De school

Openbare Montessorischool Valkenbos

De openbare montessorischool Valkenbos is een school voor basisonderwijs. De basisschool legt –de naam zegt het al– de basis voor al het daarop volgende onderwijs. Het is bedoeld voor alle kinderen vanaf vier jaar tot ongeveer twaalf jaar. Dat is het moment waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

De overheid stelt voorwaarden aan het basisonderwijs. Wel hebben scholen de vrijheid hun eigen doelen na te streven. Ze leggen hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor hun eigen school en leerlingen belangrijk vinden. Scholen zullen u graag informeren over hun eigen opvattingen en werkwijzen. Scholen geven die informatie via hun schoolgids of een website.

De Wet op het Primair Onderwijs
In de Wet op het Primair Onderwijs staan een aantal opdrachten aan de school. Een van die opdrachten is dat de school les moet geven in verschillende vakken. Per vak is aangegeven wat leerlingen moeten leren: de zogenaamde kerndoelen.
Daarnaast moeten scholen de leerlingen ook vaardigheden en inzichten bijbrengen, die ieder kind in deze tijd nodig heeft (bijvoorbeeld het omgaan en samenleven met mensen uit een andere cultuur). Scholen hebben de opdracht om ook aandacht te geven aan de creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

De onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de wetten en regels die de overheid heeft gesteld. De inspectie bezoekt de scholen en maakt een rapport over de kwaliteit van de school.

Vergelijken en een keuze maken
Ouders die scholen willen vergelijken voor ze een keuze maken, kunnen dat doen door scholen te bezoeken, praten met ouders die kinderen op de school hebben en door het lezen van informatie in de schoolgids of op bijvoorbeeld deze website.

Blijf op de hoogte!

> Lees onze maandelijkse nieuwsbrief

Nieuwe leerlingen

> Lees alles wat je moet weten

Waarom Montessori?

> Meer lezen

Een nieuw gebouw

> In de Haagse bomen buurt