Nieuwsbrief Valkenbos

Januari  2019 - nummer 06

Agenda:  

29-01 Groep 4 t/m 8 schaatsen 
06-02 Toneelochtend
15-02 Rapporten mee naar huis
20 -02 Juffen/meester dag
22-02 Studiedag (school gesloten)

Wetenschap en Techniek

De kinderen hebben weer vier mooie techniek lessen de afgelopen periode gehad. Deze keer hebben groepen  een drummachine gemaakt waarbij de onderliggende theorie hen leert hoe je van een circulaire beweging een lineaire beweging kan maken. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een oliepomp/jaknikker.

Onderzoekend en Ontwerpend leren

Deze week is in de Jaarbeurs Utrecht de NOT (de Nationale Onderwijs Tentoonstelling). Dit is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux. Een aantal van onze leerkrachten hebben de beurs bezocht en inspiratie opgedaan voor onze school. Juf Jarah stond dit jaar zelf op de beurs met het ontwerpproject Roza Rozeur, ingenieur! Roza Rozeur bedenkt en maakt de meest geweldige ontwerpen. Maar omdat ze bang is om te mislukken verbergt Roza haar uitvindingen. Tot tante Roos op bezoek komt.
Zij leert Roza dat je je voor een mislukking niet hoeft te schamen - je kunt er juist een feestje van maken!

“Super om te zien hoe kinderen door te ontwerpen een growth mindset ontwikkelen. Ze leren om op verschillende manieren door te zetten. Het project is een samenwerking van:ontwerpen in de klas en Kleuteruniversiteit.

Juf Jarah schrijft mee aan projecten over ontwerpend leren passend bij prentenboeken. Hier gebruikt zij  haar ervaringen en de inspiratie die ze opdoet in de klas en om collega’s te enthousiasmeren. Meer weten? Lees dan het blog van Jarah op Kleuteruniversiteit.

Zaterdag 26-01 geeft juf Sandra op de NOT de workshop: met ontwerpend leren creativiteit stimuleren en contact met ouders intensiveren.
U kunt meer lezen over onze ervaringen met ontwerplessen die we samen met ouders geven via https://samenindeklas.nl/ready-to-go/

Vorige week is er via Mijnschoolinfo een mailing uitgegaan met de oproep voor hulp van ouders bij de Samen in de klas lessen op onze school. Aanmelden kan nog steeds bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt!

 

Juf Jarah

Onderzoekend en Ontwerpend leren

Betalingen overblijf 

Wanneer uw kind overblijft zijn hier (verplichte) kosten aan verbonden. Deze zijn helaas nog niet door iedereen betaald. Zou u deze zo spoedig mogelijk kunnen overmaken indien u dit nog niet heeft gedaan.
De kosten zijn als volgt:
€ 125,00 voor het eerste kind,
€ 95,00 voor het 2e kind en
€ 70,00 voor 3e en volgende kind.
Graag overmaken onder vermelding: TSO en de voor en achternaam van uw kind(ren)IBAN: NL 46 INGB 000 723 4034 t.n.v. DHS Valkenbos. 

 

Mijn School Info

Bijna alle ouders hebben zich aangemeld. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest dit te bewerkstelligen dan kunt u een nieuwe koppelcode vragen aan Eric Kandhai. 
e.kandhai@valkenbos.net  Ook de 
 klassenouders en de MR gaan gebruik maken van dit communicatieplatform. 

Vanuit de medezeggenschapsraad

MR

De MR is voortvarend met Mireille bezig met verschillende grotere onderwerpen waar jullie als ouders direct mee te maken hebben. Zo hebben we ingestemd met de implementatie van MSI en met de nieuwe TSO constructie. We verwachten dat met het nieuwe TSO systeem met inzet van professionele opvang en vaste overblijfmedewerkers er een stuk druk zal wegvallen voor Joke en voor de docenten die ook regelmatig moesten bijspringen als ouders niet verschenen. Ouders die toch graag willen helpen bij de TSO zijn nog steeds van harte welkom.  We zullen dit systeem t.z.t. ook evalueren, de eerste reacties zijn positief! Verder zijn we als MR ook afgelopen periode akkoord gegaan met de manier van besteding van de werkdrukgelden en we hebben de begroting en het jaarplan besproken.

Thema-avond woensdag 27 maart!

Save the date, woensdag 27 maart organiseert de MR weer een avond voor alle ouders. Dit jaar doen we dat met hulp van ouders van de school zelf. Er zijn al hele leuke aanmeldingen binnen, met heel diverse thema’s, die een lezing of workshop willen geven. Er zijn nog wat plekjes over; dus pak je kans! We zoeken ouders die het leuk vinden om op die avond een korte workshop of lezing te geven met een onderwerp dat verbonden is aan onderwijs, opvoeding, ouderschap, kinderen etc.. Reageren kan nog tot 9 februari.

Verkeersveiligheid

Rond school

Samen met CMS De Abeel en de Bavinckschool maken wij ons sterk om de verkeersveiligheid te verbeteren rondom school. Help u mee?!
Let goed op waar u mag parkeren met de auto. Wanneer u uw auto (even) parkeert op plekken waar dit niet is toegestaan levert dit gevaarlijke situaties op voor de kinderen.