Nieuwsbrief nummer 5

Mei 2021

Agenda:  
9 juli: afscheidsdag groep 8

16 juli: kinderen om 12.15 uur vrij

20 juli t/m 27 aug: zomervakantie 

31 augustus: 1ste schooldag 

Formatie 2021-2022

Het is ieder jaar weer een enorme puzzel, maar ook voor volgend schooljaar is de formatie weer rond. En dat betekent dat er voor iedere groep één of meerdere meesters of juffen zijn die er met de kinderen een fantastisch jaar van gaan maken. In deze tijden met grote lerarentekorten is dit super goed nieuws. 

Hieronder vindt u de formatie voor volgend schooljaar, natuurlijk onder voorbehoud van mogelijke veranderingen die nog onverwachts plaats kunnen vinden. 

Vandaag hebben de kinderen kennisgemaakt met hun nieuwe klasgenootjes. Er werden spelletjes gedaan, er werden hobbies en interesses met elkaar gedeeld en namen geoefend. Tijdens mijn rondje door de school zag het er ontzettend gezellig uit. U ontvangt van de huidige leerkracht van uw kind een bericht via Socialschools. Daarin staat in welke groep uw kind volgend schooljaar is ingedeeld. 

     Verkeersveiligheid

in de straat 

De verkeersveiligheid in de straat tijdens het brengen, maar vooral ophalen van de kinderen is nog steeds zorgelijk. Als school willen we dat onze kinderen veilig naar school  kunnen gaan. Om automobilisten erop te attenderen dat zij een drukke straat naderen, hebben we 2 verkeersmaatjes aangeschaft (zie afbeelding). Daarnaast zal er na de zomervakantie meerdere malen per week door de gemeente gehandhaafd worden om ervoor te zorgen dat verkeersregels nageleefd worden en de kinderen veilig kunnen oversteken en de straat kunnen verlaten. 

Besteding ouderbijdrage

Door de ouderbijdrage die wij van u ontvangen krijgen de kinderen een breed cultureel en creatief aanbod. Ook dit jaar hebben we, ondanks Covid-19, deze gelden weer goed kunnen besteden. Naast alle feestdagen zoals Sint en Kerst hebben de kinderen muzieklessen gehad van juf Martine, handvaardigheid van juf Cornelie, drama van juf Monique en dans van juf Anouschka. Tijdens de lockdown zorgden zij voor filmpjes, zodat de kinderen op creatief vlak ook thuis lekker bezig konden zijn. Een aantal groepen zijn naar het museum/theater geweest, klassen hebben gekeken naar online voorstellingen of er was een voorstelling op school in plaats van in het theater. Gelukkig konden alle schoolreisjes naar boerderij het Geertje, Duinrel en de Efteling doorgaan. Ook volgend schooljaar zal er weer een breed creatief en cultureel aanbod zijn dat we van uw bijdrage zullen betalen. 

Gevonden voorwerpen

Vanaf maandag 5 juli liggen alle gevonden voorwerpen in de hal. Bent u iets kwijt? Vraag uw zoon/dochter dan even goed tussen de gevonden voorwerpen te kijken. Op vrijdag 16 juli wordt alles opgeruimd en gedoneerd aan een goed doel. 

Olympic festival

 Tijdens de Olympische Spelen worden tal van sportieve activiteiten door de hele stad georganiseerd. Deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk! Daarnaast vindt er een festival plaats op het sportstrand van Scheveningen (rondom het Beachstadium), hiervoor staat een kortingscode in het vakantiepas-boekje dat alle kinderen krijgen.

Meer informatie over het TeamNL Olympic Festival op het strand en in de stad vind je via www.teamnl.org/festival

Studiedagen

2021-2022

Ook in het komende schooljaar zullen er weer een aantal studiedagen zijn. Op deze dagen zijn de kinderen vrij: 

maandag 20 september 2021

vrijdag 15 oktober 2021

vrijdag 24 december 2021

vrijdag 25 februari 2022

woensdag 16 maart 2022 

dinsdag 7 juni 2022                       

Schoolvakanties 

2021-2022

Herfstvakantie: 18-22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari- 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april - 8 mei 2022
Zomervakantie: 11 juli- 19 augustus 2022