Nieuwsbrief Valkenbos

Welkom allemaal

Agenda:  
31 augustus: 1e schooldag
08 september: informatieavond groep 1-3 en 6
14 september: studiedag school gesloten
15 september: prinsjesdag school gesloten
24 september: medezeggenschapsraad 
30 september: start kinderboekenweek

25-08 2020


Start schooljaar 2020-2021

Wij hopen dat u van een mooie vakantie heeft kunnen genieten. Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar en kijken er naar uit u en de kinderen weer te zien. Tot maandag 31 augustus!!

Team Valkenbos

Corona maatregelen

in het nieuwe schooljaar

Helaas zijn er door de corona-crisis dit schooljaar nieuwe regels waar wij ons aan dienen te houden. Wij volgen strikt de regels van de GGD en het RIVM.

Basisregels voor iedereen:
• Op school blijft de hygiëneregels van kracht, zoals regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
• Leerlingen, leraren en andere medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich zo snel mogelijk testen.
• leerlingen onderling, en leerlingen en leraren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Leraren en andere volwassenen houden onderling wel 1,5 meter afstand.
. Als u op vakantie of familiebezoek met uw kind(eren) bent geweest in een land met een oranje of rood reisadvies, wordt hen dringend geadviseerd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan na aankomst in Nederland.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen - mits zij geen klachten hebben - wel naar school komen, ze mogen echter niet worden gebracht of opgehaald door de volwassenen met wie ze op reis waren.
Deze informatie is ook te vinden op de website van rijksoverheid.nl.

Ventilatie op school

Ons ventilatiesysteem voldoet aan de richtlijnen van het RIVM 

Het ventilatiesysteem bij ons op school is CO2 gestuurd en haalt schone lucht van buiten. De lucht wordt niet gerecirculeerd. Daarmee voldoen wij  aan de RIVM richtlijnen.
Voor het instellingen van de ventilatiesystemen volgen we de adviezen van de overheid.

  • Wij ventileren zoveel mogelijk natuurlijk. 
    Indien mogelijk houden wij de ramen en deuren geopend tijdens het gebruik van de ruimte en tijdens de pauzes/wisselingen van leslokalen.
  • Wij maken geen gebruik van airco’s en ventilatoren i.v.m. het feit dat gebruik van deze apparaten leidt tot het recirculeren van lucht in een ruimte (dat volgens de RIVM richtlijnen ongewenst is).
  • De centrale luchtventilatie en WTW units worden ingesteld op100% ventileren. 

Brengen en halen tot nader bericht van het RIVM

Ouders en verzorgers zijn helaas nog niet welkom in de school. De regels die voor de zomervakantie gehanteerd werden voor wat betreft het halen en brengen blijven ook na de zomervakantie nog van kracht maar dan zonder tijdslot. Ambulante begeleiders, hulpverleners en andere volwassenen die de school betreden vullen bij binnenkomst in de school een triageformulier in of worden op klachten bevraagd.
Tot nader bericht van het RIVM hebben wij besloten het halen en brengen van de kinderen vanaf 31 augustus als volgt te organiseren: 
- Ouders blijven buiten het schoolplein
- Wij houden 1,5 meter afstand
- Oudergesprekken kunnen via Teams of live (na triage)
In verband met de leertijd en de rust voor de kinderen werken wij niet meer met een tijdslot.
Tussen 8.15 en 8.30 mogen de kinderen komen. Wij vragen met klem om de kleuters echt om 8.15 af te leveren, zodat zij als eerste zijn en een groep (zoals nu) kunnen vormen. De onderbouwjuffen verzamelen op de plekken waar zij momenteel verzamelen. De midden en bovenbouw gaat zelfstandig naar binnen. De kinderen van groep 3 worden door 2 leerkrachten begeleid naar hun nieuwe lokaal.
De school gaat gewoon om 14.45 uit. 
De onderbouwjuffen zorgen dat ze om 14.40 op hun plek staan om de kinderen aan de ouders mee te geven.

De straat zal vanaf 31 augustus niet meer  worden afgezet worden in de ochtend en middag.

Informatieavond 8 september

Voor groep 1, 3 en 6

Dit schooljaar zal onze informatieavond anders worden ingedeeld. De algemene informatie wordt naar alle ouders verstuurd. Voor de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van groep 1, 3 of 6 wordt een avond georganiseerd. Dit omdat zij in een nieuwe bouw komen waar veel verandering zal zijn.  

Om dit veilig te laten verlopen wordt u komende week uitgenodigd per MSI  waar u zich kunt inschrijven. Wij verzoeken u om met 1 ouder/verzorger per kind naar school te komen. 
De tijden zijn:
groep 1 start om 18.30 uur
groep 3 start om 19.15 uur
groep 6 start om 20.00 uur

Er zijn 240 zonnepanelen geplaatst

Sinds 31 juli wordt er super groene en lokale energie opgewekt op het dak van de Abeel- en Valkenbosschool!

Mooi nieuws

Tingue Klapwijk

Beste ouders en kinderen van Valkenbos,
Eindelijk kan ik een leuk nieuwtje met jullie delen. Half januari verwachten mijn vriend Maarten en ik een baby. Inmiddels ben ik bijna 20 weken zwanger, ik voel me goed en de baby doet het volgens alle echo’s prima. Half december ga ik genieten van m’n zwangerschapsverlof. 
Met vriendelijke groeten,
Tingue Klapwijk
adjunct directeur

Trakteren

Graag gezond

Kinderen die jarig zijn morgen trakteren in de klas. We stimuleren gezonde traktaties. Mocht er snoep worden uitgedeeld dan hanteren wij de regel: 1 snoepje eten en de rest mee naar huis. Een jarige mag samen met een klasgenoot de klassen rond om door alle leerkrachten gefeliciteerd te worden en een mooie sticker uit te zoeken. We willen u vragen geen traktaties meer voor de leerkrachten mee te geven aan uw kind. 

 MR verkiezing


We zoeken nieuwe leden voor de leukste MR van het land!!
Wil je als ouder meer verbinding met de school? Wil je je betrokkenheid met de school omzetten naar praktische inzet? Wil je constructief en positief kritisch meedenken en meekijken met de directie en de school? Dit is je kans!
In de eerste week na de zomervakantie krijgen we direct weer te maken met MR verkiezingen voor de oudergeleding. Eerder stond al in de nieuwsbrief vermeld dat ouder-lid Joost Veldt na maar liefst 9 jaar voorzitterschap helaas zal gaan stoppen met de MR. Daarnaast zoeken we ook een nog een nieuw ouder-lid voor de functie van secretaris. De huidige secretaris Marjolijn is gestart met een opleiding die helaas niet goed te combineren blijkt met de MR werkzaamheden. Omdat als je secretaris wat andersoortige taken hebt binnen de MR, is er de mogelijkheid om een periode mee te lopen met de huidige secretaris, om goed ingewerkt te worden. Zo kun je ook een beetje ‘proeven’ hoe het gaat in de MR.
Wil je reageren, heb je vragen, opmerkingen, wil je informatie over de vacatures, ben je nieuwsgierig naar de gang van zaken, werkzaamheden van de MR, laat het ons vooral weten. Ook als je twijfelt over de verschillende vacatures horen we het graag! We zijn bereikbaar via mrvalkenbos@gmail.com

Schoolgids en schoolkalender staan op  onze website

Alle data zijn onder voorbehoud 

Vakanties 

2020-2021

De vakanties en margedagen voor komend schooljaar kunt u vinden in de agenda van Mijn School Info en op onze website.