Nieuwe leerlingen aanmelden

Openbare Montessorischool Valkenbos

Eerste aanmeldperiode 3-jarigen
Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind.

U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres. In de periode van  maandag 16 december  t/m vrijdag  10  januari 2020 mogen kinderen worden aangemeld op onze school die geboren zijn op of na 16 december 2016 en voor of op 10 januari  2017. Let op: 20 december is de school gesloten vanaf 12.30 hierna is het kerstvakantie tot maandag 6 januari 2020.

U kunt gedurende deze twee weken het aanmeldformulier uitsluitend persoonlijk inleveren bij de administratie van onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur.

  1. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de gezaghebbende ouders/verzorgers waarmee deze toestemming geven tot de aanmelding op onze school.
  2. Om de identiteitsgegevens van uw kind te kunnen controleren, neemt u het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

    Als niet aan bovengenoemde twee criteria wordt voldaan, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Voor meer informatie scholenwijzer.denhaag.nl

Informatieochtenden

Ouders kunnen zich aanmelden per mail of telefoon met de naam en geboortedatum van het kind en een telefoonnummer van een van de ouders/verzorgers. Wilt u dan aangeven op welke dag van de week u wilt komen. U krijgt een persoonlijke afspraak met een van onze medewerkers. Het gesprek start om 9.00 uur. Als u het gesprek in de Engelse taal wilt is dit mogelijk als u dit van tevoren aangeeft. Heeft u geen opvang voor uw kind, neem het gerust mee.