Nieuwsbrief nummer 6

Juni 2021

Agenda:  

24 juni: mb verslagen mee

25 juni: schoolreis onder- en middenbouw

25 juni: bb verslagen mee 

week van 28 juni: verslaggesprekken gr 2 en 5 en gesprekken voorlopig advies groep 7 

30 juni: meester- en juffendag (info via de weekmail)            

2 juli: op bezoek in de nieuwe klas 

volgende nieuwsbrief: vrijdag 2 juli 

Vertrek juf Anna (ob4) en meester Eric (bb1)

Meester Eric en juf Anna gaan onze school aan het eind van dit schooljaar helaas verlaten. Meester Eric heeft 6 jaar in de bovenbouw gewerkt en gaat na de zomervakantie lesgeven aan groep 3 op basisschool de Wissel. 

Juf Anna heeft 2 jaar op onze school gewerkt. Een jaar in de middenbouw en dit schooljaar in de onderbouw. Juf Anna gaat vanaf augustus werken op basisschool Het Volle Leven. We zullen juf Anna en meester Eric missen en wensen hen heel veel plezier en succes toe op hun nieuwe school.

Formatie 2021-2022

Zoals u hebt kunnen lezen zullen juf Anna en meester Eric ons helaas gaan verlaten. Dat zorgt voor ruimte in de formatie op Valkenbos. Dat betekent dat we binnen ons team ruimte hebben voor een nieuwe onderbouw meester of juf. Kent of bent u iemand die interesse heeft om op onze leuke school te komen werken, neem gerust contact met ons op. Op dit moment zijn we druk bezig om de formatie rond te krijgen en we hebben er alle vertrouwen in dat dat ook dit jaar weer gaat lukken. Op vrijdag 2 juli ontvangt u van ons een overzicht van de formatie voor het schooljaar 2021-2022 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). 

Verslaggesprekken

groep 2, 5 en 7

In de week van 28 juni vinden de verslaggesprekken voor groep 2 en 5 plaats. Ook zijn er gesprekken voor groep 7 waarin de kinderen hun voorlopige advies voor het VO krijgen. Ouders van kinderen uit groep 2, 5 en 7 kunnen zich vanaf vandaag (eind van de dag) via Socialschools inschrijven voor een gesprek. De gesprekken vinden fysiek, op school, plaats en beide ouders zijn welkom. We volgen de maatregelen van het RIVM m.b.t. het dragen van een mondkapje (zie persconferentie vanavond). In het klaslokaal is er voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Kom a.u.b. vlak voor de afgesproken tijd de school in en verlaat de school zo snel mogelijk na het gesprek. Heeft u liever een gesprek via TEAMS, ook dat is mogelijk. U kunt dat aangeven bij de desbetreffende leerkracht. Voor de adviesgesprekken van groep 7 is het van belang dat uw zoon/dochter bij het gesprek aanwezig is. 

Kennismaken in de nieuwe groep

Het is altijd een spannend, maar vooral heel leuk moment. De overstap van de onderbouw naar de middenbouw of je gaat van groep 5 naar groep 6. Bij welke vriendjes en vriendinnetjes kom je in de klas? Welke meester of juf krijg je volgend schooljaar? De kinderen van groep 3, 4, 6 en 7 kijken er naar uit om hun nieuwe klasgenootjes te ontmoeten. Op vrijdag 2 juli horen de kinderen in welke klas ze volgend jaar zitten, maken ze kennis met hun nieuwe klasgenootjes en doen de meesters en juffen een aantal activiteiten om elkaar alvast een beetje te leren kennen. Op die dag, vrijdag 2 juli, krijgen alle ouders via Socialschools een berichtje met daarin de indeling voor hun zoon/dochter voor het nieuwe schooljaar. 

Afscheid groep 8

Op vrijdag 9 juli nemen we met een geweldige voorstelling in theater de Regentes afscheid van groep 8. Hoe deze dag ingevuld wordt, is  afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 en de regels en richtlijnen die het theater hanteert. We houden ouders van groep 8 via de weekmail op de hoogte van de afscheidsdag. 

Nieuwe Montessori peuterbouw

groep bij 2Giraffen


Als 2Giraffen hebben wij een vergunning aangevraagd voor het starten van een nieuwe opvangvorm bij Kindercentrum 2Giraffen. Als deze vergunning wordt goedgekeurd (en die kans is groot), starten wij het komende schooljaar met een nieuwe groep. Vanaf maandag 30 augustus 2021 heeft Montessori Kindercentrum 2Giraffen naast drie dagopvanggroepen (één babygroep, twee peutergroepen) en zes buitenschoolse opvang groepen ook een peuterbouw –
groep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Openingstijden
Deze peuterbouw - groep is geopend tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00uur. We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk samenkomen in hun vertrouwde groep met vaste medewerkers. Bij de peuterbouw werken we daarom met koppeldagen. Op deze dagen hebben we op die manier een gelijke groepsindeling. De dagen die aan elkaar gekoppeld zijn: maandag & donderdag en dinsdag & vrijdag.
De Montessorivisie bij peuteropvang 2Giraffen
Het bijzondere aan ons Kindercentrum, is dat naast het pedagogisch beleid van Kinderopvang 2Samen de visie van Maria Montessori centraal staat. Deze wordt geïntegreerd in de inrichting (meubels op kindhoogte), het pedagogisch handelen (het kind als individu staat centraal, “help mij het zelf te doen”) en het activiteitenaanbod (inspelen op de behoeftes en ontwikkeling en vrijheid van keuze).
Dagprogramma
Iedere ochtend komen er verschillende vormen van aanbod terug in het dagprogramma. Denk hierbij aan:
• Individuele werkjes gericht op persoonlijke interesse en ontwikkelingsbehoefte
• Groepsactiviteiten waarbij de interactie tussen kinderen gestimuleerd wordt
• Buitenspelen: bewegen en de natuur ontdekken
• Speelgoed en materiaal dat prikkelt en stimuleert tot spel en ontwikkeling
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op: De pagina van de peuterbouw. 
Interesse?
Het aanvragen van een rondleiding en/of inschrijven is al mogelijk (dit kan via de website), de officiële contracten worden pas gereed gemaakt wanneer de vergunning is afgegeven.

Inzamelproject stichting Stibat 

Wist u al dat wij als school meedoen aan het inzamelingsproject van de stichting Stibat? In de hal van de school staat een inzamelmeubel waar kinderen lege batterijen in kunnen doen. Zo helpen we het milieu een handje. Daarnaast ontvangen we als school per ingezamelde kilo batterijen €0,25. Daar kopen we buitenspeelgoed van voor de kinderen. Helpt u mee met inzamelen? 

ZOMERVAKANTIEACTIVITEITEN BIJ de DNKRS

activiteiten voor hoogbegaafden 

Ook deze zomervakantie organiseren DE DNKRS allerlei leuke activiteiten. Klik op deze link voor meer informatie. 

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18-22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari- 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022