Nieuwsbrief Valkenbos

Wij gaan weer open per 11 mei

Samen staan wij sterk.

Wij zijn ontzettend blij dat het kabinet heeft besloten dat wij deels open mogen na de meivakantie. Wij hebben dan ook besloten om direct per 11 mei te gaan starten! Het liefst zouden we meteen iedere leerling 5 dagen fysiek onderwijs gunnen, dit is echter praktisch niet haalbaar en mag ook niet volgens de richtlijnen van het kabinet. Indien u uw kind(eren) liever nog niet naar school wil brengen respecteren wij dit natuurlijk. Zou u dit wel kunnen melden zodat wij wel in contact blijven en dit kunnen registreren. 

Alle leerlingen van groep 0 t/m 8 gaan twee dagen per week naar school. De leerlingen zijn ingedeeld per groep. Er zijn vier groepen aangemaakt op alfabetische volgorde. Dit hebben we gedaan zodat broertjes en zusjes tegelijkertijd naar school kunnen. Dit lijkt ons voor u als ouder het meest gemakkelijk. 

Er zijn vier groepen: A B C en D.
Op maandag gaan groep A en C (groep 0-8) naar school
Op dinsdag gaan groep B en D (groep 0-8) naar school
Op donderdag gaan groep A en B (groep 0-8) naar school
Op vrijdag gaan groep C en D  (groep 0-8) naar school
Als het goed is heeft u te horen gekregen in welke groep uw kind(eren) zit(ten).

Deze namenlijst staat vast; we hebben er voor gezorgd dat kinderen uit één gezin op dezelfde dagen zijn ingedeeld. Er mag dus niet onderling geruild worden, en helaas kan de samenstelling van de groepen door de week heen niet wijzigen. Deze strenge regels zijn het gevolg van voornoemd protocol: het contact tussen kinderen en volwassenen dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Bovendien is niet uitgesloten dat uw kind les krijgt van een ander dan zijn/haar eigen leerkracht, al zullen we dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Neem je laptop mee naar school

 geleende laptops

Indien u een laptop leent van school willen wij vragen deze telkens mee te nemen naar school. Aan het eind van de dag gaat deze weer mee naar huis.

Op woensdag

Onderwijs op afstand

Op de woensdag hebben de kinderen geen les. Op deze dag kunnen zij thuis aan de slag met de lesbrief (onderwijs op afstand). Deze dag zijn de leerkrachten wel op school indien het hun werkdag is. Zij krijgen deze dag de tijd om voor te bereiden op het thuisprogramma voor de komende week en schoolprogramma. Ook zullen de virtuele oudergesprekken en kind gesprekken via Teams vanuit Office 365 plaatsvinden op deze dag. 

Halen en brengen vanaf 11 mei

Ouders zijn helaas op dit moment niet welkom in school of op ons schoolplein. Om te voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan werken wij met een tijdslot. Wij vragen u dan ook echt uw kind(eren) op tijd te brengen en te halen. Ook vragen wij u om het afscheid kort te houden en om één ouder per gezin de kind(eren) bij de hekken af te laten leveren. Er zal een looproute zijn voor ouders die naar het kinderdagverblijf gaan. Zij mogen het plein betreden via deze looproute.

Om het brengen en halen van de kinderen zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij het volgende:
Kom via de Fahrenheitstraat en verlaat de Cederstraat via de Valkenboskade.  Zo wordt het een één richtingsverkeer. Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant van de stoep. Mocht het niet lukken de Cederstraat te verlaten via de Valkenboskade, wilt u dan gebruikmaken van de stoep aan de overkant van de school. 

Schooltijden

Tijdslot

Om 8.15 uur worden de kleuters aan het hek afgeleverd door ouders. De leerkrachten staan klaar uw kind(eren) op te vangen en te verwelkomen.

Om 8.30 zijn de groepen 3 t/m 5 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.

Om 8.45 zijn de groepen 6 t/m 8 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.

 Om 14.30 uur zullen de kleuters op het plein staan en worden weer door de leerkracht naar u begeleid naar het hek.

 Om 14.45 uur is de middenbouw uit. Leerkrachten verzamelen op het plein en geven de kinderen aan u mee (buiten het hek).

 Om 15.00 uur is de bovenbouw uit. Leerkrachten verzamelen op het plein en geven de kinderen aan u mee (buiten het hek). Mochten er bovenbouw leerlingen met ouders vanuit de midden- of onderbouw mee naar huis moeten dan mogen zij om 14.30 of 14.45 naar huis. Dit zodat u als ouder niet hoeft te wachten.

 

Gezinnen met kinderen in verschillende bouwen brengen hun kind in het tijdslot voor het jongste kind. Broers en zussen uit midden- en bovenbouw kunnen daarbij direct door naar binnen lopen.

 

Noodopvang

De kinderen worden om 8.15 uur bij het hek opgevangen en gaan naar het gemarkeerde vak op het plein voor de noodopvang. De kinderen die niet naar de BSO gaan na schooltijd, gaan met de leerkracht weer naar de gemarkeerde plek op het plein om 14.30 uur en worden aan het hek afgeleverd. De dagen dat de leerlingen ingeroosterd zijn bij de groep gaan zij naar hun eigen groep. Onze naschoolse opvang vanuit Dak en 2Samen werken mee met ons rooster. Ouders dienen de kinderen zelf aan te melden bij de BSO en school voor noodopvang indien zij vitale beroepen uitoefenen. 

Kom lopend naar school

Het verzoek is om de kinderen niet op de fiets naar school te laten komen als u binnen een straal van 1 kilometer woont. Wij willen zo min mogelijk fietsen stallen op het plein bij de nooduitgang. Indien uw kind echt op de fiets naar school moet komen dan zal hij/zij zelfstandig de fiets in de fietsenstalling moeten plaatsen.

 

Eten en drinken

Trakteren

Er zal op worden gelet dat iedereen goed de handen wast bij het bereiden en eten van fruit/lunch. Geef uw kind dus fruit/lunch mee waaraan zo weinig mogelijk geschild of uitgepakt hoeft te worden. Kinderen mogen geen voedsel delen en trakteren en/of het rondgaan door de klassen is niet toegestaan. De leerkracht zal op gepaste wijze aandacht besteden aan de jarige! Tijdens de eetmomenten zitten de kinderen aan hun eigen tafeltje, ook in de onderbouw.

Lees verder

Schoonmaak

Zal zorgvuldig en vaak gebeuren.


Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven zullen we de oppervlakten die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen en laptops worden vaak gereinigd; deels door de leerlingen zelf, deels door de leerkrachten en het schoonmaakpersoneel.

Vakanties 

2020-2021

De Vakanties en margedagen voor komendschooljaar kunt u vinden in de agenda van Mijn School Info.

Openbare Montessorischool Valkenbos | Cederstraat 29, 2565 JM Den Haag | 070-3600377 | info@valkenbos.net