Nieuwsbrief Valkenbos

oktober 2019 nieuwsbrief nummer 18

Agenda:  
17 oktober: Schoolfeest!!
18 oktober: Studiedag voor leerkrachten (school gesloten)
21-25 oktober: Herfstvakantie
6 november: Staking (school gesloten)

Opening Kinderboekenweek

Niet alleen de kinderen gingen op reis... 

Al twee weken lang worden er door de hele school activiteiten gedaan in het kader van de Kinderboekenweek. Zo hebben de bovenbouwers de kleuters voorgelezen, zijn er voorleesboeken aangeschaft en is er een toneel voorstelling geweest. Iedereen geniet volop. Met dank aan de werkgroep. Zij hebben het geweldig georganiseerd.

Afsluiting Kinderboekenweek

Groot schoolfeest 17 oktober

Volgende week sluiten we op donderdag 17 oktober de Kinderboekenweek af met een groot schoolfeest! Om 15.00 u starten we met de activiteiten in school en op het schoolplein. Er is genoeg lekkers te eten (hartig en zoet) en te drinken. Er kan geknutseld worden, er wordt opgetreden door leerlingen van school, er is een Escape Room, een boekenmarkt, het hilarische fotomoment is er weer, er wordt ontworpen (OOL), gegrabbeld en gegymd.

Algemene ouderavond

10 oktober

Gisteravond hebben wij afscheid genomen van de Oudervereniging. Wij willen nogmaals Bas Mulder, Marion van Geest en Paula Souverijn bedanken voor hun inzet en mooie doelen die zij bereikt hebben voor onze school. Dank aan de MR. Nadira Saab nam vanuit de MR het woord en heeft mooi verwoord wat de MR allemaal het afgelopen schooljaar heeft gedaan. Dit is vastgelegd in het jaarverslag. Deze is te vinden op de website van de school.

Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van het leraren tekort. School nodigde ouders en leerkrachten uit om mee te denken over deze problematiek. Ik wil graag alle ouders en leerkrachten  bedanken die hebben meegedacht. In het speciaal Lars Doyer. Lars wil graag meedenken om de krachten te bundelen en dit probleem verder met school en ouders uit te werken. De (bovenstaande) sheets worden uitgewerkt met een paar ouders (enkele hebben mij al benaderd) en dan komen wij er op terug. 

Staking 6 november

School gesloten!

TSO kosten

 Hieronder geven wij de kosten weer per kind voor het gebruik maken van onze TSO service. Zou u deze willen overmaken op
IBAN: NL 46 INGB 0007 2340 34 t.n.v. DHS Valkenbos. Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.
€ 125,00 voor het eerste kind,
€ 95,00 voor het 2e kind en
€ 70,00 voor 3e en volgende kinderen.

schoolkalender

en schoolgids 2019-2020

Onze schoolkalender staat al op onze nieuwe website. U kunt deze indien wenselijk zelf downloaden en printen. Hij staat onder het kopje informatie vermeld. Ook vindt u hier de nieuwe schoolgids.