Nieuwe leerlingen aanmelden

Openbare Montessorischool Valkenbos

Eerste aanmeldperiode 3-jarigen
Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind.

U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres. In de periode van maandag 18 maart t/m vrijdag 29 maart mogen kinderen worden aangemeld op onze school die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en voor of op 29 maart 2016.

U kunt gedurende deze twee weken het aanmeldformulier uitsluitend persoonlijk inleveren bij de administratie van onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur.

  1. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de gezaghebbende ouders/verzorgers waarmee deze toestemming geven tot de aanmelding op onze school.
  2. Om de identiteitsgegevens van uw kind te kunnen controleren, neemt u het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

    Als niet aan bovengenoemde twee criteria wordt voldaan, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Voor meer informatie www.scholenwijzer.denhaag.nl