Nieuwsbrief Valkenbos

september 2019 nummer 17

Agenda:  
02 oktober: start kinderboekenweek
08 oktober: schoolfotograaf (individuele foto's) verdere informatie volgt via MSI
09 oktober: schoolfotograaf (groepsfoto's) verdere informatie volgt via MS
10 oktober: algemene ouderavond
17 oktober: Schoolfeest!!
18 oktober: Studiedag voor leerkrachten (school gesloten)
21-25 oktober: herfstvakantie

Schoolplein

Eindelijk is het zover, de kinderen kunnen spelen, klimmen en klauteren op ons nieuwe plein!
Komende week wordt er nog gewerkt aan een extra toren en in oktober zal het eerste groen door de hovenier geplant worden. De kinderen hebben het plein ingewijd met de Wilgendans.

Schoolfeest

in thema van kinderboekenfeest

Twee weken lang staat de school in het thema van de Kinderboekenweek. Het thema is Reis mee. De kinderen kunnen werkjes doen over dit thema, in de gangen en in de klassen. In de hal staat ook dit jaar weer de Kinderboekenweek-tafel van de Bruna.

Op donderdag 17 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een groot schoolfeest, van 15.00 u tot 17.00 uur.

Algemene ouderavond

10-10-2019

Zoals elk schooljaar hebben wij een algemene ouderavond. Deze vindt plaats op 10 oktober inloop vanaf 19.15 uur. De avond zal eindigen om 21.00 uur. Naast de oudervereniging en het jaarverslag van de MR staat het thema ouderparticipatie op het programma. Verdere informatie volgt via MSI

Proef verkeersveiligheid

Schoolstraat bij de buren

Als eerste gemeente in Nederland start Den Haag woensdag 18 september een proef met een zogenaamde schoolstraat. Dat houdt in dat de straat twee keer per dag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Chaotisch samenspel
De proef wordt gehouden n de Abeelstraat in Den Haag. Aan deze straat stat de Christelijke Montessorischool 'De Abeel’. Twee keer per dag, tijdens de haal- en brengtijden, is gemotoriseerd verkeer niet welkom in de straat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wethouder Robert van Asten, die mobiliteit in zijn portefeuille heeft, is dan ook blij met deze proef. ‘Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat dan verkeersvrij te maken hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen.’

Hek
Ouders en kinderen hadden zelf tijdens informatie-avonden en in enquêtes aangegeven de straat onveilig te vinden. Bij wijze van proef wordt nu met een schoolstraat gestart: de straat wordt met een tijdelijk hek afgesloten voor auto’s en overige gemotoriseerd verkeer. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren. Op de om de hoek gelegen Valkenboskade zijn twee tijdelijke kiss & ride plekken gemaakt. Op de stoep zijn twee tijdelijke vakken getekend waar (bak)fietsen kunnen staan.

Italië
Het principe van een schoolstraat is uit Italie komen overwaaien en werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. Daarna volgde België waar Gent de primeur kreeg. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken. De resultaten bleken positief. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de straten zorgen voor een veiliger schoolomgeving en een vlottere doorstroming van het verkeer. 8 op de 10 ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en buurtbewoners vinden het een goede maatregel. Meer dan 130 Vlaamse scholen hebben inmiddels een schoolstraat of hebben er vergaande plannen voor.

Proef
De proef in de Haagse Abeelstraat loopt van woensdag 18 tot en met vrijdag 27 september. Op grond van een evaluatie zal worden bekeken of de proef met de schoolstraat verder wordt uitgebreid.

TSO kosten

 Hieronder geven wij de kosten weer per kind voor het gebruik maken van onze TSO service. Zou u deze willen overmaken op
IBAN: NL 46 INGB 0007 2340 34 t.n.v. DHS Valkenbos. Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.
€ 125,00 voor het eerste kind,
€ 95,00 voor het 2e kind en
€ 70,00 voor 3e en volgende kinderen.

schoolkalender

en schoolgids 2019-2020

Onze schoolkalender staat al op onze nieuwe website. U kunt deze indien wenselijk zelf downloaden en printen. Hij staat onder het kopje informatie vermeld. Ook vindt u hier de nieuwe schoolgids.