Nieuwsbrief Valkenbos

laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Afscheid van Jarah de Weerdt

Onderbouw 4

Ik dacht het al een tijdje... "Dit zou best wel eens mijn laatste jaar op de Valkenbos kunnen worden". Maar zodra deze gedachte bij mij verscheen, kwam ook de buikpijn opgezet. Want weggaan van de Valkenbos betekent dat ik niet meer elke dag "mijn" school binnenstap. "Mijn" lokaal niet meer vol zie lopen met "mijn" kleuters. Niet meer over "mijn" gangen loop in het fijne gebouw. Gangen die voelen als thuis, met in elk hoekje en gaatje herinneringen en gevoelens. Niet meer aangesproken worden met "juf Jarah" en geen oud-leerlingen meer zien, sommigen al zo oud dat ze nu hun laatste weken vieren in groep 8. Het voelde en voelt nog steeds zwaar, maar ik heb na zoveel jaren voor de klas behoefte aan een nieuwe uitdaging. En dus is het nu echt tijd om afscheid te nemen.

Per 1 september start ik als onderwijsadviseur bij het HCO. Op 16 juli heb ik mijn laatste werkdag voor de klas en zwaai ik, coronaproof, naar iedereen achter het hek (ik heb een stom jaar uitgekozen om afscheid te nemen...). Ik sluit daarna mijn klassendeur en daarmee een mooi hoofdstuk af. Het was een tijd waarin jullie met mij mee leefden (letterlijk en figuurlijk) in goede en slechte tijden. En voor deze tijd wil ik jullie allemaal, ouders en leerlingen, bedanken. Bedankt voor jullie vertrouwen en warmte.
Ik ga jullie missen.
Jarah

Nieuwe collega

Imke Bouts onderbouw 4

Mijn naam is Imke Bouts, geboren en getogen in Limburg, maar al sinds een aardig aantal jaren woonachtig in Den Haag. In mijn vrije tijd zult u mij  regelmatig  zien fietsen door Den Haag, maar de kans is ook groot dat u mij tegenkomt in de duinen, op een terrasje of (als dat weer kan) een festival in de stad.
Een andere passie is het reizen. Zo heb ik in Australië gewoond/gewerkt, heb ik in Thailand Muay Thai meegepikt en schrijf ik regelmatig over mijn ervaringen.
De afgelopen elf jaar ben ik werkzaam geweest in het Haagse onderwijs als juf op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs. Naast mijn baan als juf werk ik ook voor Klassewerk, om het mooie vak van leraar te promoten en stimuleren.

Vanuit mijn werkzaamheden in het onderwijs, heb ik ervaring op veel verschillende gebieden; van leerlingen die nét wat extra's nodig hebben tot het opzetten van de eerste Preschool van Nederland. Wat telkens terugkomt in mijn werk is de aandacht voor het kind en het kijken naar wat jouw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Mijn focus ligt niet alleen op presteren in didactisch opzicht, maar ook in het beste uit jezelf te halen; want wie zich lekker voelt presteert ook optimaal. De creatieve insteek is voor mij belangrijk; het biedt mogelijkheden, uitdagingen en inspireert.
Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis met u te maken.

Formatie schooljaar 2020-2021

Onderbouw 1
Onderbouw 2

Onderbouw 3

Onderbouw 4

Ondersteuning: 

Middenbouw 1
Middenbouw 2

Middenbouw 3
Middenbouw 4

Bovenbouw 1

Bovenbouw 2
Bovenbouw 3
Bovenbouw 4

Anne Verdonk
Alice van Oudheusden
Brigit Schutt
Evalien van der Steen
Alice van Oudheusden
Anna Crawford 
Imke Bouts
Esther IJzendoorn 

Ghiselle Groenendal
Naomi Klijn
Joyce Bootsma
Eveline Roos
Sofie Jansen
Naomi Klijn
Monique Terpstra 
Eric Kandhai
Jan Hofmeester
Emma van Wezenbeek
Annemarie Linse

ma-di-wo-do-vrij
ma-di-wo
do-vr
ma-di-wo-do
vr
ma-di
wo-do-vr
ma-di

ma-di-wo-do-vr

ma
di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
do-vr
ma-di
wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr

Leesonderwijs groep 3

Jo-Ann van Oudheusden zal ook volgend schooljaar in kleine groepjes leesonderwijs bieden aan groep 3

2020-2021

Team Valkenbos 

Interne begeleiding onderbouw: Alice van Oudheusden (do)                                            Interne begeleiding midden-/bovenbouw: Sandra Kramp (ma-di-wo-do)                     SMW: Esmé Sprenger (ma)                              Gym: Joshua van Adrichem (di-wo-do)              Begaafdheid en techniek: Jo-Ann van Oudheusden (ma)           

