Nieuwe leerlingen aanmelden

Openbare Montessorischool Valkenbos

Aanmeldperiode 3-jarigen

INFORMATIE OVER HET AANMELDEN VAN UW KIND VOOR HET BASISONDERWIJS

Is uw kind net 3 jaar geworden of wordt het vóór 30- 09 -2021, 3 jaar, dan mag u uw kind aanmelden in deze periode.

De aanmeldperiode is van 16 september t/m 30 september uiterlijk 15.00 uur. 

Deze aanmeldformulieren mogen in de brievenbus (bij het hek) of per email gestuurd worden: info@valkenbos.net  Hierbij moeten we een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind ontvangen. Zonder dit kan uw kind niet aangemeld worden.

U kunt het burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.  De kopie van het identiteitsbewijs wordt direct na controle vernietigd.  

Heeft u nog een vraag? Stuur een e-mail naar:  info@valkenbos.net

Zodra uw kind is aangemeld ontvangt u een bevestiging per email. Ouders/verzorgers ontvangen op 14 oktober een email waar het kind geplaatst is. Heeft u hierna nog een vraag? Stuur een e-mail naar: ouders@aanmeldenpo.nl

Informatie over aanmelden kunt u vinden op: www.scholenwijzer.denhaag.nl