Nieuwsbrief Valkenbos

maart  2020 nieuwsbrief nummer 23

Agenda:

11-03: montessori collega's komen op bezoek bij Valkenbos.
18-03:  school gesloten in verband met studiedag.
27-03: margedag voor de kleuters.
27-03: bovenbouw disco

Corona virus

Als school volgen wij de landelijke richtlijn van de GGD en RIVM

Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen lezen, zijn de besmettingen van het coronavirus in Nederland een feit. Wellicht roept dit vragen bij u op. De meest recente en relevante informatie van de GGD en RIVM  is hieronder beschreven en daarmee leidend voor ons.

Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:

Mijn gezin is NIET in besmet gebied geweest.
Kinderen die niet in besmette gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM. 

Mijn gezin is WEL in besmet gebied geweest.

Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als u of uw kind:
Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte
 Preventief testen geeft geen zekerheid. Mocht u besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. De test toont dan nog niet aan dat u besmet bent met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarom wordt pas getest op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben en uit een risicogebied komen.

Moeten leerkrachten en medewerkers  die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor uw kinderen. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Moet de school van uw kind voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke?
De belangrijkste maatregelen die scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
Was je handen regelmatig en langdurig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.

Moeten scholen hun deuren sluiten?

De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen  onderwijs verzorgen.

 Mag ik mijn kind thuishouden van school?
Bij bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Op de volgende sites kunt u zelf ook alle recente informatie vinden:

https:/https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang/www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Wij volgen de berichtgeving van het RIVM en de GGD nauwgezet.

NMV visitatie

Montessori visitatie

Afgelopen vrijdag heeft onze school een montessori audit gehad. De auditoren hebben in de groepen gekeken, met de kinderraad,  ouders, leerkrachten, internbegeleiders en directie van onze school gesproken. Binnen 3 weken krijgen wij het volledige rapport binnen.
Wij hebben onze erkenning behouden en zij komen over 2 jaar kijken naar onze doorontwikkelingen. In de komende nieuwsbrief zal er een samenvatting van het rapport te vinden zijn. 

Modern Montessori Onderwijs

Onze doorontwikkeling

Wat houdt onze doorontwikkeling onder andere in? 
Wij hebben de wens om de komende jaren onze kosmische werkwijze met Da Vinci verder te ontwikkelen. Zo gaan wij 16 oktober 2020 met het hele team naar een DaVinci inspiratie dag en willen wij graag vakoverstijgend werken. Ook zullen wij ons rekenonderwijs verder op montessoriaanse wijze ontwikkelen. Hier  blijft Getal en Ruimte junior centraal staan. Maar de rekenwerkgroep zal dit koppelen aan montessorimateriaal en juf Evelien zal voor haar studie de Ik wil rekenkast van AVE IK gaan onderzoeken. 

.

Studiedag 18 maart 

18 maart is de school gesloten. De leerkrachten krijgen vanuit Saxion University verdere verdieping op het goed organiseren van klassemanagement in het montessori onderwijs. Deze wordt door de heer Brouwer gegeven. Onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs en Montessori opleider. De school is deze dag gesloten.

Kinderzwerfboek
Station 

Dé perfecte ruilplek voor gelezen kinderboeken

U heeft ons nieuwe boekenkastje beneden in de hal misschien al gezien. De kinderen mogen hier een boek uitkiezen en thuis lezen. Wanneer het boek gelezen is gaat hij weer terug de kast in. De zwerfboeken zijn voorzien van een sticker. Mocht u zelf nog boeken thuis hebben die niet meer gelezen worden dan willen wij ze graag in ons kinderzwerfboek station plaaatsen. Wij hopen hier het vrijetjdslezen mee te stimuleren. Voor meer informatie kunt u klikken op de volgende link:
https://www.kinderzwerfboek.nl/

SAVE THE DATE

MR THEMA AVOND

Nieuws vanuit de MR: SAVE THE DATE; de thema-avond die we elk jaar vanuit de MR organiseren voor alle ouders is dit jaar op woensdag 22 april! En dus niet op 15 april zoals op de kalender staat...Het onderwerp houden we nog even voor ons, maar zet de datum alvast in je agenda.

 

Overblijf kosten

Het is gebleken dat nog niet alle ouders die gebruik maken van onze overblijf service  hier al voor hebben betaald. Indien u nog niet heeft betaald zo u dan zo vriendelijk willen zijn om het onderstaande bedrag over te maken op:  
IBAN: NL 46 INGB 0007 2340 34 t.n.v. DHS Valkenbos. Met de vermelding: TSO en de voor-en achternaam van het kind.
€ 125,00 voor het eerste kind,
€ 95,00 voor het 2e kind en
€ 70,00 voor 3e en volgende kinderen.
Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Joke Achterberg.

schoolkalender

en schoolgids 2019-2020

Onze schoolkalender staat al op onze nieuwe website. U kunt deze indien wenselijk zelf downloaden en printen. Hij staat onder het kopje informatie vermeld. Ook vindt u hier de nieuwe schoolgids.

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net