Maart 

2021

                Agenda: 
1 april: paasontbijt
2 april: goede vrijdag (school gesloten)
5 april: 2e paasdag
I
n de week van 19 april t/m 23 april de Centrale eindtoets (groep 8) en de Entree toets (groep 7)
Maa 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021
Meivakantie

School weer volledig open

Covid-19

Na de voorjaarsvakantie is de school weer volledig opengegaan. Het is zo fijn om
alle kinderen weer in de school te zien en de lessen zijn dan ook weer in volle gang.

De school is gelukkig open, maar de pandemie is nog steeds aanwezig. We hebben nu langer dan een jaar te maken met Covid-19 en dat is voor iedereen zwaar. We snakken allemaal naar versoepeling en willen zo snel mogelijk weer ons normale leven gaan leiden. Veel mensen hebben ook het gevoel dat een besmetting hen of hun naasten niet zo snel zal treffen. Alles bij elkaar is het daarom verleidelijk om de richtlijnen wat minder strikt te volgen. Wij vragen u toch goed de maatregels te volgen omdat we de afgelopen weken geconfronteerd zijn met een aantal besmettingen onder onze leerlingen. Een versnelde toename ligt op de loer, met ingrijpende consequenties voor leerlingen en leerkrachten. Om deze snelle verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten (ook met milde klachten) die passen bij COVID-19 thuisblijven. Dit geldt ook voor leerkrachten. Hierdoor kan het misschien voorkomen dat uw kind onverwachts thuis moet blijven of dat u uw kind moet komen ophalen. Weet dat als wij het anders kunnen oplossen, dit zeker zullen doen.

Directie wisseling

Vertrek Mireille Heijboer

Na drie jaar het enorm naar mijn zin te hebben gehad en met veel plezier op de Montessori Valkenbos school gewerkt te hebben ga ik per 1 mei de school verlaten.

Ik blijf voor ons bestuur De Haagse Scholen werken maar ga een nieuwe uitdaging aan als bovenschools directeur.
Er is een benoemings advies commissie opgesteld en er zal een sollicitatie procedure worden opgestart. 

Tot de zomervakantie wordt de directie als volgt vormgegeven:
Tingue Klapwijk en Sandra Kramp nemen samen de taken waar. Zij worden ondersteund  daar waar nodig door een ervaren directeur: de heer J. de Jong. 
De taken van Sandra worden deels opgepakt door een (basisschool expert) interim intern begeleider.

Door deze goede invulling laat ik de school met een gerust hart achter en heb ik er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan met de school. Ik wil jullie als ouders  alvast bedanken voor de fijne samenwerking en ben trots wat wij met elkaar met deze mooie school hebben bereikt. 

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

vrijdag 19 maart

Op vrijdag 19 maart hebben wij met de hele school aandacht geschonken aan deze belangrijke internationale dag. Zo hebben wij het onder andere gehad met de kinderen dat je  discrimineert als je bewust of onbewust kinderen uitsluit of ongelijk behandelt op basis van persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, nationaliteit, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, taal, seksuele geaardheid en sociale afkomst. 

Wereldmilieudag

5 juni

Op vrijdag 4 juni zullen wij schoolbreed lessen organiseren om de bewustwording met betrekking tot het milieu bij de kinderen te vergroten.

Pasen

Donderdag 1 april

Donderdag 1 april vieren de kinderen Pasen. Zij gaan gezellig ontbijten in de groep en worden OOL lessen en andere activiteiten gehouden. Hoe wij dit gaan vormgeven hoort u van uw eigen leerkracht via Social Schools.

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net