Nieuwsbrief Valkenbos

februari 2019 - nummer 07

Agenda:  

15-02 Rapporten mee naar huis
20 -02 Juffen/meester dag
22-02
Studiedag school gesloten
25-02- 01-03 voorjaarsvakantie
08-03 Bovenbouw disco
15-03 Wegens staking school geslotenLeerlingenactie voor het klimaat

Leerlingen uit groep 8 hebben zich ingezet voor het klimaat. Zij waren te zien bij het jeugdjournaal en hebben de krant bereikt. Wij zijn enorm trots op onze klimaat demonstranten.

Spelling en Taal

Spelling langs de lijn en Taal Doen!

Wij zijn tijdens de studiedagen o.a.bezig geweest met de huidige werkwijze van onze taal en spellings methode. De methode die wij hier momenteel voor gebruiken is verouderd en voldoet niet aan onze eisen. Graag willen wij onze montessoriwerkwijze vasthouden en werken met doelen vanuit de leerlijnen. In samenwerking met het CED zijn wij tot een keuze gekomen: Spelling langs de lijn. Voor de verwerking hebben wij naast deze methode gekozen voor Taal Doen! Dit zijn de nieuwe Montessori taalkasten. Spelling langs de Lijn wordt momenteel geimplementeerd. Na de voorjaarsvakantie gaan wij hiermee van start. 
Innovatie- en organisatieadviseur Guyanne van der Horst (CED) helpt ons hierbij. Tingue  Klapwijk heeft tijd gekregen om deze ontwikkeling goed van start te laten gaan. De mooie nieuwe Montessori taalkasten worden voor de zomervakantie geleverd. Deze zullen komend schooljaar geimplementeerd gaan worden. 

 r

Staking 15 maart 

In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs.

In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog weinig tot geen verbetering in.
In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.

Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland voor. Dit probleem wordt steeds groter. Ook onder directeuren ontstaan er grote tekorten. Ons team op school moet in staat gesteld worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen.

Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.

Een groot gedeelte van ons team op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15 maart) het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en op het Malieveld in Den Haag laten zien dat het onderwijs op deze manier niet langer gaat.

Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Wij begrijpen dat dit lastig kan zijn. Nog lastiger wordt het als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn. Zie https://lerarentekortisnu.nl/toevoegen/

Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat als we richting de Provinciale Staten- verkiezingen, resultaat kunnen boeken er al deze kabinetsperiode een begin gemaakt kan worden met kiezen voor onderwijs en dat er daadwerkelijk geld voor onderwijs wordt vrijgemaakt.

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
17-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
19-06 2020

Save the date

MR Thema avond 27 maart

Mijn School Info

Bijna alle ouders hebben zich aangemeld. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest dit te bewerkstelligen dan kunt u een nieuwe koppelcode vragen aan Eric Kandhai. 
e.kandhai@valkenbos.net  Ook de 
 klassenouders en de MR gaan gebruik maken van dit communicatieplatform.