop van de eerste schoolweek gebeuren. Eind september zal de hovenier het speelplein echt groen maken. 

Wijzigingen doorgeven

voor in onze leerling administratie 

Wilt u eventuele wijzigingen van uw adres, telefoonnummer of gezinssituatie doorgeven aan Joke Achterberg (administratie) of zelf aanpassen in MSI. Zo kunnen wij de bestanden up to date houden.

Wanneer er foto's gemaakt worden bij schoolfeesten of andere schoolactiviteiten  kan het zijn dat uw kind(eren) hier zichtbaar op staat/ staan. Deze foto's worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrieven van onze school of in de weekstukjes van de leerkrachten. Wanneer u dit liever niet heeft houden wij hier natuurlijk rekening mee. Wilt u dit alstublieft bij de administratie doorgeven? Wij maken hier dan een notitie van in onze leerlingadministratie.  

schoolkalender

en schoolgids 2019-2020

Onze schoolkalender staat al op onze nieuwe website. U kunt deze indien wenselijk zelf downloaden en printen. Hij staat onder het kopje informatie vermeld. Ook vindt u hier de nieuwe schoolgids.

Overblijfouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om het eten van de kinderen te begeleiden. U krijgt hiervoor blije kinderen, enorm veel waardering en een financiele vergoeding. Bent u één dag of vaker per week beschikbaar en vindt u het leuk om met kinderen te werken neem dan contact op met Miranda Bos of bel school voor meer informatie. 

Schooltijden

Het begin en het eind van de schooltijd 

Om 08.15 uur gaat de 1e bel. Bij het naar binnen gaan van de school wordt u verzocht gebruik te maken van de hoofdingang. U heeft 15 minuten de tijd om uw kind naar de groep te brengen. Om 08.30 gaat de 2e bel en dan starten ook echt de lessen. Leerlingen die na 08.30 uur op school komen moeten via de hoofdingang naar binnen. U kunt dan niet meer mee naar binnen om uw kind naar de groep te brengen.
Bij herhaald te laat komen zijn wij verplicht om dit te melden bij leerplicht.

Aan het eind van de schooltijd, om 14.45 uur, mogen alleen de ouders van de kleuters naar binnen om hun kind(eren) op te halen. De kinderen uit de andere groepen komen zelfstandig naar buiten.
Met de kinderen wordt afgesproken dat wanneer hun ouder niet aanwezig is, zij zich weer moeten melden bij de groepsleerkracht

Kinderen die afwezig zijn wegens ziekte, moeten voor 08.15 uur ziek gemeld worden. Het telefoonnummer van de school is 070 3600377. U kunt dit ook via MSI (Mijn School Info) melden. Voor het aanvragen van verlof kunt u een formulier halen bij de administratie. Op onze website staat omschreven wanneer u recht heeft op verlof.