Cultuur coodinator: Brigit Schutt
Drama onderwijs:  groep 2 t/m 8: Monique Terpstra 
Muziek onderwijs: Anne Verdonk onderbouw
Martine Hordijk: midden/bovenbouw
Schrijfdans groep 2: Annoushka Claassens
Handarbeid: Cornelie Vogel
Montessori lesjes en ondersteuning onder/middenbouw: Dieuwke Sijtsema
Administratie: Joke Achterberg (ma-di-do-vr)
Conciërge: Miranda Bos (ma-di-wo-vr)

Afscheid groep 8

Musical en kunstwerk

Groep 8 is hard aan het oefenen voor de eindmusical. Deze wordt in het theater De Regentes opgevoerd.
Door Covid-19 zijn er strenge regels aan het bezoek in het theater verbonden maar dit mag de pret niet drukken. Het wordt een spetterende avond waar wij erg naar uitkijken. 
Het wordt een combinatie van film met een live optredens. Een spannende combinatie die nooit eerder vertoond is..

De ouders van groep 8 krijgen komende week alle informatie via Mijn School Info.

Omdat het een zeer bijzonder afscheid is van onze groep 8 mogen de kinderen onder leiding van schilder en kunstenaar Wouter een muurschildering maken zodat wij deze groep nooit zullen vergeten. 

MR ouderlid gezocht

Schooljaar 2020-2021

Na zeven jaar stopt Joost Veldt als zeer gewaardereerd lid van de MR oudergeleding.
Er zal een vacature met alle informatie over de inhoud van de taak geplaatst worden door de MR. Mocht u nu al interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij mr@valkenbos.net
Er zal een verkiezing plaatsvinden bij meerdere aanmeldingen.

Halen en brengen blijft tot de zomervakantie ongewijzigd

Woont u binnen een straal van 1 kilometer... kom dan lopend

Ouders zijn helaas op dit moment niet welkom in school of op ons schoolplein. Om te voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan werken wij met een tijdslot. Wij vragen u dan ook echt uw kind(eren) op tijd te brengen en te halen. Ook vragen wij u om het afscheid kort te houden en om één ouder per gezin de kind(eren) bij de hekken af te laten leveren. Er zal een looproute zijn voor ouders die naar het kinderdagverblijf gaan. Zij mogen het plein betreden via deze looproute. 

Het verzoek is om de kinderen niet op de fiets naar school te laten komen als u binnen een straal van 1 kilometer woont. Wij willen zo min mogelijk fietsen stallen op het plein bij de nooduitgang. Indien uw kind echt op de fiets naar school moet komen dan zal hij/zij zelfstandig de fiets in de fietsenstalling moeten plaatsen.

De schooltijden

Wij blijven werken met een tijdslot

Om 8.15 uur worden de kleuters (groep 1 en 2) aan het hek afgeleverd door ouders. De leerkrachten staan klaar uw kind(eren) op te vangen en te verwelkomen.
Om 8.30 zijn de groepen 3 t/m 5 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.
Om 8.45 zijn de groepen 6 t/m 8 welkom, zij worden bij het hek opgevangen en kunnen hierna zelfstandig via de hoofdingang naar hun eigen lokaal lopen.
Om 14.30 uur zullen de kleuters op het plein staan en worden weer door de leerkracht naar u begeleid buiten het hek. Op woensdag zal dit om 12.00 uur zijn.

Om 14.45 uur is de middenbouw uit (groep 3 t/m 5) Op woensdag zal dit om 12.15 zijn. Leerkrachten verzamelen op het plein en geven de kinderen aan u mee (buiten het hek).
Om 15.00 uur is de bovenbouw (groep 6 t/m 8) uit. Op woensdag is dit om 12.30 uur. De leerkrachten lopen mee naar het plein. Mochten er midden- of bovenbouw leerlingen met ouders vanuit de midden- of onderbouw mee naar huis moeten dan mogen zij om 14.30 of 14.45 naar huis. Dit zodat u als ouder niet hoeft te wachten.

Kinderen in verschillende bouwen. 

Gezinnen met kinderen in verschillende bouwen brengen hun kind in het tijdslot voor het jongste kind. Broers en zussen uit midden- en bovenbouw kunnen daarbij direct door naar binnen lopen.
Het is van belang dat het afscheid nemen aan het hek van korte duur is. Dit om de doorstroom te kunnen garanderen voor alle ouders van de onderbouw. Onze naschoolse opvang vanuit Dak en 2Samen blijven mee werken met ons rooster.

