Nieuwsbrief Valkenbos

Agenda:
11 december: paarse vrijdag 
17 december: kerstdiner 
18 december: studiedag. School gesloten 
21 december t/m 3 januari kerstvakantie 
4 januari: studiedag. School gesloten 


Er waren een hoop hulppieten bij ons op school.

Wij hebben een geweldige Sint viering gehad!! Wat een super mooie surprises zijn er gemaakt.

Het halen en brengen van de kinderen

Schoolstraten 

Helaas stopt de gemeente met het afsluiten van de schoolstraten na de kerstvakantie. Dit betekent dat het een stuk onveiliger wordt bij breng- en haal momenten. Het is hierdoor nog meer van belang dat u met maar één ouder per gezin naar school komt. Daarnaast willen we u wederom verzoeken alstublieft niet te blijven kletsen voor het schoolplein en indien mogelijk lopend de straat binnen te komen. Het is fijn als u uw (bak)fiets elders parkeert, zodat alle kinderen veilig op de stoep kunnen lopen!  Wij hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin wil nemen. Als school zijn wij niet verantwoordelijk dit te handhaven. 

Klachten vanuit de buurt
Helaas krijgen wij veel (terechte) klachten van buurtbewoners binnen. Zij zijn het zat om sigarettenpeuken en koffiebekers van ouders van onze leerlingen op te ruimen in hun portiek.  Wanneer er een buurtbewoner rond haal- en brengmomenten door de straat rijdt, kan hij/zij er nauwelijks door. Sommige ouders gaan niet opzij, (bak)fietsen worden op straat geparkeerd etc. Zou u hier echt op willen letten. Laten wij er samen voor zorgen dat er niet meer irritatie ontstaat voordat de wijkagent moet worden ingeschakeld.

Oudercommunicatie platform 

 “School APP” 

Mijnschoolinfo stopt met de dienstverlening per 1 maart 2021. Een oudercommunicatie platform is inmiddels niet meer weg te denken in het contact tussen school en ouders. Ons bestuur (De Haagse Scholen) heeft gezocht naar een goed AVG proof alternatief. De keuze is gevallen op Social Schools. De functionaliteiten van de School APP zijn te vergelijken met die van Mijnschoolinfo. Meer info over het platform en de app kunt u hier vinden: https://www.socialschools.nl
De overstap zal in januari plaatsvinden. U wordt hier binnenkort verder over geïnformeerd. 

Covid-19  proof

Kerstdiner 

Ieder kind zijn eigen bordje mee

Wij organiseren voor de kinderen een kerstdiner en vragen u uw kind(eren) een bordje met wat hartigs en wat zoets mee te geven. School zal voor de aankleding (servetten/ tafelkleden etc), drankjes en wat lekkers zorgen.

De kleuters worden om 16.45 uur op school verwacht (indien er een broer of zus op school zit mag deze alvast naar zijn/haar eigen klas lopen). Om 17.00 worden de leerlingen van de midden- en bovenbouw verwacht. Ook bij deze bijzondere gelegenheid hopen wij dat de kinderen door maximaal één ouder lopend worden gebracht. 
Om 18.00 uur komen de kleuters met hun juf naar buiten (indien zij een oudere broer of zus op school hebben, blijven zij tot 18.15 bij hun juf). Het is fijn als de kleuters ook echt om 18.00 uur door u worden opgehaald. Dan wordt er ruimte gemaakt voor de  midden- en bovenbouw. Zij komen om 18.15 uur naar buiten.
Houd u er alstublieft rekening mee dat het rond deze tijd druk (met verkeer) is. Ook bij ons in de straat. Wij vragen u met klem, indien mogelijk, niet op de fiets naar school te komen maar lopend. Dit in verband met de veilijgheid van onze leerlingen.

Werkweek groep 8

8 t/m 11 juni 

Dit jaar gaat groep 8 naar een spetterende lokatie in Nederland. Het wordt een werkweek vol leuke en sportieve georganiseerde bezigheden. Doordat deze lokatie niet gesubsidieerd is, zullen de deelnemerskosten wat hoger liggen dan de voorgaande jaren. Wij vragen een bijdrage van 150 euro per leerlingen. 

Overblijven op school

Om het overblijven op school goed en veilig te laten verlopen werken wij samen met medewerkers van 2Samen. 
U zult begrijpen dat dit kosten met zich meebrengt. De bijdrage voor de TSO (tussen schoolse opvang) is daarom niet vrijwillig. Mocht u de bijdrage nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Indien dit financiële problemen voor u oplevert dan kunt u contact opnemen met onze administratie. 

Ooievaarspas

voor december scannen

Vergeet niet uw ooievaarspas te laten scannen bij de administratie om de tegemoetkoming in de vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per leerling gefinancierd te krijgen. Let op: daarvoor moeten de Ooievaarspassen vóór de kerstvakantie worden gescand. Vanaf januari 2021 is dat niet meer mogelijk.  

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net