Nieuwe leerlingen aanmelden

Openbare Montessorischool Valkenbos

Aanmeldperiode 3-jarigen

INFORMATIE OVER HET AANMELDEN VAN UW KIND VOOR HET BASISONDERWIJS

Is uw kind 3 jaar geworden in de periode van 01-10-2021 t/m 31-12-2021? Dan mag u uw kind aanmelden in deze periode.

De aanmeldperiode is van 20 december 2021 t/m 17 januari 2022 uiterlijk 15.00 uur. 

Vanwege de COVID- maatregelen zijn alle scholen vóór de kerstvakantie 1 week extra gesloten. We vragen u om uw aanmeldformulier in de periode van 20 december 2021 t/m 14 januari 2022 zoveel mogelijk digitaal aan te leveren bij onze school.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier inclusief een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind naar info@valkenbos.net

Zonder deze kopie kan uw kind niet aangemeld worden.

U kunt het burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van het identiteitsbewijs wordt direct na controle vernietigd.  

Heeft u nog een vraag? Stuur dan een e-mail naar:  info@valkenbos.net of bel 070-3600377

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem (dus na de kerstvakantie) ontvangt u een bevestiging per email. Controleer deze gegevens goed. Mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met Joke Achterberg, administratie, telefoon 070-3600377, niet op de woensdag.

Ouders/verzorgers ontvangen op 27 januari 2022 een email waar het kind geplaatst is. Heeft u hierna nog een vraag? Stuur een e-mail naar: ouders@aanmeldenpo.nl

Informatie over aanmelden kunt u vinden op: www.scholenwijzer.denhaag.nl