Onze vakdocenten mogen weer de school in 

Muziek, schrijfdans, handarbeid en kunstlessen worden hervat.

alle data zijn onder voorbehoud

De schoolkalender voor komend schooljaar staat op onze website. Alle hierin genoemde data zijn onder voorbehoud. Deze worden naar de geldende richtlijnen van het RIVM en PO raad aangepast indien nodig. 
De nieuwe schoolgids zal er komende week op te vinden zijn.

Voor dit schooljaar geldt dat alle uitjes/ schoolreisjes en de werkweek zijn geschrapt. 
Gelukkig hebben wij kunnen regelen dat er voor groep 8 wel een spetterende afscheidsavond zal zijn in theater De Regentes. Ouders van groep 8 krijgen hier tijdig alle informatie over. Deze avond zal op 14 juli gaan plaatsvinden. 

10 juli krijgen alle kinderen een alternatief rapport mee naar huis. 
Er kunnen dit schooljaar geen oudergesprekken meer plaatsvinden. Mocht u een virtueel oudergesprek nodig achten met de leerkracht van uw kind of de internbegeleider dan kunt hier een afspraak voor maken via MSI.

Hoe gaan wij om met de Cito toetsen

Toetsen groep 3 t/m 7


Na een lange periode van thuiswerken vinden we het van groot belang om te bepalen op welk niveau de kinderen zich bevinden op het gebied van taal, lezen en rekenen.
Normaal gesproken nemen we daarvoor de Cito E-toetsen (eind toetsen) af in de weken na de meivakantie.
We hebben er bewust voor gekozen om deze toetsweken te verplaatsen naar de week van 15 juni en de week van 22 juni.
De uitslagen van de toetsen vormen voor ons een mooi uitgangspunt om ons onderwijs in het nieuwe schooljaar goed op iedere leerling af te kunnen stemmen.
De kinderen krijgen de grafiekjes met uitslagen van deze toetsen mee met hun verslag op vrijdag 10 juli.

Entreetoets groep 7 (volgend schooljaar groep 8)
De entreetoets voor groep 7, die oorspronkelijk afgenomen zou worden voor de meivakantie, is verplaatst naar de week van 12 t/m 15 oktober 2020.
Dat betekent ook dat het tijdpad overstap naar het VO voor groep 8 er anders uit zal zien.
De entreetoets helpt ons om samen met de visie van de leerkracht en de ontwikkelingen van de leerlingen van de afgelopen jaren tot een gedegen advies te komen.
De leerlingen krijgen hun advies in de week van 16 november 2020.
Het nieuwe tijdpad voor schooljaar 2020-2021 is binnenkort te vinden op onze website.

Inleveren geleend schoolmateriaal

Laptops en schoolboeken

Wij zijn aan het kijken hoe wij het werken met Teams vanuit Office 365 kunnen blijven vormgeven in de bovenbouw. Hier hoort u komend schooljaar meer over. Vanaf 8 juni geven wij geen onderwijs op afstand meer. Wij willen u vragen om de geleende laptops vanuit school deze week te retourneren.
Zou u de inloggegevens en wachtwoorden willen verwijderen voordat u de laptop inlevert. Indien de laptop in goede staat is ingeleverd bij de leerkracht ontvangt u een MSI bericht van Eric Kandhai dat het contract vernietigd is.

Wij missen nog veel geleende rekenboeken. Zou u deze aan uw kind(eren) willen meegeven. 

Gym

De groepen krijgen weer gym volgens ons oude rooster. De kinderen mogen nog niet douchen na de gymles.

Bovenbouw 1 zal op dinsdag tegelijk met de kleuters naar school komen. Dit is om 8.15 uur. Zij lopen dan zelfstandig naar het gymlokaal.
Bovenbouw 2 zal op donderdag om 8.15 naar school komen. Ook zij lopen direct naar de gymzaal.

Eten en drinken

Trakteren

Er zal op worden gelet dat iedereen goed de handen wast bij het bereiden en eten van fruit/lunch. Geef uw kind dus fruit/lunch mee waaraan zo weinig mogelijk geschild of uitgepakt hoeft te worden. Kinderen mogen geen voedsel delen en trakteren en/of het rondgaan door de klassen is niet toegestaan. De leerkracht zal op gepaste wijze aandacht besteden aan de jarige! Tijdens de eetmomenten zitten de kinderen aan hun eigen tafeltje, ook in de onderbouw.

Lees verder

Schoonmaak

Zal zorgvuldig en vaak gebeuren.


Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven zullen we de oppervlakten die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen en laptops worden vaak gereinigd; deels door de leerlingen zelf, deels door de leerkrachten en het schoonmaakpersoneel.

Vakanties 

2020-2021

De vakanties en margedagen voor komend schooljaar kunt u vinden in de agenda van Mijn School Info.