Nieuwsbrief Valkenbos

januari  2020 nieuwsbrief nummer 21

Agenda:

13 januari start cito toetsweken (midden en bovenbouw)
28 januari schaatsen (midden en bovenbouw)
30 en 31 januari school gesloten in verband met staking !!

 
Wij staken 30 en 31 januari

De school is gesloten

Wat wordt er momenteel al gedaan?

–Deelname aan G5 lerarentekort:
•Notitie Bundeling maatregelen lerarentekort
–Deelname Taskforce Den Haag lerarentekort:
•Notitie Parels Vissen
–Samenwerking Klassewerk+ Pabo’s
•Info avonden voor zij-instromers
–Samenwerking Mondriaan + Pabo
–Samenwerking kinderdag verblijven  m.b.t. onderzoek naar combi-functies met padagogische medewerkers.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal onze school gesloten zijn vanwege de landelijke staking in het primair en voortgezet onderwijs.

Wij willen de kinderen voorbereiden op de wereld van morgen! Om dit mogelijk te maken moeten wij goed en vooruitstrevend onderwijs kunnen bieden. Door een nijpend tekort aan leerkrachten wordt dit steeds lastiger. De komende jaren zal dit probleem steeds groter worden. De urgentie is hoog. Over vijf jaar zal één op de vijf formatieplaatsen niet meer kunnen worden vervuld. Voor de zij-instroom trajecten, waar we op zich zeer positief tegenover staan, zijn op lange termijn onvoldoende structurele middelen beschikbaar. We zullen het onderwijs daarom anders moeten inrichten.

Ons eigen noodplan met ouders.

Wij zijn in samenwerking met u een pilot aangegaan om bij ziekte van leerkrachten een noodplan met ouders in werking te laten treden. Fijn dat u massaal heeft gereageerd. Er zijn voldoende ouders om het plan te kunnen realiseren. Donderdag 6 februari gaan wij een ochtend proefdraaien met een bovenbouw groep. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Naschoolse activiteiten

https://www.skillsforkids.nl/

Wij bieden verschillende na schoolse activiteiten aan op school. SkilsforKids begeleidt dit. Via hun site kunt u alles volgen. 

Vanaf komende week (13 januari) start:
Spaans lokatie Plusklas 1e etage
Engels lokatie lokaal van meester Jan 1e etage
Theater: speellokaal begane grond
Rugby: lokatie gymlokaal
Gym: gymlokaal
Koken met kids (door Anna Zeven): keuken begane grond

Overblijf kosten

Het is gebleken dat nog niet alle ouders die gebruik maken van onze overblijf service  hier al voor hebben betaald. Indien u nog niet heeft betaald zo u dan zo vriendelijk willen zijn om het onderstaande bedrag over te maken op:  
IBAN: NL 46 INGB 0007 2340 34 t.n.v. DHS Valkenbos. Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.
€ 125,00 voor het eerste kind,
€ 95,00 voor het 2e kind en
€ 70,00 voor 3e en volgende kinderen.
Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Joke Achterberg.

schoolkalender

en schoolgids 2019-2020

Onze schoolkalender staat al op onze nieuwe website. U kunt deze indien wenselijk zelf downloaden en printen. Hij staat onder het kopje informatie vermeld. Ook vindt u hier de nieuwe schoolgids.

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net