Nieuwe leerlingen aanmelden

Openbare Montessorischool Valkenbos

Eerste aanmeldperiode 3-jarigen
Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind.

U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres. In de periode van  maandag 16  t/m vrijdag  30  september mogen kinderen worden aangemeld op onze school die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en voor of op 30 september  2016. 

U kunt gedurende deze twee weken het aanmeldformulier uitsluitend persoonlijk inleveren bij de administratie van onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur.

  1. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de gezaghebbende ouders/verzorgers waarmee deze toestemming geven tot de aanmelding op onze school.
  2. Om de identiteitsgegevens van uw kind te kunnen controleren, neemt u het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

    Als niet aan bovengenoemde twee criteria wordt voldaan, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Voor meer informatie scholenwijzer.denhaag.nl

Informatieochtenden

Ouders kunnen zich aanmelden per mail of telefoon met de naam en geboortedatum van het kind en een telefoonnummer van een van de ouders/verzorgers. Deze ochtend, start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur, is bedoeld voor ouders. Heeft u geen opvang voor uw kind, wilt u ons dit laten weten? U ontvangt per e-mail een bevestiging.

Er zijn voor de informatieochtenden nog enkele plaatsen vrij  op de volgende informatieochtenden op 13 december, 8 en 31 januari 2020 daarna 11en 20 februari 2020.