Nieuwsbrief Valkenbos

maart 2019 - nummer 09

Agenda:  
15-03 Wegens staking school gesloten
25-03- 29-03 oudergesprekken rapport
27-03 MR Rhema avond
18 -04 Paasontbijt

Staking 15 maart (School gesloten)

In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs.

In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit vooralsnog weinig tot geen verbetering in.
In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.

Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland voor. Dit probleem wordt steeds groter. Ook onder directeuren ontstaan er grote tekorten. Ons team op school moet in staat gesteld worden om een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen.

Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.

Een groot gedeelte van ons team op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15 maart) het werk neerleggen op vrijdag 15 maart en op het Malieveld in Den Haag laten zien dat het onderwijs op deze manier niet langer gaat.

Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school gaan. Wij begrijpen dat dit lastig kan zijn. Nog lastiger wordt het als er steeds vaker op onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn. Zie https://lerarentekortisnu.nl/toevoegen/

Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat als we richting de Provinciale Staten- verkiezingen, resultaat kunnen boeken er al deze kabinetsperiode een begin gemaakt kan worden met kiezen voor onderwijs en dat er daadwerkelijk geld voor onderwijs wordt vrijgemaakt.

MR Thema avond 27 maart

In het teken van delen van kennis en ervaringen!

Zoals eerder aangekondigd doen we het dit jaar iets anders dan anders op de thema-avond. Dit jaar geven we onze eigen ouders de ruimte om hun kennis en kunde te delen! De keuze bestaat uit maar liefst 8 workshops georganiseerd door gepassioneerde ouders, met heel diverse thema’s voor ouders voor kinderen van verschillende leeftijden.

Via MSI kun je 3 workshops aangeven van je voorkeur. De thema’s van de workshops worden aan het eind van deze uitnodiging beschreven. De uiterste inleverdatum is dinsdag 12 maart. De MR gaat dan een indeling maken. Op de avond zelf kun je zien voor welke 2 workshops je bent ingedeeld. De avond ziet er als volgt uit:
19.30 Inloop
19.45 Opening
20.00 Workshop ronde 1
20.45 Pauze
21.00 Workshop ronde 2
21.45 Afsluiting
Graag tot ziens op de 27e!

Workshops

Workshops 27 maart

Workshop 1De 4 waarden voor een goed leven, door Eric en Mechteld     
Workshop 2: Sjoerd met ‘de perfecte ouder…’
Workshop 3:Jarah en Els, met ‘Ontwerpen in de klas’
Workshop 4: Mindful Ouderschap door Pamela en Marcus
Workshop 5: Anna met ‘De filosofie van eten’
Workshop 6:Metha en Anne van het CJG over ‘de pre-puberteit’
Workshop 7:‘Mythen in het onderwijs’ door Nadira Saab
Workshop 8:Techniek door Joost Luttge van Young Engineers 

Lessen starten om 8.30 uur

Wilt u voor 8.30 binnen zijn

Gelukkig zijn de meeste kinderen ruimschoots op tijd binnen en kunnen de groepen op tijd starten met de lesactiviteiten. Helaas zijn er ook enkele kinderen structureel te laat. Dit is voor iedereen vervelend. Bij veelvuldig te laat komen zijn wij als school genoodzaakt dit te melden bij  de leerplichtambtenaar.

Oudergesprekken

Inschrijven via MSI

Vanaf vanmiddag kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken via Mijn School Info!!
De gesprekken vinden plaats in de week van 25 maart. 

Schoolvakanties 2019-2020

Komend schooljaar

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23-12 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24-02 t/m 28-02 2020
Mei vakantie: 27-04 t/m 08-5 2020
Zomervakantie: 20-07 t/m 28-08 2020

Studiedagen: school gesloten
16- 09 2019   06-12 2019 
17-10 2019    06-01 2020
18-03 2020    21-02 2020
19-06 2020

Extra bewegingsmoment

Judo voor kleuters

Kinderen in Nederland bewegen te weinig. Onze onderwijsminister zou daarom graag zien dat scholen meer uren gymnastiek aanbieden. Helaas gelden er in zo'n geval fysieke beperkingen: de gymzaal in onze school is al volledig bezet...   We denken echter, samen met onze buurschool, na over een creatieve oplossing: in samenwerking met de judovereniging kunnen we onze jonge leerlingen vanaf het komend schooljaar wellicht judolessen gaan aanbieden. We houden u op de hoogte!