Nieuwsbrief nummer 5

Mei 2021

Agenda:  
week van 31 mei en 7 juni: toetsweek
10 juni: schoolreis bovenbouw
18 juni: studiedag, kinderen zijn vrij
25 juni: schoolreis onder- en middenbouw en verslagen mee

Nieuws over de directie

 In verband met het vertrek van Mireille Heijboer heeft de benoemingsadviescommissie (BAC) zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het wervingstraject van een nieuwe directeur voor onze school. Het traject is inmiddels afgerond. En dat betekent dat de Valkenbos een nieuwe directeur heeft. 

Met trots mag ik jullie vertellen dat ik, Tingue Klapwijk, per 1 juni 2021 de nieuwe directeur van De Valkenbos zal zijn. Veel ouders zullen mij al kennen, maar toch stel ik me graag kort aan u voor.

Al 18 jaar werk ik met onzettend veel plezier op deze prachtige school. In juni 2003 liep ik de drempel van de Valkenbos over en was ik verkocht. De fijne sfeer, de enthousiaste kinderen en betrokken leerkrachten hebben mij destijds doen besluiten hier graag te willen werken. Ik ben begonnen als leerkracht in de bovenbouw. Naast het lesgeven ging ik me ook inzetten voor het onderwijs buiten de klas en de school. Ik werd bouwcoördinator, zat in de MR, heb veel gewerkt aan onderwijsveranderingen en sinds maart 2020 was ik adjunct-directeur en heb ik intensief samengewerkt met Mireille Heijboer. In januari ben ik trotse moeder geworden van Valentijn. Ik heb genoten van mijn verlof en besloot, na het bericht dat Mireille onze school zou verlaten, te solliciteren voor de functie van directeur. 

Ik heb onzettend veel zin om samen met het team, de kinderen en u deze mooie school nog mooier te maken. Ik ben bijna iedere ochtend te vinden bij het hek om de kinderen te verwelkomen en hoop ook u daar (maar het liefst natuurlijk in de school) nog vaak te zien. 

Centrale eindtoets

rapportages zijn binnen

In april hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt. De rapportages zijn inmiddels binnen en aan iedereen meegegeven. We zijn trots op hoe hard de kinderen de afgelopen maanden hebben gewerkt en wensen ze alvast veel plezier en succes met de overstap straks naar het VO. 

We zijn nog in afwachting van de uitslagen van de Entreetoets (groep 7). Zodra de rapportages binnen zijn, worden deze met de desbetreffende kinderen en ouders gecommuniceerd. 

HULP GEZOCHT

bij het halen en brengen

We krijgen helaas nog steeds klachten van buren over de volle Cederstraat tijdens het halen en brengen van de kinderen. 

We  begrijpen dat het druk is tijdens het brengen en halen. De Cederstraat is een smalle, drukke straat en dat zorgt in deze tijd voor een uitdaging. 

Maar daar kunnen we wel samen iets aan doen. En daarom vragen we uw hulp bij het volgende:

- loop op de stoep (dus niet fietsen)          - parkeer uw (bak)fiets aan het begin van de straat                                                          - verlaat de straat na het halen en brengen zo snel mogelijk                            -wilt u gezellig kletsen met iemand, doe dat dan thuis of een stukje verder in de wijk, maar niet in de buurt van school.    

Laten we er met z'n allen voor zorgen dat er niet onnodig schade aan auto's ontstaat en dat buurtbewoners op een prettige manier bij hun huis kunnen. We zullen als school de aankomende weken een extra oogje in het zeil houden, zodat het halen en brengen zo prettig mogelijk verloopt. 

GMR

zoekt nieuwe leden

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen. In de GMR wordt gesproken over zaken op het bovenschoolse niveau. De kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld, hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende scholen en het lerarentekort. De GMR kent 16 leden en is op zoek naar ouders/verzorgers die zijn gelederen komen versterken. 

Wanneer u zitting wilt nemen of meer wilt weten, kijk dan op www.dehaagsescholen.nl of stuur een mail (vóór 31 mei) naar GMR@dehaagsescholen.nl. 

Leerlingtevredenheid

     welbevinden en sociale veiligheid

Eerder dit jaar hebben we deelgenomen aan de leerlingpeiling sociale veiligheid en welbevinden van Scholen met Succes. We zijn trots te kunnen vertellen dat de leerlingen van groep 7 en 8 onze school waarderen met een 8,6 op het gebied van welbevinden (landelijk gemiddelde 8,1) en een 9,3 op het gebied van sociale veiligheid (landelijk gemiddelde 8,7). Deze mooie uitslag is onlangs besproken in de MR. Ook de kinderen van groep 7 en 8 zijn vandaag op de hoogte gebracht. We hebben de prachtige scores met hen gedeeld, maar ook verteld dat er ongetwijfeld kinderen zijn die zich niet altijd veilig en prettig voelen op school. Zij kunnen met hun verhaal altijd terecht bij de groepsleerkracht, onze vertrouwenspersonen of bij de directie. 

Schoolspullenpas

voor kinderen tussen 4-18 jaar

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse Ooievaarspas kunnen bij Leergeld Den Haag de schoolspullenpas aanvragen. Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind. Een ingevuld formulier kan naar Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. U kunt de aanvraag ook digitaal doen: https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp 

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18-22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari- 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022